Victor KWARTIERSTAAT van Victor Temminck
geb. Maarssen 21-1-1861
zv. Johan Jacob Temminck en Adriana Carolina Romviel

BLAUW verwijzing naar ouders en naar het kwartier van het kind

Samenstelling: Vic. Poolen 8-7-2012

www.vicpoolen.nl
Maarssen


In de kwartierstaat zijn de volgende verkortingen gebruikt:
geb.-geboren ged.-gedoopt zv.-zoon van ev.-echtgeno(o)t(e)van ^-wonende/verblijvende te
ovl.-overleden bgr.-begraven dv.-dochter van wed.-weduwe van
otr.-ondertrouw tr.-getrouwd kv.-kind van wedn.-weduwnaar van

  Generatie I
  INDEX van familienamen
 1. VICTOR TEMMINCK, geb. Maarssen 21-1-1861, zadelmaker, leerbewerker, behanger, ovl. Maartensdijk 27-10-1930
  • Komende uit Utrecht werd Victor Temminck, zadelmaker, op 21-3-1877 ingeschreven te Rhenen, wonende Herenstraat 119. (bron?)
  • Behorende tot de lichting 1881 was Victor Temminck -zadelmaker ^Rhenen- onder nummer 118 ingeloot voor opkomst in de Nationale Militie en werd hij op 9-5-1881 ingelijfd. Uit hoofde van volbrachte dienst volgde op 8-5-1886 het ontslag. <1>
  • Op 29-4-1885 werd Victor Temminck van Rhenen naar Utrecht uitgeschreven, <2> waar hij sinds 31-3-1885 al bij zijn ouders in de Vosstraat 12bis stond ingeschreven. Hij verbleef daar gedurende anderhalfjaar, zij het met een zeer korte onderbreking: 18-5-1885 naar IJsselstein en terug 26-5-1885. Op 15-9-1886 vertrok hij naar Lichtenvoorde, <3> waar hij als knecht werd ingeschreven bij Fokke Croese, behanger van beroep, wonende in wijk A nr. 100, later in nr. 9 en vervolgens in nr. 33 gewijzigd. 2-12-1888 verliet hij Lichtenvoorde en vertrok naar Maartensdijk. (Achterhoeks Archief, Bev.Reg. Lichtenvoorde blad nr. 169)
  • Komende uit Haarlem werd Victor Temminck op 26 juni 1893 te Utrecht ingeschreven ten huize van zijn zuster Adriana Caroline Temminck en haar man Albert Jacobus Lammerts van Bueren in de Renstraat nr. 30 wijk J en op 12 oktober 1893 weer uitgeschreven naar Maartensdijk. <4>
  • Tot aan zijn huwelijk in 1896 woonde hij enige jaren bij zijn neef Egbert Berteaux Romviel, die met zijn gezin woonde in wijk D nr. 89 te Maartensdijk. <5>
  Victor Temminck tr. Utrecht 13-5-1896 met Aaltje Potasse, geb. Wijhe 3-3-1868, dienstbode, ovl. Heemstede 26-8-1960 (in verzorgingshuis voor demente bejaarden), dv. Harm Potasse, arbeider, later klompenmaker, en Aaltje Kemper, dienstmeid
  • Op 30-6-1887 werd Aaltje Potasse, komende uit Wijhe, als dienstbode te Den Haag ingeschreven, ^Borneostraat16. <6> Een jaar later op 20-7-1888 werd op dit adres Marinus Hoorenick uit Rotterdam ingeschreven, samen met zijn vrouw en dochter. <7> Na zijn overlijden in 1896 vertrok Aaltje Potasse op 6-3-1896 naar Utrecht en trok in bij het gezin van Albert Jacobus van Lammerts van Bueren en Adriana Carolina Temminck ^Renstraat. <8> Op 9 juni 1896 werd zij weer uitgeschreven naar Maartensdijk. <9>
  • Bij het huwelijk in Utrecht van Victor Temminck en Aaltje Potasse traden als getuigen op: Albertus Jacobus van Bueren, assistent bij de posterijen oud 38 jaren ^alhier, Albert Hoolhorst, stationschef oud 38 jaren ^Elst zwager des bruidegoms, Gerrit Hoenderdaal, bloemist oud vijftig jaren ^alhier en Egbert Backhold Romviel, bakker oud vijfendertig jaren ^Maartensdijk neef des bruidegoms.
  • Het echtpaar vestigde zich te Maartensdijk en betrok 5-9-1896 een woning in wijk D, nr.95. <10> Als laatste woonden zij met hun gezin aan de Utrechtseweg (thans Koniningin Wilhelminaweg) 483 te Groenekan (gemeente Maartensdijk, thans De Bilt), waar Victor Teminck in 1930 overleed. Hun huis was gezamenlijk eigendom van zijn broers Johan Jacob en Leonardus Temminck.
  • Na het overlijden van haar man verhuisde Aaltje Potasse in de Groenekan naar de Kastanjelaan 15 en drie en half jaar later even verder op naar de Grothelaan 22, op kamers bij een weduwnaar. Zij bleef hier tot 8-9-1957 wonen toen zij vanwege voortschreidende dementie in huis genomen werd door haar oudste zoon in Haarlem, Vinkestraat 73. <11> Zij overleed in 1960 in een verzorgingshuis voor demente bejaarden te Heemstede.
  Uit het huwelijk van Victor Temminck en Aaltje Potasse:
  1. Johan Jacob Temminck, geb. Maartensdijk 1-4-1897, ovl. Maartensdijk 10-6-1898 door zich aan een gloeiende kachel op te trekken.
  2. Alida Temminck, geb. Maartensdijk 19-8-1898, ovl. Gouda 7-5-1993.
   • Nadat zij haar belijdenis had afgelegd werd Alida Temminck op 26 maart 1922 aangenomen als lidmaat van de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Utrecht.
   Alida Temminck tr. Amsterdam 10-2-1926 met Willem Jan Frederik Poolen, geb. Amsterdam 11-12-1898, PTT-ambtenaar, ovl. Gouda 11-10-1978, zv. Willem Hendricus Poolen, perroncontroleur, en Janna Geertruida Justina van Essen, dienstbode.
   • Na zijn inlijving op 5-3-1918 bracht Willem Jan Frederik Poolen aan het einde van de 1e Wereldoorlog zijn militaire diensttijd door als kanonnier vestingartilllerie oa. te Schoonhoven. Op 1-10-1919 ging hij met groot verlof, maar hij was reeds op 16-8-1919 te Utrecht uitgeschreven naar Amsterdam, waar hij als telegrafist bij de PTT een betrekking had gevonden. Later ging hij over naar de Postdienst.
  3. Johan Jacob Temminck, geb. Maartensdijk 19-9-1900, plaatwerker N.S., ovl. Haarlem 25-9-1981.
   Johan Jacob Temminck tr. Veldhuizen 25-3-1926 met Helena Jacoba Ligterink, geb. Vleuten 26-9-1899, ovl. Haarlem 22-2-1982, dv. Teunis Ligterink en Elberta Maria Veldman.
  4. Eleonora Christina Temminck, geb. Maartensdijk 10-12-1902 om 8 uur, ovl. Bilthoven 25-9-1993 (in het zorgcentrum De Koperwiek).
   Eleonora Christina Temminck tr. Maartensdijk 6-10-1927 met Evert Jan van Dam, geb. Utrecht 21-4-1905, firmant brandstoffenhandel, ovl./begr. Utrecht 31-12-1972/4-1-1973 (in het ziekenhuis) (crematie), zv. Dirk Jan van Dam, waterstoker, palingroker,, en Gerdina Lijftogt.
  5. Johan Diederik Temminck, geb. Maartensdijk 10-12-1902 om 11 uur, bankwerker N.S., ovl. Utrecht 5-10-1984.
   Johan Diederik Temminck tr. 1x Utrecht 28-7-1938 met Goverdina Jacoba Ockhuijsen, geb. Utrecht 20-4-1905, ovl. Utrecht 19-9-1959, dv. Dirk Johannes Ockhuijsen en Goverdina Jacoba Schram.
   • Uit het huwelijk van Johan Diederik Temminck en Goverdina Jacoba Ockhuijsen zijn geen kinderen.
   Johan Diederik Temminck tr. 2x (samenlevend) na 1960 met Lieset M.J. Broerer-Henker.

  Generatie II
  INDEX van familienamen
 2. JOHAN JACOB TEMMINCK, geb. Rotterdam 6-4-1812, rijksambtenaar, ovl. Utrecht 6-4-1886
  • In de bevolkingsregsters van de diverse gemeente waarin Johan Jacob Temminck en zijn gezin heeft gewoond, wordt hij van beroep als rijksambtenaar aangeduid, behalve in Utrecht. In de Utrechtse adresboeken van 1878 en 1879-1880 staat hij respectievelijk vermeld als ambtenaar Staats Spoor en als gepensioneerd ambtenaar. <12>
  Johan Jacob Temminck tr. 1x Houten 31-5-1844 met Dirkje van Tammelen, geb. Soest 26-4-1824, ovl. Houten 3-1-1845 bij geboorte van kind, dv. Jan van Tammelen, daghuurder, en Jannigje Lafeber Johan Jacob Temminck tr. 2x Bunschoten 13-9-1845 met
 3. ADRIANA CAROLINA ROMVIEL, geb. Apeldoorn 14-9-1825, ovl. Maartensdijk 20-3-1898
  • Johan Jacob Temminck en zijn vrouw Adriana Carolina Romviel en hun gezin verhuisden regelmatig van standplaats: In 1850 woonde zij en hun zoon Leonardus in de Heerenstraat 224 in Neijenrode (thans gemeente Breukelen), die zij op 13-5-1852 verlaten om naar Kockengen te gaan. <13> Van hieruit vestigde zich het inmiddels uitgebreide gezin op 21-2-1856 te Maarssen, vanwaar zij op 29-5-1860 naar Amersfoort vertrokken. <14> In Amersfoort woonde zij in wijk D nr.56 en vertrokken op 30-4-1864 naar Ijsselstein <15> waar zij aan de Kerkstraat nr. 228 gingen wonen. <16> En komende van IJsselstein vestigden Johan Jacob Temminck en Adriana Carolina Romviel zich met hun gezin op 1 mei 1867 in Rhenen, Rijnstraat nr. 151. Op 29-9-1875 verhuisden zij vandaar met hun 4 jongste kinderen naar Utrecht <17> .
  • Zij betrokken daar de woning Bemuurde Weerd nr. 85 in wijk M, <18> maar waren in Utrecht ook niet bepaald honkvast te noemen:
  • Achtereenvolgend verhuisden zij op 21-2-1877 naar de Amsterdamse Straatweg 639 ook in wijk M; op 29-9-1879 naar wijk H - Predikheerenkerkhof nr. 163 <19> ; op 3-3-1881 binnen de wijk H naar de Lange Lauwerstraat 155 <20> en op 22-2-1884 naar de Vosstraat 12bis in wijk L, waar Johan Jacob Temminck in maart 1886 overleed. Na het overlijden van haar echtgenoot vertrok Adriana Carolina Romviel op 31-5-1886 naar Elst bij Arnhem, <21> waar ze bij haar dochter Elisabeth Stephanie Temminck introk. Op 23-8-1887 werd zij uitgeschreven naar de de Bilt, <22> waar zij enige maanden woonden bij de familie Hardeman aan de Vianensteeg, wijk C nr. 52. <23>
  • Als hoofdbewoonster werd Adriana Carolina Romviel op 2-5-1888 ingeschreven in Maartensdijk waar zij woonde in wijk A nr. 115 (later nr. 59). <24>
  Uit het 1e huwelijk van Johan Jacob Temminck met Dirkje van Tammelen:
  1. Doodgeboren kind Temminck, geb. 1-1845.
  Uit het 2e huwelijk van Johan Jacob Temminck met Adriana Carolina Romviel:
  1. Eleonora Christina Temminck, geb. Bunschoten 2-8-1846, ovl. Bunschoten 2-9-1846.
  2. Eleonora Christina Temminck, geb. Nijenrode 16-7-1847, ovl. Nijenrode 27-9-1847.
  3. Adriana Carolina Temminck, geb. Nijenrode 15-2-1849, ovl. Nijenrode 21-3-1849.
  4. Leonardus Temminck, geb. Nijenrode 17-7-1850, notaris te Hattem (1893-1920), daarna zonder beroep te Oegstgeest, ovl. Oegstgeest 20-9-1940.
   • Leonardus Temminck verliet op 3-11-1870 zijn ouderlijk huis te Rhenen en ging naar Steenwijk. <25> Vervolgens liet hij zich als kantoorbediende op 31-5-1873 te Haarlem inschrijven, van waaruit hij op 29-5-1878 naar Montfoort vertrok en zich aldaar op 6-6-1878 liet inschrijven. Als kandidaat notaris werd hij op 1-2-1879 naar Hattem uitgeschreven. <26>
   Leonardus Temminck tr. Hattem 8-8-1894 met Elisabeth Johanna Leonarda de Vries, geb. Amsterdam 29-4-1858, ovl. Vught 4-1-1944, dv. Hendrik Rubertus de Vries en Maria Christina Koning.
  5. Johan Jacob Temminck, geb. Kockengen 10-9-1852, majoor der artillerie, ovl./begr. Oegstgeest 5/8-5-1935 (begr. begraafplaats Het Groene Kerkje).
   • Johan Jacob Temminck had zich op 10-6-1868 vrijwillig laten inschrijven voor 10 jaar als kanonier bij het 2e regiment Vestingartillerie en liet zich op 24-7-1868 vanuit Rhenen overschrijven naar Schoonhoven. <27> Achtereenvolgens werd hij bevorderd tot korporaal (20-1-1870), fourier (29-7-1872) en sergeant (1-4-1875). Hij verlengde op 10-6-1878 zijn contract met zes jaar en werd op 4-12-1878 benoemd tot 2e luitenant bij het wapen der artillerie voor het leger in Oost-Indië, waarheen hij op 12-2-1878 vanaf Rotterdam vertrok met het stoomschip Gelderland. <28>
   • Mogelijk dat hij in de periode 1870-1879 gehuisvest was in de Kazerne nr. 295 te Utrecht. <29>
   • Op 18-12-1878 werd Johan Jacob Temminck, komende van Delft, ingeschreven als wonende bij zijn ouders aan de Amsterdamse Straatweg nr. 639. Als aantekening staat vermeld BKB (=Buiten Kennisgeving Bekend). <30> In de militaire stamboeken zijn er over hem geen gegevens meer terug gevonden over zijn verdere carrière in het Oost-Indische leger.
   • Komende uit Brussel liet Johan Jacob Temminck, kapitein bij de artillerie van het Oost-Indische leger, zich op 21-6-1893 met zijn vrouw en hun zoon Johan Jacob inschrijven in Den Haag, ^Bilderdijkstraat 20. Op 24-4-1894 vertrokken zij weer naar Nederlandsch-Indië. <31>
   • Na zijn pensionering aldaar liet Johan Jacob Temminck zich als gepensioneerd majoor der artillerie op 1-9-1899, samen met zijn vrouw en zijn twee kinderen Johan Jacob en Adriana Maria, te Haarlem inschrijven. Op 18-4-1900 verhuisden zij naar de Koninginnestraat 30 te Teteringen (thans gemeente Breda), waar zij zich op 2-9-1911 weer lieten uitschrijven om zich definitief in Oegstgeest te vestigen. <32>
   Johan Jacob Temminck tr. Padang-Ned.Ind. 19-12-1885 met Adriana Maria Rosman, geb. Ternate-Ned.Ind. 12-5-1859, hulponderwijzeres, ovl./begr. Oegstgeest 27/30-9-1933 (begr. Het Groen Kerkje), dv. Arend Rosman, officier van gezondheid, en Johanna Jeromina Nolthenius.
   • Adriana Maria Rosman wordt op 8-6-1884 genoemd als onbezoldigd hulponderwijzers aan de openbare lagere school en op 23-1-1885 als hulponderwijzeres aan de openbare lagere meisjesschool, beiden te Padang. <33>
   • Kinderen uit het huwelijk van Johan Jacob Temminck en Adriana Rosman volgens J.A. Huijbers-Temminck in het verslag Flevohof 1980-blz. 24 en aangevuld met resultaten van eigen onderzoek.
  6. Otto Temminck, geb. Kockengen 18-7-1854, notaris te Amerongen (1904-1915), ovl./begr. Arnhem/Amerongen 9/12-3-1915.
  7. Otto Temminck tr. Rhenen 17-9-1874 met Heijntje Toontje van Hees, geb. Rhenen 12-3-1850, ovl./begr. Amerongen 6/10-1-1927, dv. Jan van Hees, kleermaker, en Reykje Rigthold.
   • Otto Temminck, kantoorbediende, werd samen met zijn vrouw Theijntje Toontje van Hees <34> op hun trouwdag in 1874 te Rhenen ingeschreven op het adres Rijstraat 151. Later woonden zij aan de Straatweg nr. 279, beiden adressen in wijk A. <35> Op 2-11-1895 vertrok Otto Temminck, kandidaat notaris met zijn gezin naar Amerongen, <36> waar hij in 1904 opvolger werd van notaris Jacob Willem van Wieringen.
   • Otto Temminck, notaris te Amerongen, liet op 24-10-1907 bij notaris Johan Adrianus van Itterson te Rhenen zijn testament opstellen. <37> Ten overstaat van Harm Cornelis van der Ark, kandidaat notaris waarnemend het kantoor van wijlen Notaris Otto Temminck te Amerongen, had zijn oudste zoon Johan Jacob Temmink op 5-6-1915 zijn testament laten opstellen. <38>
   • Na het overlijden in 1915 van Otto Temminck bleef zijn weduwe Heijntje Toontje van Hees in het notarishuis aan de Overstraat nr. B365 (in april 1954 gewijzigd in nr. 25) te Amerongen wonen, samen met haar oudste dochter Johanna Reinanda Temminck. Later trok op 5-12-1916 haar jongere dochter Adriana Carolina Temminck, komende uit Hattem, bij hen in. Na het overlijden van hun moeder in 1927 werd Johanna Reinanda de hoofdbewoonster.
  8. Elisabeth Stephania Temminck, geb. Maarssen 9-6-1856, ovl./begr. Rotterdam 18/22-4-1927 (begr. Crooswijk).
   • Elisabeth Stephania Temminck verliet op 26-5-1873 Rhenen en ging naar Rheden, maar op 13-11-1873 was zij weer terug en woonde zij aan de Herenstraat 107. Haar beroep is door doorhaling onleesbaar geworden. <39> Op 21-3-1879 is vermeld dat zij naar Gouda is vertrokken, waar zij werd ingeschreven als winkeljuffrouw, inwonend bij de familie Schenk aan de Markt A 149. <40> Maar al twee maanden later werd zij op 29-5-1879 ingeschreven bij haar ouders, wonende aan de Amsterdamse Straatweg nr. 639 te Utrecht, zijnde op 30-4-1879 gekomen van Gouda. <41> Zij verhuisde op 29-9-1879 met haar ouders mee naar de Predikheerenkerkhof nr. 163, waar op 10-10-1879 bij zijn geboorte ook haar zoon Albert Hoolhorst werd ingeschreven. Op 24-5-1880 vertrokken zij en haar zoon naar Roermond. <42>
   Elisabeth Stephania Temminck tr. Utrecht 9-7-1879 met Albert Hoolhorst, geb. Rhenen 27-11-1859, oorspr. tabak sorteerder, in 1896 stationschef te Elst, ovl./begr. Bloemendaal/Rotterdam 13/17-4-1933 (^Hengelo, begr. Crooswijk), zv. Aalbert Hoolhorst en Jansjen Philipse.
   • Albert Hoolhorst en Elisabeth Stephania Temminck kregen samen in totaal 12 kinderen, waarvan er 3 jong overleden, 3 kinderen naar Noord-Amerika emigreerden en 3 kinderen naar Nederlandsch-Indië zouden vertrekken.
   • Albert Hoolhorst was op 9-2-1880 als leerling-telegrafist in dienst getreden bij de Staats Spoorwegen, met als standplaats Roermond. Op 1-4-1882 werd hij toegelaten als telegrafist buitendienst en vertrok hij met zijn gezin op 26-4-1881 naar Oudenbosch. Als haltechef werd hij 1-11-1883 overgeplaatst naar het station Vork te Elst, waar hij 1-1-1885 officieel als stationschef 3e klasse werd aangesteld. Hij was daar tot 1-1-1899 gestationeerd, met een tweetal tijdelijke overplaatsingen: van 1-5 tot 1-7-1885 te Biezelingen (Zd.-Beveland) en van 1-10-1888 tot 1-8-1889 te Hemmen (Overbetuwe). <43> 1-1-1899 werd hij overgeplaatst naar Stavoren, 1-2-1900 naar Uitgeest en als onderstationschef op 1-9-1904 naar Amsterdam (Obgr?). 1-9-1907 werd Albert Hoolhorst eervol ontslagen onder toekenning van pensioen. <44>
   • Vanuit Uitgeest had Albert Hoolhorst zich op 30-8-1904 met zijn gezin (toen nog 5 inwonende kinderen) te Amsterdam gevestigd, maar vertrok na zijn pensionering op 25-11-1907 naar Groesbeek. <45> Vandaar kwamen hij en zijn gezin op 22-4-1909 naar Hilversum en werden op 15-4-1913 weer uitgeschreven naar Tiel. <46> Op 23-4-1913 werden daar Albert Hoolhorst, zijn vrouw Elisabeth Stephania Temminck en hun dochter Elisabeth Stephania Eleonora Christina Hoolhorst ingeschreven. Op 3-12-1913 kwam hun zoon Otto, machinetekenaar, eveneens van uit Hilversum, bij hen inwonen. 6-9-1915 vertrok het gezin naar Hengelo (Ov.), <47> waar op 6-9-1915 ook hun zoon Clasinus Pieter Evert, eveneens machinetekenaar en komende uit Amerika, bij hen introk. <48>
   • Op 25-2-1918 vertrokken Albert Hoolhorst en zijn vrouw naar Rotterdam, waar zij achtereenvolgens woonden in de Hugo Molenaarstraat 11a (27-2-1918), Lieve Verschuierstraat 9a (6-2-1919) en Huijgensstraat 21a (27-2-1924). Hun zoon Clasinus Pieter Evert Hoolhorst komt 6-2-1919 weer bij zijn ouders inwonen, trouwde 10-12-1919 met Johanna Maria ten Bruggencate en vertrok met haar op 15-1-1920 naar Soerabaja. Ook hun jongste dochter Elisabeth Stephania Eleonora Christina Hoolhorst, kantoorbediende, trok 12-2-1919 bij hen in, trouwde op 9-3-1922 met Frits Willem Maria Kerchman en vertrokken op 17-3-1922 naar Semarang. <49> Hun oudste dochter Adriana Carolina Hoolhorst en haar man Gerard van der Burch verbleven al sinds 1910 in Soerabaja; hun zoon Otto Hoolhorst en zijn vrouw Maria Olink worden vanaf 1921 ook te Soerabaja vermeld. <50>
   • Vermoedelijk voor familiebezoek vertrokken Albert Hoolhorst en Elisabeth Stephania Temminck op 20-7-1925 naar Nederlandsch-Indië, naar Soerabaja. Zij waren anderhalf jaar later op 24-1-1927 weer terug in Rotterdam, inwonend in Beukelsdijk 112a. Kort daarna overleed Elisabeth Stephania Temminck en werd zij begraven in een eigen graf 2e klasse, grafnr. 2030 op de begraafplaats Crooswijk. <51> Albert Hoolhorst leidde daarna een rondtrekkend bestaan: 4-2-1929 naar Amsterdam Witte de Withstraat, 8-9-1930 komende van Haarlem ingeschreven bij de familie ten Bruggencate te Hengelo, 17-12-1930 naar Rotterdam, wederom Beukelsdijk 112a en 5-1-1931 Persijnstraat 1a. <52> Op 4-8-1931 liet hij zich weer inschrijven in de gemeente Hengelo. <53>
   • Na zijn terugkeer uit Nederlandsch-Indië vestigde zijn zoon Casinus Pieter Evert Hoolhorst zich met zijn gezin op 13-3-1933 in de gemeente Bloemendaal, <54> waar zijn vader Albert Hoolhorst tijdens familiebezoek een maand later overleed. Hij werd bij zijn vrouw begraven in het eigen graf op de Algemene Begraafplaats Crooswijk te Rotterdam. <55>
  9. Victor Temminck, geb. Maarssen 25-9-1857, ovl. Maarssen 16-10-1859.
  10. Adriana Caroline Temminck, geb. Maarssen 20-11-1859, juffrouw van gezelschap, ovl. Utrecht 7-5-1921.
   • Adriana Caroline Temminck woonde bij haar ouders in de Lange Louwerstraat 155 te Utrecht tot zij op 21-2-1884 naar Zaltbommel vertrok. <56> Als juffrouw van gezelschap kwam zij in huis bij bierbrouwer Johannes Hendrik van Bloemen Waanders en zijn vrouw met toen nog drie dochters, aan de Gamersche Straat 557. 10-1-1885 keerde zij weer terug naar Utrecht. <57>
   Adriana Caroline Temminck tr. Utrecht 16-9-1885 met Albertus Jacobus Lammerts van Bueren, geb. Utrecht 14-5-1857, assistent bij de posterijen te Utrecht, ovl. Utrecht 19-12-1921, zv. Albertus Jacobus Lammerts van Bueren, brievenbesteller, en Anna Elisabeth Verkerk.
   • Albertus Jacobus Lammerts van Bueren en Adriana CarolineTemminck en hun gezin woonde vermoedelijk vanaf hun trouwen in 1885 in de Renstraat nr. 30 wijk I te Utrecht. <58>
   • Op 6 maart 1896 werd Aaltje Potasse -de toekomstige echtgenote van haar jongere broer Victor Temminck- bij hen in de Renstraat 30 te Utrecht ingeschreven en op 9 juni 1896 weer uitgeschreven naar Maartensdijk. <59>
  11. Victor Temminck, geb. Maarssen 21-1-1861 [kwnr. 1].
  12. Johan Diederich Temminck, geb. Amersfoort 21-6-1863, onderwijzer, ongehuwd, ovl. Amerongen 30-1-1931.
   • Johan Diederich Temminck woonde tot 19-1-1883 bij zijn ouders te Utrecht toen hij van de Lange Louwerstraat 155 naar Arnhem vertrok. Op 1-6-1883 keerde hij weer terug <60> en werd hij op 19-9-1883 ingeschreven in Kockengen, inwonend Dorp nr. 92 en later op de huisnummers nrs. 32 en 55. <61>
   • In Kockengen was hij onderwijzer aan de openbare school, maar tengevolge van de oprichting van een bijzondere school -in 1889 mogelijk geworden door de gelijkstelling met de gesubsidieerde scholen (wet Mackay, schoolstrijd)- werd hij per 1 mei 1895 op wachtgeld gestelde. Per brief dd. 5 maart 1895 solliciteerde hij met succes naar een vacante betrekking in de gemeente Elburg. <62>
   • Op 1-6-1895 vond zijn uitschrijving plaats naar Elburg, <63> waar hij achtereenvolgens stond ingeschreven als hoofdbewoner van de Jufferenstraat huisnummer 28, respectievelijk 26. <64>
   • In januari 1912 werd Johan Diederich Temminck door de Gewone Vergadering van het Departement Elburg der Maatschappij tot Nut van het Algemeen benoemd tot lid va het Bestuur der Spaarbank en een paar dagen later door dit Bestuur tot Duplo-boekhouder. In maart 1912 volgde zijn benoeming tot secretaris van het departement Elburg van Maatschappij tot Nut van het Algemeen. <65>
   • Kort na 1920 zal hij vanuit Elburg vermoedelijk vertrokken zijn naar Driebergen, <66> vanwaar hij op 6-12-1929 te Amerongen werd ingeschreven. Hij trok in bij zijn nichten Johanna Reinarda en Adriana Caroline, dochters van zijn broer Otto Temminck. <67>
  13. Eleonora Christina Temminck, geb. IJsselstein 24-11-1864, onderwijzeres te Elburg, ovl. Apeldoorn 7-4-1933.
   • Eleonora Christina Temminck woonde tot 3-5-1883 bij haar ouders te Utrecht toen zij van de Lange Louwerstraat 155 naar Maartensdijk vertrok. <68> Zij werd daar op 4-5-1883 ingeschreven in het/de? "DBR 9/304". <69> Toen haar moeder Adriana Carolina Romviel zich op 4-5-1888 in Maartensdijk vestigde op het adres A nr. 115 werd Eleonora Christina Temminck als onderwijzeres daar op dezelfde dag ook ingeschreven.
   • Per brief dd. 2 mei 1899 solliciteerde zij als onderwijzeres aan de openbare school te Maartensdijk met succes naar de vacante betrekking van onderwijzeres bij de gemeente Elburg. <70> Op 11-9-1899 werd zij uitgeschreven naar Elburg, <71> waar zij als hoofdbewoner ingeschreven werd op het adres Z-79 boven, wat op 26-1-1902 werd omgezet als inwonend. Op 15-7-1903 verhuisde zij weer als hoofdbewoner naar het adres N-43, vanwaar zij op 29-5-1908 vertrok naar Apeldoorn. <72>
   • Daar werd Eleonora Christina Temminck op 10-6-1908 ingeschreven als inwonend onderwijzeres op wachtgeld, maar zij vertrok weer op 11-12-1909 naar Hilversum. <73> Een jaar later kwam zij op 22-12-1911 van uit Haarlem terug en zijn er daarna van haar als inwonende een viertal huisadressen in Apeldoorn bekend. <74> Zij overleed in het ziekenhuis aan de Sprengenweg 68.
  14. Maria Temminck, geb. IJsselstein 17-7-1866, ovl. IJsselstein 15-1-1867.
  Generatie III
  INDEX van familienamen
 4. LEONARDUS TEMMINCK, ged. Den Haag 3-10-1781 (Groote Kerk; extract verstrekt 1 october 1806), hoofdofficier Geneesk.Dienst, directeur der Hospitalen te Rotterdam, ontvanger der Rijksbelastingen te IJselstein, ovl. Utrecht 9-2-1859
  • Op 3-8-1810 werd een lijst opgesteld met officieren en cadetten van de opleiding tot officier van gezondheid. Hierop wordt van Leonardus Temminck aangegeven dat hij de graad van Garde Magasin et Dependier bezat. <75>
  • Stamboeken na 1810?
  Leonardus Temminck tr. 2x IJsselstein 9-11-1831 met Victoire Aldegonde de Serière, geb./ged. Dalhem-B 31-3/2-4-1786, jonkvrouwe, ovl. Utrecht 22-5-1863, dv. Victor de Serière de la Forest et de la Tour, jonkheer, schepen Hooge Hof van Dahlem, ontv. te Naarden, kastelein van Woerden, baljuw van Beijerland, ontvager te Houten, en Maria Madelaine Leignes, eerder ev. Hendrik Happé
  • De familie de Serière wordt beschreven in het Nederlands Patriciaat-jrg. 1910, in de Nederlandse Leeuw-jrg. 1927 en in het Nederland's Adelboek jrgn. 1951, 1979 en 1986. In 1717 was dit geslacht in Frankrijk in hun oude (franse) adel bevestigd. Victor de Serière de la Forest et de la Tour kwam omstreeks 1780 naar de Nederlanden en zijn zoon ds. Guillaume de Serière werd op 23 mei 1868 bij de Nederlandse adel ingelijfd.
  • Zijne Majesteit verleende aan de weduwe van L. Temminck, in leven Ontvanger der directe belastingen en accijnzen te IJsselstein, een pensioen van 229 gulden. <76>
  Leonardus Temminck tr. 1x Wesel-D 19-10-1806 met
 5. ELEONORA CHRISTINA DELLWIG, ged. (ev.luthers) Nijmegen 23-8-1789, ovl. IJsselstein 18-4-1831 na een kortstondige ziekte van 8 dagen. <77>
  Uit het 1e huwelijk van Leonardus Temminck met Eleonora Christina Dellwig:
  a. Dorothea Frederika Temminck, ged. (ev.luthers) Nijmegen 27-6-1807 (get. Dorothea Frederik Asmans, vrouw van Leonardus Temminck), ovl. Nijmegen 23-7-1807.
  b. Johan Diderich Temminck, ged. (ev.luthers) Zwolle 20-9-1810, officier van gezondheid, medicinae doctor, ovl. Groot-Ammers 16-12-1850.
  • Johan Diderich Temminck werd op 6-10-1824 bij 's-Rijkshospitaal te Utrecht aangesteld als onbezoldigd kwekeling, waar hij op 11-12-1828 als officier van gezondheid 3e klasse afstudeerde en bij de Landmacht werd aangesteld. <78> Bij het mobiele leger was hij in 1831 betrokken bij gelegenheid van de opstand in België, waarvoor hij op 5-4-1832 het Metalen Kruis verkreeg. <79> 27-7-1832 werd hij overgeplaatst naar de anbulances van het leger te velde en werd hij op 13-11-1835 bevorderd tot officier 2e klasse. <80> Op 11-7-1836 werd hij overgplaatst naar het garnizoenshospitaal te Gorinchem. <81>
  Johan Diderich Temminck tr. Gorinchem 13-4-1842 met Gertrude Jeannette de Graaff, geb. Gorinchem 4-4-1804, ovl. Gorinchem 24-3-1877, <82> dv. Dirk de Graaff en Jannette Kruijsweijk, ^Gorinchem.
  • Geertrude Jeanette de Graaff werd op 3-4-1822 ingeschreven als lidmaat van de Waalsekerk te Gorinchem, maar werd per attest dd. 16-8-1822 uitgeschreven. <83> In 1828 werd zij komende van Geertruidenberg als lidmaat weer te Gorinchem ingeschreven, maar nu bij de Hervormde gemeente waarin de Waalsekerk inmiddels was opgegaan. <84>
  • In 1845 werd Johan Diderich Temminck vanuit Gorinchem op 1-11-1845 te Groot-Ammers ingeschreven als geneeskundige, samen met zijn vrouw, zijn 2 kinderen en zijn schoonmoeder Jannettte Kruijswijk. Zijn dochter overleed daar een half jaar later op 6-5-1846 en hijzelf op 16-12-1850. <85> Zijn vrouw Geertrude Jeanette de Graaff keerde op 17-4-1851 terug naar Gorinchem, samen met haar zoon Leonard Diderik Temminck en haar moeder Jannette Kruijswijk die op 13-11-1857 overleed. Zij woonden in wijk B, aan de Appeldijk 271/later 299. <86> Op 2-1-1862 staan zij en haar zoon ingeschreven op de Westwagenstraat C93. Als beroep is bij haar vermeld dat zij linnennaaister is; bij haar zoon is zonder datering Kampen aangetekend. <87> Vanaf 16-11-1874 woonde Geertrude Jeanette de Graaff in het Oude Vrouwenhuis, Achter de Kerk wijk C nr. 520, waar zij in 1877 overleed. <88>
  c. Johan Jacob Temminck, geb. Rotterdam 6-4-1812 [kwnr. 2].
 6. OTTO ROMVIEL, geb./ged. (nederd.geref.) Utrecht 23/25-9-1782, officier van gezondheid, later dorpsheelmeester te Bunschoten., ovl. Bunschoten 4-1-1857
  • Otto Romviel heeft sedert 1795 tot 1805 onder opzicht van verschillende meesters de kunst beoefend en in 1807 het examen van de departementale commissie te Utrecht als heelmeester ten platten lande afgelegd. Hij heeft van 1809 tot 1813 op onderscheidene plaatsen in het civiele gepraktiseerd en trad op 20-2-1814 in militaire dienst als chirurgijn der 2e klasse. Bij zelve dispositie werd hij op 3-4-1824 op een jaarlijks pensioen gesteld van 200 gldn. <89>
  • De militaire carrière van Otto Romviel heeft 10 jaren, 3 maanden en 15 dagen geduurd. Aan het Stamboek Officieren <90> is daarover het volgende ontleend:
  • Voordat hij in dienst trad, woonde hij te Groote Broek bij Hoorn.
  • Op 20.2.1814 komt hij bij het 8e bataljon landmilitie als Aide-Chirurgijn en is later Chirurgijn 2e klasse. Hij neemt deel aan de veldtocht in 1814 voor Bergen op Zoom. Op 15.5.1815 gaat hij over naar de 6e Garnizoens Kompagnie en op 11.6.1817 naar het 4e. Vervolgens wordt hij op 17.1.1820 overgeplaatst naar het 3e bataljon, 10e afdeling nationale militie en als laatste op 1.5.1822 naar de 7e afdeling.
  • In juni 1824 gaat hij met pensioen en vestigde hij zich in 1826 -komende uit Groenlo- als dorpsheelmeester te Bunschoten.
  Otto Romviel otr. Culemborg 10-7-1809 (den 10 van Hooimaand 1809) met
 7. ADRIANA CAROLINA BERTEAUX, ged. (waals geref.) Den Haag 10-11-1791, ovl. Bunschoten 23-2-1876 (na een ziekte van slechts 6 dagen). <91>
  • Ondertrouw: Otto Romviel Stads Chirurgijn te Wijk bij Duurstede en Adriana Carolina Berteaux, Culemborg den 10. van Hooimaand 1809. <92>
  Uit het huwelijk van Otto Romviel en Adriana Carolina Berteaux:
  1. Maria Corderia Romviel, geb. Culemborg ca. 1814 (bij huwelijk in 1849 oud 35 jaar), ovl. na 1849.
   Maria Corderia Romviel tr. met Jan Berlijn, geb. Utrecht 23-12-1821, ovl. Nijkerk 21-2-1909, zv. Wijnand Berlijn en Cornelia Linschooten.
  2. Abraham Lodewijk Hulsebos Romviel, geb. Bath 15-8-1815 (fort Bath), broodbakker, ovl. Maartensdijk 18-3-1888 (^wijk D nr. 89).
   • Op Engelse wijze is de familienaam van zijn grootmoeder Christine Hulsebos toegevoegd aan de voornaam van Abraham Lodewijk Hulsebos Romviel. Waarschijnlijk is hij vernoemd naar haar enige broer Abraham Lodewijk Hulsebos, in 1794 luitenant-kolonel bij de karabiniers.
   Abraham Lodewijk Hulsebos Romviel tr. 1x Maartensdijk 24-1-1845 met Sija Margaretha van de Bunt, geb. Baarn 12-2-1815 (De Vuursche), ovl. Mijdrecht 12-5-1850, dv. Joachim van den Bunt en Petronelle van Viegen.
   Abraham Lodewijk Hulsebos Romviel tr. 2x Mijdrecht 9-8-1850 met Maria/Mergje Lakerveld, geb. Jutphaas 15-10-1827, ovl. Maartensdijk 19-11-1890, dv. Gerrit Lakerveld en Annigje Kersbergen.
   • Opmerkelijk is dat grootvader Egbert Berteaux -gehuwd met Christine Hulsebos- op zijn beurt de naamgever werd van de enig in leven gebleven zoon van Abraham Lodewijk Hulsebos Romviel, nl. Egbert Berteaux Romviel. Overigens zijn in beide gevallen geen inschrijvingen in de geboorte-registers terug gevonden. <93>
  3. Frans Romviel, geb. Den Helder 27-10-1817, ovl. Bunschoten 13-11-1900.
  4. Louise Henriette Helene Romviel, geb. Deventer 4-1-1823, ovl. Langerak (verm.).
   Louise Henriette Helene Romviel tr. Bunschoten 20-5-1844 met Jacob Konijnenburg, geb. Langerak ca. 1820 (bij huwelijk in 1844 oud 24 jaar), zv. Willem Konijnenburg en Johanna Ringeling.
  5. Christina Elizabeth Romviel, geb. Deventer ca. 5-1824, ovl. Apeldoorn 18-10-1825 (oud 1,5 jaar).
  6. Adriana Carolina Romviel, geb. Apeldoorn 14-9-1825 [kwnr. 3].
  7. Christina Romviel, geb. Bunschoten 15-4-1828, ovl. Bunschoten 6-7-1841.
  8. Dirk Romviel, geb. Bunschoten 15-4-1830, werkman, ovl. Bunschoten 22-1-1892.
   Dirk Romviel tr. Bunschoten 4-5-1855 met Woutertje Goudsbloem, geb. Bunschoten 24-1-1832, ovl. Bunschoten 6-10-1892, dv. Jacob Goudsbloem en Maria Hoolwerf.
  9. Wilhelmina Susanna Romviel, geb. Bunschoten 29-9-1831, ovl. Bunschoten 1-2-1893.
   Wilhelmina Susanna Romviel tr. Bunschoten 19-10-1849 met Johannes van Rossum, geb. Bodegraven 15-4-1824, ovl. Bunschoten 31-1-1907.
  10. Egbertus Romviel, geb. Bunschoten 31-3-1834, wisselwachter, ovl. Arnhem 17-3-1912.
   Egbertus Romviel tr. Renkum 15-9-1855 met Jantje Gerressen, geb. Oosterbeek ca. 1832, ovl. Arnhem 15-11-1916 (oud 84 jaar, geb. te Renkum?), dv. Johannes Gerressen en Gerritje Kaal/Carel.
   • Bij zijn huwelijk in 1855 van was Egbertus Roviel van beroep bakker en vertrok 22-8-1857 naar Groessen [=Groesbeek?].
   • Egbertus Romviel trad in november 1857 als wisselwachter in dienst bij de Nederlandsche Rhijn Spoorweg, met als standplaats Arnhem. Bij de fusie met het Staatspoor in 1890 mee over gegaan en op 1-4-1899 wegens leeftijd eervol ontslagen. <94>

  Generatie IV
  INDEX van familienamen
 8. LEONARDUS TEMMINCK, ged. Den Haag 7-9-1753 (Kloosterkerk, get.: Leonardus van der Elburgh en Geertrui Elisabeth van der Linden, alle lidmaten), dir. Haagse Tekenakademie, bestuurslid kunstgenootschap Pictura, miniatuurschilder (bij overlijden "Konstschilder"), ovl. Amsterdam 4-4-1813
  • Leonardus Temminck was in 1769 leerling van Benjamin Bolomey -die in 1767 gehuwd was met een dochter van Pierre Gosse jr.- en in de confrerie van Pictura te Den Haag was opgenomen. In 1785 werd Leonardus Temminck lid van de Haagse Confrèrie en in 1792 tot hoofdman benoemd.
  • Hij overleed te Amsterdam Reguliersgracht no. 47, ten huize van zijn schoonschoon Bernard Anthoine Fallée, die een overlijdensbericht plaatste. Twee Sergeanten van Policie deden aangifte van het overlijden.
  • In het Rijksmuseum te Amsterdam werden op de afdeling 18e en 19e eeuwse schilderkunst vijf miniatuurportretten van zijn hand geëxposeerd (feb. 1992). Afbeeldingen van deze miniaturen zijn te vinden op www.geheugenvannederland.nl met de zoekopdracht .
  Leonardus Temminck otr./tr. Den Haag 20-7/3-8-1777 (Hoog Duitse kerk, de bruid is Luthers) met
 9. DOROTHEA FREDERICA ASMANS, ged. (ev.luthers) Den Haag 4-11-1759, ovl. Den Haag 28-5-1811 (als gevolg van uitteering)
  • Leonardus Temminck jm. X Dorothea Frederica Asmans jd., beiden geb. en won. alhier, de bruid is Luthers.
  Uit het huwelijk van Leonardus Temminck en Dorothea Frederica Asmans:
  1. Anthonia Justina Temminck, ged. Den Haag 25-4-1778 (Groote Kerk), toneelspeelster en zangeres, ovl. Den Haag 25-5-1849.
   Anthonia Justina Temminck otr./tr. Den Haag 9/23-8-1801 (stadhuis) met Bernard Anthoine Fallée, ged. (rooms katholiek) Gouda 27-9-1773 (RK-statie van de Minderbroeders aan de Gouwe; get.: Jurian Rengers en Joanna Vermeij), ovl. Den Haag 19-12-1847, zv. Theodorus Fallée en Joanne Ruigers.
   • Bernard Antonie Fallée jm. van Gouda X Antonia Justina Temminck jd. en beiden won. alhier
   • Bernard Anton Fallée en zijn echtgenote Antoinette Temminck debuteerden in 1802 in de Amsterdamse schouwburg en zijn daarna een tijdlang verbonden geweest aan de Nederduitse schouwburg in Rotterdam.
   • Vermoedelijk was Bernard Anton Fallée vrijmetselaar en ook aangesloten bij de Haagse patriottenloge Les Vrais Bataves. Tijdens de inlijving van Nederland bij Frankrijk was hij Commissaris bij Justitie en Politie en werkte als politie-informant. Later kwam hij in opspraak wegens vermeende betrokkenheid bij een samenzwering tegen het Franse bestuur in 1813. Bernard Anton Fallée werd in hechtenis genomen maar weer vrijgelaten, terwijl twee andere verdachten werden geëxecuteerd. Kort daarop heeft hij in een openbare brief tegenover zijn landgenoten verantwoording afgelegd.
   • Louis Moritz schilderde het echtpaar omstreeks 1813 in een groot en verrassend dubbelportret: "Portret van B.A. Fallée en A. Fallée-Temminck". <95> Helaas kon nog niet achterhaald worden waar dit schilderij verblijft (juli 2008).
   • In een akte dd. 19-7-1820 te Rotterdam opgesteld betreffende de opheffing van een hypotheek ten laste van Bernard Anton Fallée wordt hij genoemd als secretaris bij de directie van Policie te Amsterdam en wonende op de Prinsengracht bij de Spiegelgracht. <96>
   • In de Volkstelling 1840 in Den Haag is aangegeven dat Bernardus Anton Fallée en zijn vrouw Anthonia Justina Temminck woonden aan de Beestenmarkt 216d. Bij hen woonden in hun nicht Antonia Justina Temminck, jonge dochter oud 31 jaar, een dochter van haar broer Hendrik Christiaan Temminck. <97> In het bevolkingsregister periode 1837-1850 is vermeld dat het echtpaar op 22-5-1840 uit 's-Hertogenbosch was overgekomen en is bij Bernardus Anton Fallée vermeld dat hij gepensioneerd directeur van Politie was. <98>
  2. Johanna Gerarda Temminck, ged. Den Haag 29-12-1779 (Groote Kerk), ovl. Den Haag 8-10-1851.
   Johanna Gerarda Temminck otr./tr. Den Haag 20-3/10-4-1808 (stadhuis) met Pieter Jacobus Schouten, ged. Den Haag 13-7-1777 (Groote Kerk; extract verstrekt 30 mei 1795), toneelspeler, ovl. Den Haag 12-3-1864, zv. Pieter Jacobus Schouten en Jannetje van Rou.
   • Pieter Jacobus Schouten van Rouw jm. X Johanna Gerarda Temminck jd., beiden geb. en won. alhier.
   • Als jongeman had Pieter Jacobus Schouten, wonende Westeinde, in 1777 zijn belijdenis gedaan. <99>
   • In de volkstelling van 1830 van Den Haag wordt Pieter Jacobus genoemd als Pieter Jacobus Schouten de Rou geboren te Amsterdam oud 50 jaar, toneelspeler. Hij en zijn vrouw Johanna Gerarda Temminck woonden met hun dochter Maria (geboren te Amsterdam, oud 15 jaar) aan het Smitswater 148. Bij de volkstelling van 1840 woonden zij Nieuwe Uitleg 111. <100> In de bevolkingsadministratie van Den Haag is zijn familienaam meerdere malen als Schouten van Rou opgenomen
   • Pieter Jacobus Schouten wordt genoemd als steracteur van de Haagse Schouwburg als vertolker van heldenrollen. <101>
   • NOOT: Nakijken Coffeng, Lexicon Nederlandse Tonelisten.
  3. Leonardus Temminck, ged. Den Haag 3-10-1781 [kwnr. 4].
  4. Hendrik Christiaan Temminck, ged. Den Haag 24-8-1783 (Groote Kerk), miniatuurschilder, ovl. Den Haag 11-10-1824.
   Hendrik Christiaan Temminck otr./tr. Den Haag 11/25-9-1803 (stadhuis) met Maria Hester Meijer, ged. (ev.luthers) Den Haag 11-12-1772 (Evangelisch Lutherse Kerk, get. Anna Maria Dijkman huisvrouw van August Meijer en Anna Hester Mobrun grootmoeder van moederzijde), ovl. Den Haag 2-12-1857, dv. Heinrich August Meijer, commies van de convoye, en Anna Elisabeth van Alphen. <102>
   • Hendrik Christiaan Temminck jm. X Maria Hester Meijer, beiden geb. en won. alhier.
   • Volgens de volkstelling 1830 woonde Maria Hester Meijer met haar vier dochters in de Molestraat nr. 136 <103> en volgens de telling van 1840 in de Herderinnestraat nr. 446, samen met haar dochters Christina Eleonora (sic) en Henriëtta Christina Temminck, de laatste van beroep schilderes. <104> In de periode van 1845 tot aan haar overlijden in 1857 woonde Maria Hester Meijer -geboren Schenkenschans <105> 6-12-1722- tot aan haar overlijden in 1857 aan de Brouwersgracht nr. 169, samen met haar dochter Eleonora Christina <106> die daarna bij haar zuster Antonia Justina Temminck introk.
 10. JOHAN DIEDERICH DELLWIG, geb. Strickherdicke-D ca. 1740, ev.luthers, schoolmeester bij de Evangelisch Lutherse Gemeente te Nijmegen, ovl. Nijmegen 27-4-1820 (in het oude Burgergasthuis, oud circa tachtig jaren)
  • Johan Diederick Delwig, geboortig van Streckheerdike in 't Schependom van Unna in't graafschap Marck en zijnde de augsburgsche confessie toegedaan, werd op 21 maart 1770 als burger van Nijmegen aangenomen. <107> Op 29-4-1770 kreeg hij zijn aanstelling als schoolmeester bij de Evangelisch Luterse Gemeente te Nijmegen. <108>
  Johan Diederich Dellwig tr. met
 11. ANNA ELISABETH MüLLER, geb. Nijmegen ca. 1749, ovl. Nijmegen 30-3-1813 (oud 64 jaar)
  • Diverse gegevens zijn ontleend aan correspondentie met Annemiek Langelaar (december 2008) en aan de kwartierstaat Cornelis Gijsbertus Langelaar op haar website. <109>
  Uit het huwelijk van Johan Diederich Dellwig en Anna Elisabeth Müller:
  1. Clara Maria Dellwig, ged. (ev.luthers) Nijmegen 22-7-1780, ovl. Nijmegen 25-2-1817.
   • Clara Maria Dellwig trad op 9-3-1796 toe tot de Evangelisch Luterse Gemeente te Nijmegen.
   Clara Maria Dellwig otr./tr. (ev.luthers) Nijmegen 15-8/7-9-1800 met Johannes Schoor, geb. Namen-B 9-7-1778, ev.luthers, meester kleermaker, ovl. na 1817 (2-12-1817 hertrouw met Carolina Faerber), zv. Johan August Schoor en Maria Margaretha Hartmann. <110>
   • In de huwelijksakte is vermeld dat Johannes Schoor dezelfde is die als Johannes Schuuri, geboren 9-7-1778 te Namen, is opgenomen in het doopregister van het Regiment Erfprins van Oranje. Dit regiment bevond zich van 1768-1773 te Nijmegen, 1773-1774 te Brielle en van 1774-1780 te Namen. <111>
  2. Anna Catharina Elisabeth Dellwig, ged. (ev.luthers) Nijmegen 20-4-1782.
  3. Henriëtta Dellwig, ged. (ev.luthers) Nijmegen 29-1-1784.
   Henri tta Dellwig tr. met Frederik Anthony de Raadt, geb. ca. 1780 (oud 40 jaar bij de geboorte van zijn zoon in 1820 te Vlissingen), commis bij de licenten.
   • Aanvankelijk woonde het echtpaar de Raadt-Dellwig kennelijk in Utrecht waar hun dochter Anna Elisabeth op 23-4-1814 werd geboren. In de periode 1817-1820 werden er 3 kinderen te Vlissingen geboren.
  4. Johan Diederich Hendrick Dellwig, ged. (ev.luthers) Nijmegen 29-1-1786, begr. Nijmegen 25-9-1789. <112>
  5. Eleonora Christina Dellwig, ged. (ev.luthers) Nijmegen 23-8-1789 [kwnr. 5].
  6. Johan Jacob Dellwig, ged. (ev.luthers) Nijmegen 5-2-1792, 2e luitenant-kwartiermeester bij de landmacht te Vlissingen (bij zijn 2e huwelijk te Vlissingen), ovl. Middelburg 16-1-1843.
   Johan Jacob Dellwig tr. 1x Maastricht 18-2-1815 met Maria Catharina Frissen, geb. Maastricht, ovl. Leuven-B (verm.) ca. 1822, dv. Joannes Jacobus Frissen en Maria Petronella Hourdouck.
   • Maria Catharine Frissen overleed omstreeks 1822 vermoedelijk te Leuven kort na de geboorte van haar dochter. Deze trouwde op 24-4-1850 te Middelburg, oud 28 jaar en geboren te Leuven. In 1824 hertrouwde Johan Jacob Dellwig te Vlissingen, waar van een overlijden van Maria Catharine Frissen niet is gebleken.
   Johan Jacob Dellwig tr. 2x Vlissingen 14-4-1824 met Constantia Josephina Lahr, geb. Middelburg 6-8-1802, particuliere, ovl. Middelburg 15-6-1860, dv. Johan Gottfried Lahr en Magdalena Catharina Koolhaas.
   • Omstreeks de periode 1827-1830 verbleef het echtpaar Dellwig-Lahr in Groningen waar 2 kinderen werden geboren.
 12. FRANCISCUS ROMVIEL, ged. (rooms katholiek) Utrecht 9-1-1758, arbeider, boerenknecht te Bunschoten (na 1826 naar Bunschoten vertrokken), ovl. Bunschoten 14-12-1830
  Franciscus Romviel tr. (nederd.geref.) Utrecht 19-6-1781 met
 13. MARIA CUNERA VAN BEEK, ovl. Utrecht 23-12-1809 (Nagelaten betrekkingen: haar man en meerderjarige zoon).
  Uit het huwelijk van Franciscus Romviel en Maria Cunera van Beek:
  1. Otto Romviel, geb./ged. (nederd.geref.) Utrecht 23/25-9-1782 [kwnr. 6].
  2. Hendrik Romviel, ged. Utrecht 14-3-1784, begr. Utrecht 29-6-1798 (Jacobikerk - gratis, ^Predikherenstraat).
  3. Jacobus Romviel, ged. Utrecht 24-4-1785, begr. Utrecht 22-8-1785 (Jacobikerk - gratis, ^Hardebollestraat).
  4. Antonia Romviel, begr. Utrecht 27-2-1790 (Jacobikerk - gratis, ^Hardebollenstraat).
  5. Maria Elisabeth Romviel, ged. Utrecht 1-7-1787, begr. Utrecht 16-7-1787 (Jacobikerk - gratis, ^Hardebollenstraat).
  6. Maria Elisabeth Romviel, ged. Utrecht 29-6-1788, begr. Utrecht 11-7-1788 (Jacobikerk - gratis, ^Brekerstraat).
  7. Pieternella Catrina Romviel, ged. (nederd.geref.) Utrecht 3-2-1790, ovl. Utrecht voor 1792.
  8. Christina Romviel, begr. Utrecht 18-9-1792 (Jacobikerk - gratis, ^Brekerstraat).
  9. Pieternella Catrina Romviel, ged. Utrecht 20-2-1792, ovl. Utrecht (verm.) voor 1809.
  10. Adrianus Romviel, ged. Utrecht 30-6-1793, begr. Utrecht 15-7-1793 (Jacobikerk - gratis, ^Brekerstraat).
  11. Maria Catrina Romviel, ged. Utrecht 12-7-1797, ovl. Utrecht (verm.) voor 1809.
  12. Pieter Romviel, ged. Utrecht 2-9-1801, begr. Utrecht 25-7-1802 (Jacobikerk - gratis, ^Predikherenstraat).
 14. EGBERT BERTEAUX, ged. (waals geref.) Leeuwarden 23-4-1747, ovl./begr. Den Haag 24/25-7-1797 oud 49 jaar, overleden aan de tering, begr. 's-morgens om 8 uur in de Nieuwe Kerk, 4e klasse met koetsen (de quitantie ad. 3 gulden in de Molenstraat bij Dotter Fallot, zijn zwager)
  Egbert Berteaux otr./tr. Den Haag 1788 met
 15. CHRISTINA HULSEBOS, geb./ged. Bolsward 11/19-5-1757, ovl. Culemborg (verm.) na 1799
  • Ten tijde van haar eerste huwelijk met Egbert Berteaux woonde Christina Hulsebos te Culemborg. In het ondertrouw-register van den Haag staat bij de hertrouw van haar met Dirk de Leeuw vermeld dat zij "onlangs gewoond hebbende alhier nu te Culemborg".
  Christina Hulsebos otr./tr. 2x Den Haag/Culemborg (verm.) 20-10/11-1799 met Dirk de Leeuw, geb. Culemborg, ovl. Culemborg (verm.) 8-9-1813. Uit het huwelijk van Egbert Berteaux en Christina Hulsebos:
  1. Salomon Corneille Berteaux, ged. (waals geref.) Den Haag 15-7-1790, ovl. Den Haag 15-1-1793 (ten gevolge van roodvonk).
  2. Adriana Carolina Berteaux, ged. (waals geref.) Den Haag 10-11-1791 [kwnr. 7].
  3. Louise Anne Helene Berteaux, ged. (waals geref.) Den Haag 21-7-1793, ovl. Rotterdam 14-1-1872.
  4. Cornelie Antoinette Berteaux, ged. (waals geref.) Den Haag 18-1-1795, ovl. Den Haag 4-11-1795 (aan de loop).
  5. Egbert Christiaen Berteaux, ged. (waals geref.) Den Haag 21-4-1796, begr. Den Haag 5-8-1797 's-morgens om 8 uur in de Nieuwe Kerk, oud 1 jaar en 5 maanden, overleden aan de tering (de quitantie in de Molenstraat bij Doctor Fallot).
  6. Egbert Christiaen Berteaux, ged. (waals geref.) Den Haag 25-9-1798 (bij de doop is de vader absent).
  Generatie V
  INDEX van familienamen
 16. ANTHONY TEMMINCK, ged. Den Haag 4-8-1723 (Hoogduitsche Kerk), extra-ordinaris clerque, begr. Den Haag 1-9-1801 (in de Kloosterkerk 3e klasse - 3 gldn., overl. aan verval van krachten)
  • Anthonij Temmink, wonende Kneuterdijk in Den Haag bij juffr. Hop, had in 1742 zijn belijdenis gedaan. (Haags Gemeentearchief, Index lidmatenboek Nederlands hervormde gemeente Den Haag 1699-18240)
  • In een "Lijst der Clercquen behorende tot de Nationale Cancelarij" wordt A. Temminck als eerste vermeld (zijnde de oudste sinds 1750) in de groep van onderclercquen. De lijst is ongedateerd -maar gezien de jaarvermelding 1795 bij de jongste clercq- vermoedelijk in het eerste jaar van de Bataafse Republiek (1795-1806). Bij een aantal vermelden is een aantekening geplaats dat zij patriot zijn, maar niet bij Anthony Temminck. <113>
  • In een mededeling waarvan geen verdere bevestigingen zijn gevonden is het volgende aangegeven:
  • -Anthony Temminck is in 1747 de eerste geweest die (bij de benoeming van prins Willem IV van Oranje als stadhouder) een oranje cocarde opzette en daarmee in Den Haag rondliep.
  • - Hij wordt genoemd als roervink (=opruier) en meede-aanlegger van de zoogenaamde St.-Nicolaas vrolijkheid. (Een dank-adres aan prins Willem V van Oranje, op St. Nicolaas 1782 georganiseerd door een paar Haagse schutter-officieren en Oranjegezinden van mindere positie, na diens sabotage van een aantal besluiten van de Staten-Generaal. Het adres leidde bij de Oranje-gezinde "volksklasse" tot baldadigheid. De prins was alles behalve gelukkig met deze akties en deed het daarna in de Statenvergadering af als "onschuldige vrolijkheid". <114>
  • - Verder is Anthhonij Temminck genoemd als correspondent van zijn neef courantier Pierre Gosse jr. uitgever 's-Gravenhaagse Courant. <115>
  Anthony Temminck otr./tr. Den Haag 23-2/9-3-1749 (Scheveningsche kerk) met
 17. GERARDA ALIDA VAN DER LINDEN, geb. Nijmegen (verm.), ^Den Haag, ovl. Den Haag (verm.) na 1796
  • Anthony Temminck X Gerarda Alida van der Linden, beiden won. alhier.
  • Als jongedochter deed Gerarda Alida van der Linden, wonende Noordeinde in Den Haag, in 1747 haar belijdenis bij de Nederduitse Gemeente in Den Haag. Reeds eerder had Geertrui Elisabeth van der Linden, eveneens wonende Noordzijde aan de westzijde, in 1742 haar belijdenis gedaan. <116> Bij het huwelijk in 1742 van laatstgenoemde met Leonardus van der Elburgh wordt van Geertrui Elisabeth van der Linden vermeld dat zij afkomstig is van Nimwegen. Gezien hun overeenkomstige adressen is aangehouden dat Gerarda Alida van der Linden haar zuster is en ook uit Nijmegen afkomstig is.
  • In 1796 wordt Gerarda Alida van der Linden, vrouw van Temminck, op attestatie van Breda weer ingeschreven als lidmaat.
  Uit het huwelijk van Anthony Temminck en Gerarda Alida van der Linden:
  1. Jacoba Temminck, ged. Den Haag 29-8-1751 (Groote Kerk), begr. Den Haag 4-12-1751 (4e klasse - 3 gldn.).
  2. Leonardus Temminck, ged. Den Haag 7-9-1753 [kwnr. 8].
  3. Diderik Temminck, ged. Den Haag 18-1-1756 (Groote Kerk, get. Elisabeth Temminck wed. Pieter Gosse), begr. Den Haag 12-3-1756 (3e klasse - 6 gldn., overl. aan de stuipen).
  4. Anthonia Gerarda Temminck, ged. Den Haag 6-2-1757 (Groote Kerk), begr. Den Haag 12-4-1757 (3e klas - 6 gldn., overl. aan de stuipen).
  5. Anthony Gerardus Temminck, ged. Den Haag 19-2-1758 (Groote Kerk), begr. Den Haag 16-3-1758 (3e klasse - 6 gldn., overl. aan de stuipen).
  6. Anthony Gerardus Temminck, ged. Den Haag 14-2-1759 (Groote Kerk), klerk ter secretarie van Hunne Hoogmogende Edeleachtbaren in Indië.
   • Anthonij Gerardus Temming liet op 4-9-1788 te Rotterdam een schuldbekentenis opstellen waarin vastgelegd werd dat hij 545 gulden en 8 stuivers schuldig was aan mons. Caspar Beet, terzake van geleverde plunje, genoten kost en drank en contante penning. Hij wordt genoemd als "meerderjarige jongeman, zijnde bescheiden [=aangewezen] als Commandeur op het Oost-Indische compagnies schip Teijlingen, in dienste van de Ed. Heeren Bewindhebberen van de Oost-Indische Compagnie ter kamere Rotterdam onder capitein Carel Frederik Schaak gedestineerd naar Batavia". <117>
   • Het schip Teilingen vertrok op 16-9-1788 van de reede van Goeree en kwam op 12-5-1789 te Batavia aan. <118> Aan boord waren bij vertrek 116 soldaten, waarvan er 89 te Batavia aankwamen. <119> De soldaten gingen naar Azië om daar de Nederlandse vestigingen te bewaken en te verdedigen en voor hen gold de reis slechts als overtocht. Als commandeur van de soldaten moest Anthonij Gerardus Temminck er voor zorgdragen dat ten allen tijden éen soldaat voor de kajuit en één voor de constapels-kamer op wacht stond. De soldaten werden verder ingezet als er tijdens de reis op zee gevaar dreigde.
   • Het scheepsvolk at in groepen ("bakken") van zeven man uit é n schotel. Anthonij Gerardus Temminck had als commandeur van de soldaten kajuits-tractement (een kamertje in de hut) en at hij aan de bak van de bottelier. <120>
   Anthony Gerardus Temminck tr. Batavia-Ned.Ind. 15-12-1791 met Sophia Theresia Elisabeth de Wijs, (van Timor) (Verslag Flevohof, blz. 22), eerder ev. Wessel Meijer.
   • Het echtpaar Meijer-de Wijs had eerder op 25-5-1785 bij notaris Johannes Greving te Batavia een dochter van Saroenie geadopteerd, die de naam Carolina Elisabeth Meijer kreeg. <121>
  7. Diederik Temminck, ged. Den Haag 6-4-1760 (Groote Kerk), begr. Den Haag 6-6-1760 (3e klasse - 6 gldn., overl aan de stuipen).
  8. Margarite Elisabeth Temminck, geb./ged. Den Haag 24/26-5-1763 (Waalse Kerk, get.: Pierre Gosse junior en Margurite Gosse geb. Kolb zijn vrouw), begr. Den Haag 8-8-1764 (2e klasse - 15 gldn., overl. aan de tanden).
 18. COENRAAD ASMANS, ged. (ev.luthers) Maastricht 12-10-1732
  Coenraad Asmans tr. Den Haag 23-5-1756 met
 19. JOHANNA REGINA (ALS DOOPNAAM JOHANNA ROSIENA) STAAK, ged. (ev.luthers) Den Haag 21-3-1728.
  Uit het huwelijk van Coenraad Asmans en Johanna Regina Staak:
  1. Johannes Coenraad Asmans, ged. (ev.luthers) Den Haag 10-8-1757.
  2. Dorothea Frederica Asmans, ged. (ev.luthers) Den Haag 4-11-1759 [kwnr. 9].
  3. Pieter Asmans, ged. (ev.luthers) Den Haag 4-4-1761.
 20. JOHAN DIEDERICH DELLWIG
  • Annemiek Langelaar vermeldt een mogelijke relatie van Johan Diederich Dellwig als broer van Catharina Elisabeth Dellwig, geb. Strickherdicke 8-5-1724, ovl. Kötterheide 29-6-1770, bgr. in Fröndenberg, dv. Henrich Adam Dellwig en Anna Catharina Overhoff (afkomstig van Wormer). Zij trouwde te Fröndenberg 24-1-1748 met Johann Capar Rahlenbeck, ged. Menden 11-8-1715 (in de St.Vinzens), ovl./bgr. Menden/Fröndenberg 10-1-1759, eerder ev. Hermine Dorothea Runge.
  Johan Diederich Dellwig tr. met
 21. ANNA CATHARINA VON BORN.
  Uit het huwelijk van Johan Diederich Dellwig en Anna Catharina von Born:
  1. Johan Diederich Dellwig, geb. Strickherdicke-D ca. 1740, ev.luthers [kwnr. 10].
 22. JOHAN HENDRIK MULDER
  Johan Hendrik Mulder tr. met
 23. CLARA MARIA HULSHOF.
  Uit het huwelijk van Johan Hendrik Mulder en Clara Maria Hulshof:
  1. Anna Elisabeth Müller, geb. Nijmegen ca. 1749 [kwnr. 11].
 24. HENRICUS ROMVIEL, ovl. Utrecht 13-6-1762 nagelaten betrekkingen: zijn vrouw en onmondige kinderen
  Henricus Romviel otr./tr. (rooms katholiek) Utrecht 30-10/14-11-1750 met
 25. PETRONELLA VAN HEES, ovl. Utrecht 26-3-1803 (Hees van NN (?) in de Tugthuissteeg, weduwe, geen naastbestaande, begraven op order van de aalmoessenierskamer)
  • Hendrik Ronviel Sold.t in 't Reg.t van Heer generaal-Major Decker en Petronella van Hees J.D. in 't Pae't steegje.
  Uit het huwelijk van Henricus Romviel en Petronella van Hees:
  1. Beatrix Romviel, ged. (rooms katholiek) Utrecht 8-4-1751.
  2. Antonius Romviel, ged. (rooms katholiek) Utrecht 24-1-1753, ovl. Utrecht 24-10-1754.
  3. Francisca Romviel, ged. (rooms katholiek) Utrecht 24-2-1755, ovl. Utrecht voor 1757.
  4. Frans Romviel, ovl. Utrecht voor 1758.
  5. Franciscus Romviel, ged. (rooms katholiek) Utrecht 9-1-1758 [kwnr. 12].
  6. Catharina Romviel, ged. (rooms katholiek) Utrecht 1-8-1761, ovl. Utrecht 1-11-1834.
   Catharina Romviel tr. met Gerardus Kok, geb. Utrecht (verm.) ca. 1759, ovl. Utrecht 28-4-1817 (oud 58 jaar).
 26. SALOMON BERTEAUX, geb. Leeuwarden ca. 5-1708, waals geref., koster van de Fransche kerk, begr. Den Haag 15-8-1794 ('s-morgens om 9 uur in de Nieuwe Kerk, oud 86 jaar en 3 maanden, overleden als gevolg van verval van krachten; de quitantie ad 6 gulden in 't Wijd van 't agterom)
  • De ouders van Salomon Bertaeux hebben Frankrijk ontvlucht tijdens de vervolgingen van de protestanten na de opheffing in 1685 van het Edict van Nantes en de inbeslagname van hun goederen en eigendommen in Givonne nabij Sedan. (François Nielsen: Ancêtres et descendants des couples Achille Rolin et Henriette Coralie Lagrange et Léon Cladel et Julia Mulheim - mei 2001)
  • De latere prins Willem V en diens zuster prinses Carolina worden als peter en als meter genoemd bij de doop in Den Haag van drie kinderen van Samuel Berteuax en Cornelia van Vliet. Vermoedelijk had Salomon Berteaux al banden met het stadhouderlijke hof te Leeuwarden en is hij en zijn gezin in 1747 meeverhuisd naar Den Haag toen prins Willem IV van Oranje tot stadhouder van Holland was benoemd. Zijn achterkleindochter Elise Angélique Annette Fredinande Laurillard-Fallot (1828-1917), gehuwd met Jacques Eugene Lagrange, vermeld hierover dat Salomon Berteaux pruikenmaker was van Willem IV en koster van diens hofkapel. <122>
  • Drs. R.E. van Ditzhuyzen vermeld in haar boek Oranje-Nassau, een biografisch woordenboek, dat Willem IV aan een ongelukkige val op 5 jarige leeftijd een bochel had overgehouden, die slechts met lange pruik en wijde kleding kan worden gecamoufleerd.
  Salomon Berteaux otr./tr. Leeuwarden 13/29-1-1747 (in de Jacobijner Kerk) met
 27. CORNELIA VAN VLIET, ged. Leeuwarden 5-6-1718, begr. Den Haag (verm.) 30-11-1796
  • Het vermoedelijke overlijden (als gevolg van waterzucht) en de begraving van Cornelia van Vliet is gebaseerd op een vermelding van een klasse begraving in de Nieuwe Kerk, zoals dat ook met Salomon Berteaux heeft plaats gevonden.
  Uit het huwelijk van Salomon Berteaux en Cornelia van Vliet:
  1. Egbert Berteaux, ged. (waals geref.) Leeuwarden 23-4-1747 [kwnr. 14].
  2. Marie Berteaux, ged. (waals geref.) Den Haag 16-2-1749.
  3. Caroline Berteaux, ged. (waals geref.) Den Haag 28-2-1751 (meter is S.A.R. Madame la Princesse Caroline), begr. Den Haag 20-8-1790 (overleden aan de gevolgen van galkoorts).
  4. Anne Berteaux, ged. (waals geref.) Den Haag 15-4-1753 (meter is S.A.R. Madame la Princesse d'Orange), begr. Den Haag 5-3-1798 (overleden aan de gevolgen van uitterende ziekte).
   Anne Berteaux tr. Den Haag 9-7-1780 met Antoine George Laurillard dit Fallot, ged. (waals geref.) Rotterdam 28-9-1749 (get.: de vader en de moeder zelf), geneesheer in 's-Gravenhage, ovl. Den Haag 1813, zv. George Jacob Laurillard dit Fallot en Jeanne Marie Douilhac.
  5. Willemine Berteaux, ged. (waals geref.) Den Haag 4-4-1755 (peter is S.A.R. Monseigneur le Prince d'Orange et de Nassau), ovl. Utrecht 3-9-1840 (ruim 85j. - uit fam.adv.).
   • In het lidmatenregister van de Waalsekerk te Leeuwarden is opgenomen ene Wilhelmine Berteaux, avec attest de Rotterdam du 28 Janvier 1787 (présent le 30 Janvier 1789), partie en 1795.
   • "Heden overleed, in den ouderdom van ruim vijf- en tachtig jaren, mejufvrouw Wilhelmina Bertaux, behuwd-zuster van M. Revel. Utrecht 3 september 1840. <123>
  6. Susanne Berteaux, ged. (waals geref.) Den Haag 21-4-1757.
   • In het lidmatenregister van de Waalsekerk te Leeuwarden is opgenomen ene Susanne Berteaux, avec attest de Rotterdam du 26 mars 1785, waalsch lidmate sedert 1779, partie en 1793.
   Susanne Berteaux otr. Amsterdam 29-3-1807 met Michel Revel, ovl. na 1840.
  7. Jaques Berteaux, ged. (waals geref.) Den Haag 10-5-1759.
 28. JOHANNES HULSEBOS, luitenant te paard, ovl. na 1775
  Johannes Hulsebos tr. Coevorden 20-8-1741 met
 29. ADRIENNE LOUISE PALM, ovl. na 1775
  • In 1741 is te Coevorden met attestatie ingekomen Johan Hulssbosh die als vaandrik werd aangeduid evenals bij zijn huwelijk in datzelfde jaar. Kennelijk is hij tussentijds van het voetvolk naar het paardevolk overgegaan, want bij de doop van zijn dochter Anthonia Louise in 1743 werd hij cornet genoemd. Bij de doop van zijn dochter Henderitte Magdalena in 1750 werd hij als lutenant te peerde vermeld.
  • In het lidmatenboek van Bolsward werden op 13 oktober 1756 ingeschreven J. Hulsebos, luitenant, komende van Koevorden en bij de doop van zijn dochter Christina op 19 mei 1757 is aangetekend dat hij is "... Luitenant uit Regiment Carabiniers van zijn Hoogh. de prins van Oranje Garnisoenhoudende te Bolswardt ...". De Carabiniers behoorden tot de cavalarerie en waren ook gelegerd in Breda, waar enige kinderen van hem zijn geboren en overleden. Mogelijk is hij ook gelegerd geweest in Nijmegen.
  • In 1775 werden te Ommen als lidmaten ingeschreven: de Heer Johannes Hulsebos op den Arenshorst, mevrouw Louise Palm desselfs huysvrouw, juffer Hendrietta Helena Hulsbos en juffer Christina Hulsebos. De Arendshorst was een havenzathe in de buurtschap Varssen nabij Ommen <124> . De toenmalige eigenaar was Arent van Echten (van 1765 tot 1795), woonde in huis Gerner en getrouwd met Johanna d'Eysschen <125> .
  • Op 15 september 1776 ondertrouwden te Ommen ene Alfonsina Henrietta Helen Hulsebos, geb. van Nimwegen eveneens wonende op de Arenshorst, met de Heer en Meester Hendrik Leonard geb. van Zutphen. Omtrent dezelfde tijd woonde er in Hasselt nabij Ommen ene Margareta Hulsebos, op 24 maart/11 april 1774 gehuwd met Johannes H. Nijhoff, evangeliedienaar te Ommen. <126> (Wat zijn de familieverhoudingen?)
  Uit het huwelijk van Johannes Hulsebos en Adrienne Louise Palm:
  1. Willem Isack Steeven Hulsebos, geb. Coevorden (verm.), ovl./begr. Breda 29-8/1-9-1746.
  2. Anthonia Louisa Hulsebos, ged. Coevorden 13-1-1743.
  3. Abraham Lodewijk Hulsebos, ged. Breda 30-10-1746, ovl./begr. Breda 8/10-11-1746 (vader was Luijtenant).
  4. Abraham Lodewijk Hulsebos, geb. Buuren ca. 1749, luitenant colonel in 1794 in het cantonnement Fauxburg Sint Walburge te Luijk, ovl. na 1794.
   • Abraham Lodewijk Hulsebos was (hoofd-)officier bij de Twee Esquadrons van 't Lijff-Regiment te peerd van Sijne Doorluchtige Hoogheid den Heere prince van Orange van Nassau. Op 1-1-1775 was hij -oud 26 jaar en geboren te Buuren, Hollands en Frans sprekend- 16 maanden Luijtenant, na 34 maanden Cadet en 85 maanden Cornet geweest te zijn. Op 15-jarige leeftijd was hij dus bij het regiment toegetreden en had verder een gestage militaire carrière: in 1785 Ritmeester (=kapitein bij het paardenvolk), 1792 Majoor en in 1794 Luitenant- Colonel in het Cantonnement Fauxburg Sint Walburge te Luijk. <127>
  5. Henderitte Magdalena Hulsebos, ged. Coevorden 7-6-1750, ovl. na 1775.
  6. Christiaan Gerard Hulsebos, ged. Breda 10-4-1755, ovl./begr. Breda 10/14-5-1755.
  7. Christina Hulsebos, geb./ged. Bolsward 11/19-5-1757 [kwnr. 15].
  Generatie VI
  INDEX van familienamen
 30. DIRCK TEMMINCK, geb. Den Haag (verm.), ovl. Den Haag tussen 1726 en 1728
  Dirck Temminck otr./tr. Loosduinen 21-4/5-5-1720 (Loosduinsche Kerk) met
 31. JACOBA LENA WOENENBERG, geb. Den Haag, begr. Rotterdam 30-8-1760 (wed. Dirk Temmink ^Goudsesingel over Frankestraat, meerj.k.: 2; IJ.K.H. 3 gld.).
  Jacoba Lena Woenenberg tr. 1x met Jacob van Aerden, ovl. Den Haag (verm.) voor 1720
  • In haar testament dd. 11-11-1726 vermaakt Sara van Bulderen -weduwe van Pieter Corpershoek- goederen aan "de oudste dochter Maria van haar dochter Jacoba Lena Woenenberg, geprocreëert bij Jacob van Aerden". <128>
  • In het ondertrouwregister van Den Haag worden zij genoemd als Dirk Temme jm. en Jacoba Woelenberg jd., beide geb. en won. alhier.
  • In haar testament dd. 11-11-1726 vermaakt Sara van Bulderen -weduwe van Pieter Corpershoek- goederen aan "de oudste dochter Maria van haar dochter Jacoba Lena Woenenberg, geprocreëert bij Jacob van Aerden". <129> Hieruit is verondersteld dat Dirk Temminck nog in leven was.
  • Als weduwe van Dirck Temmink deed Jacoba Woerenberg, wonende Warande in Den Haag, in 1728 belijdenis bij de Nederduitse Gemeente te den Haag. <130>
  • Jacoba Lena Woenenbergh hertrouwde 2/16-11-1732 in de Hoogduitsche kerk te Den Haag met Johannes Logger jm, sergeant in het regiment Grisons in de compagnie van d'heer Overste Luijtenant [Jean Pierre] Enderly en wordt zij genoemd als weduwe van wijlen Dirk Temmingh, beide wonende alhier. Bij haar trouwinschrijving staat aangetekend: "de bruijt bewijst aan ijder van haar twee kinderen" (ic. Maria van Aerden en Anthony Temminck).
  • Het regiment Grisons (Frans voor Graubünden) was een Zwitsers regiment met voor de ene helft soldaten uit de kanton Graubnden en voor de andere helft uit de overige, voornamelijk protestantse kantons. Van 1731 tot 1737 lag het regiment in garnizoen te Den Haag. <131> Gezien zijn huwelijk in 1732 in de Hoogduitse kerk zal Johannes Logger ongetwijfeld uit Zwitserland afkomstig zijn.
  • Waarschijnlijk woonde Jacoba Lena Woenenberg ten tijde van haar overlijden bij haar dochter Maria van Aarden, gehuwd met Kasper Knor, ^Goudsesingel bij Jodenlaan te Rotterdam.
  Jacoba Lena Woenenberg tr. 3x Den Haag 16-11-1732 met Johannes Loggen, sergeant
  • Bij haar hertrouw in Den Haag op 16-11-1732 met Johannes Loggen wordt Jacoba Lena Woenenbergh genoemd als weduwe van Dirk Temmingh. Bij haar trouwinschrijving staat aangetekend: "de bruijt bewijst aan ijder van haar twee kinderen" (ic. Maria van Aerden en Anthony Temminck).
  • Waarschijnlijk woonde Jacoba Lena Woenenberg ten tijde van haar overlijden bij haar dochter Maria van Aarden, gehuwd met Kasper Knor ^Goudsesingel bij Jodenlaan te Rotterdam.
  Uit het huwelijk van Dirck Temminck en Jacoba Lena Woenenberg:
  1. Antoni Temminck, ged. Den Haag 2-11-1721 (Nieuwe Kerk, get.: Hermanus Smits en Margaretha Temminck), begr. Den Haag 29-12-1721 (pro deo).
  2. Anthony Temminck, ged. Den Haag 4-8-1723 [kwnr. 16].
  Uit het 1e huwelijk van Jacoba Lena Woenenberg met Jacob van Aerden:
  1. Maria van Aarden/Naarden, geb. Den Haag (verm.) voor 1720, begr. Rotterdam 11-2-1765 (ev. Kasper Knor, liet 3 minderj. kinderen na).
   Maria van Aarden/Naarden tr. met Casper Knor, geb. Darmstadt-D, ^Goudsesingel te R'dam (1765), begr. Rotterdam 25-11-1786 (wedn. Hendrina Bennink).
   • Kasper Krol, uit Darmstad wedn. Anna Maria van Aarden, hertrouwde op 27-4-1766 met Hendrina Benning, jd. uit Delden in Overijssel.
 32. GIJSBERT VAN DER LINDEN, geb. Arnhem (verm.)
  Gijsbert van der Linden otr./tr. Den Haag 20-9/7-10-1722 (Groote Kerk) met
 33. GEERTRUID BEEKHUIJSEN, geb. Rotterdam (verm.) ca. 1687, begr. Den Haag 22-8-1763 (ovl. aan beroerte, 1e klas 30 gldn., rekening bij klerk Temmink)
  • Gijsbert van Linden trouwde in 1722 te Den Haag -als jm. van Aarnhem en wonende aldaar- met Geertruid van Beekhuijsen, geboren te Rotterdam en wonende in Den Haag. Gijsbert van Linden was op 27-3-1723 als lidmaat ingeschreven te Almen (nabij Zutphen, gemeente Lochem) en op 12-4-1724 komende van Almen in de Sint Stevenskerk te Nijmegen.
  • In het artikel "Oorsprong en genealogie van de Haagse familie van Adrichem", samengesteld door M. Thierry de Bye D½lleman en Jhr. R.C.C. de Savornin Lohman <132> worden Gijsbert van Linden en Geertruy Beekhuis genoemd als ouders van Geertruy Elisabeth van Linden en haar doop op 22-4-1724 te Nijmegen. Een bevestging hiervan is echter niet gevonden.
  • De begraafkosten in 1763 van Geertruid Beekhuijsen werden in rekening gebracht "bij klerk Temmink", de echtgenoot van haar zeer waarschijnlijke dochter Gerarda Alida van Linden
  Uit het huwelijk van Gijsbert van der Linden en Geertruid Beekhuijsen:
  1. Geertruij Elisabeth van der Linden, ged. Nijmegen 22-4-1725, ovl. Sint Maarten 6-5-1782 (oud 57 jaar).
   Geertruij Elisabeth van der Linden otr./tr. 1x Den Haag 14/28-10-1742 (Scheveningsche Kerk) met Leonardus van der Elburgh, ged. Den Haag 20-7-1710 (Kloosterkerk; get.: Leonardus van der Pen en Catharina van Hoven), begr. Den Haag 10-12-1762 (3e klasse, 6 gldn. impost voor het begraven betaald, rekenng in het Westeinde. Overleden aan tering), zv. Johan van der Elburg en Maria de Heer.
   • Leendert van der Elburg, wonende Langegracht, legde in 1731 in den Haag zijn belijdenis des geloofs af. <133>
   Geertruij Elisabeth van der Linden otr./tr. 2x Den Haag 18-12-1763/2-1-1764 (Scheveningsche Kerk) met Georgius van Adrichem, ged. Den Haag 27-9-1719, predikant te St.Maarten (NH), ovl./begr. Alkmaar/Sint Maarten 15/20-9-1794, zv. Adriaan van Adrichem en Wendelina Manschot, eerder ev. Aartje van Os.
  2. Gerarda Alida van der Linden, geb. Nijmegen (verm.) [kwnr. 17].
 34. JOHAN COENRAAD ASMANS (jongeman uit Duitsland), soldaat
  Johan Coenraad Asmans tr. Den Haag 15-6-1727 met
 35. JOHANNA SIBILLA (ALS DOOPNAMEN TEGENGEKOMEN ANNA SIBILLE) BREEDEL (OOK: BREEVELS EN BREIDEL), ged. (nederd.geref.) Den Haag 4-1-1701, ovl. Den Haag 19-3-1760 aan de tering.
  Uit het huwelijk van Johan Coenraad Asmans en Johanna Sibilla Breedel:
  1. Anna Katrina Asmans, ged. (nederd.geref.) Den Haag 17-5-1728, ovl. Den Haag 28-6-1728.
  2. Coenraad Asmans, ged. (ev.luthers) Maastricht 12-10-1732 [kwnr. 18].
  3. Anna Maria Asmans, ged. (nederd.geref.) Den Haag 12-9-1734.
  4. Johannes Asmans, ged. (ev.luthers) Den Haag 19-8-1736, ovl. Den Haag 26-7-1737.
  5. Hendarijka Asmans, ged. (ev.luthers) Den Haag 12-10-1738, ovl. Den Haag 29-10-1738.
  6. Pieternella Asmans, ged. (ev.luthers) Den Haag 28-12-1738, ovl./begr. Den Haag/Rijswijk 24/25-4-1777 (gestorven in het kraambed, naar Rijswijk vervoerd).
   Pieternella Asmans tr. Den Haag (verm.) met NN.
  7. Johannes Asmans, ged. (nederd.geref.) Den Haag 17-4-1743.
 36. GODFRIED PHILIP STAAK, geb. Berlijn ca. 1700, ovl. Den Haag (verm.) 20-1-1746.
  Godfried Philip Staak tr. 2x Den Haag 11-4-1734 met Johanna van Brunsel (van Brunswijk/Braunschweig ?) Godfried Philip Staak tr. 1x Den Haag 20-5-1725 met
 37. CATHARINA WEVERS, geb. Den Haag, ovl. Den Haag voor 1734
  • De ouder- en grootouderrelaties van Catharina Wevers/Waivers zijn niet geheel bevestigd.
  Uit het 1e huwelijk van Godfried Philip Staak met Catharina Wevers:
  1. Sophia Dorothea Staak, ged. (ev.luthers) Den Haag 8-5-1726, ovl. Den Haag 21-7-1728.
  2. Johanna Regina (als doopnaam Johanna Rosiena) Staak, ged. (ev.luthers) Den Haag 21-3-1728 [kwnr. 19].
  3. Johan Friedrich Staak, ged. (ev.luthers) Den Haag 10-6-1729.
  4. Catharina Sophia Staak, ged. (ev.luthers) Den Haag 2-1-1731, ovl. Den Haag 4-8-1732.
  5. Christina Dorothea Staak, ged. (ev.luthers) Den Haag 23-7-1732, ovl. Den Haag 25-9-1813.
   Christina Dorothea Staak tr. 1x Den Haag 15-12-1771 met Hendrik Ernst Gerlof (jm van Brunswijk).
   Christina Dorothea Staak tr. 2x Den Haag 9-7-1775 met Johan Conrad Spangenberg, musicant, 7 kinderen.
  6. Michael Christian Staak, ged. (ev.luthers) Den Haag 2-11-1733.
  Uit het 2e huwelijk van Godfried Philip Staak met Johanna van Brunsel:
  1. Godfried Philip Staak, ged. (ev.luthers) Den Haag 10-3-1735, ovl. Den Haag 21-5-1735.
  2. Maria Geertruij Staak, ged. (ev.luthers) Den Haag 12-3-1736, ovl. Den Haag 24-7-1736.
  3. Johanna Geertruij Staak, ged. (ev.luthers) Den Haag 28-5-1737.
  4. Philippus Albertus Staak, ged. (ev.luthers) Den Haag 20-6-1738, ovl. Den Haag 15-2-1746.
  5. Catharina Staak, ged. (ev.luthers) Den Haag 20-9-1739.
  6. Jacobus Staak, ged. (ev.luthers) Den Haag 17-9-1741.
   Jacobus Staak tr. Den Haag 11-5-1766 met Johanna Mes, geb. Den Haag.
  7. Frederika Staak, geb. Den Haag 1743, ovl. Den Haag 7-11-1775 (kwade kraam).
 38. EGBERT JOACHIM VAN VLIET, kapitein in dienst van de Republiek der Verenigde Nederlanden, in de Guarde van de Stadhouder (Willem III?)
  Egbert Joachim van Vliet tr. met
 39. CATHARINA THIELEN.
  Uit het huwelijk van Egbert Joachim van Vliet en Catharina Thielen:
  1. Joachim van Vliet (?).
  2. Cornelia van Vliet, ged. Leeuwarden 5-6-1718 [kwnr. 29].
  3. Geertruyt van Vliet, ged. Leeuwarden 24-1-1723, (de vader is luitenant).
  4. Maria van Vliet, ged. Leeuwarden 12-7-1724.
  5. Ahasverus van Vliet, geb. Leeuwarden 4-3-1729, predikant te Waaxens-Brantgum, ovl. Holwerd 22-4-1816.
   • In het lidmatenregister van de Waalsekerk te Leeuwarden is ene Ahasverus van Vliet S.S.H.C(and?) vermeld, met attest van Franeker 9e Februari 1753.
   • Uit Homines Novi, "De eerste volksvertegenwoordigers van Friesland in 1795" is ontleend dat ds. Ahasverus van Vliet op 19 februari 1795 is benoemd tot provisioneel representant en op 6 maart dav. tot lid van de "Commissie tot eene geregelde oproeping van het volk". 24 juni 1795 volgt zijn beëdiging tot Representant voor Westdongeradeel, 25 dito lid van de Commissie tot Generaliteitszaken en 29 dito lid van de Commissie van Achttien.
   • Hij wordt als enigszins gegoed aangemerkt; zijn nalatenschap bedroeg 5078 en hij was voor zover bekend ongehuwd.
   • Mogelijk is de burgemeester van Dokkum, Joachim van Vliet een broer van hem.
  6. Adriana van Vliet, ged. Leeuwarden 29-6-1731.
  7. Wilhelmus van Vliet, geb. Leeuwarden 28-10-1735, predikant te Dokkum, ovl. Dokkum 26-7-1794.
  Generatie VII
  INDEX van familienamen
 40. ANTHONY TEMMINCK, ged. Zutphen 21-1-1657, sergeant, begr. Den Haag 28-10-1704 (pro deo)
  Anthony Temminck otr. Den Haag 24-12-1679 met
 41. BEATRIX VAN DEN BERGH, geb. Den Haag, begr. Den Haag 9-11-1734 (pro deo)
  • Uit het ondertrouwregister van den Haag: 24-12-1679: Anthonij Temminck jongem. van Zutphen, soldaat onder de comp. guarde van sijn Hoogst. geleit wordende bij d'heer Cap. Schimmelpenningh van Oije, ende Beatris van de Berg jonged. geboortig alhier.
  • In een akte dd. 2-7-1682 wordt Antoni Temminck als getuige vermeld en was hij mede ondertekenaar van die akte. <134>
  • Anthonie Temminck was in 1699 sergeant onder het Regiment Guarde Dragonders van zijne Koninklijke Majesteit van Groot Brittanië. <135> De koning-stadhouder Willem III was van 1676 tot 1702 kapitein generaal van dit regiment, in welke periode Anthonie Temminck in diverse veldslagen tegen de Fransen heeft gevochten. In 1690 zal hij betrokken geweest zijn in de slag bij de rivier Boyne te Ierland, waarmee Prins Willem III van Oranje zijn katholieke schoonvader koning Jacocus van Engeland versloeg en waarmee de prins koning van Engeland werd. Een gebeurtenis die nog jaarlijks met de Oranjetochten in Noord-Ierland wordt herdacht. Mogelijk heeft Anthonie Temminck ook nog het beleg van de vestingstad Limburg (in het huidige België net ten zuiden van de grens met de Nederlandse provincie Limburg) in 1703 meegemaakt. <136>
  Uit het huwelijk van Anthony Temminck en Beatrix van den Bergh:
  1. Johannes Temminck, ged. Den Haag 18-12-1680 (Groote Kerk, get.: Peter Joost van Aecker en Madaleentje van den Backer), ovl. Den Haag voor 1688.
  2. Maria Temminck, ged. Den Haag 28-7-1683 (Groote Kerk, get.: Frans Montebroeck en Elisabeth van den Backer), begr. Den Haag 20-11-1765 (pro deo, overl. aan een beroerte).
   Maria Temminck otr./tr. Loosduinen 21-8/4-9-1718 (Loosduinse Kerk, pro deo) met Aalbertus Schoordijck, ged. Den Haag 27-2-1687 (Kloosterkerk, get.: Dorothea Hetley en Jannetje van der Braak), ovl. na 1723 (21-2-1723 doop van hun laatst bekende kind Beatrix), zv. Gerrit Schoordijck en Albertina Snevens.
   • Aalbert Schoordijck jm. X Maria Temminck jd., beide geb. en won. alhier.
   • Bij de doopinschrijving van de twee oudste kinderen Margaret en Jacoba is als vader Bartholomeus Schoordijck vermeld en bij de jongste dochter Beatrix als vader Albertus Schoordijck.
  3. Elsje/Elizabeth Temminck, ged. Den Haag 13-1-1686 (Groote Kerk, get. Lodewijk Zehedes), begr. Den Haag 23-10-1766 (3e klasse - 6 gldn., overl. aan verval van krachten).
   • Elsje Temming, wonende Spui in Den Haag, legde in 1716 haar belijdenis af.
   Elsje/Elizabeth Temminck otr. Den Haag 18-7-1706 met Pierre Gosse, geb. Sedan-F, boekhandelaar, ovl. Genève-ZW voor 1756.
   • Pieter Goos jm. van Sedan % Elsje Temminck jd. van alhier, beide won. alhier.
   • Pierre Gosse was als vluchteling naar de Republiek gekomen. Hij en zijn vrouw kregen negen kinderen: zes daarvan zouden trouwen met een boekverkoper of zelf boekverkoper worden: zijn dochter Maria Catharina (1708-1770) trouwde met Isaac Beauregard, boekverkoper te Den Haag; Magdalena (1710-?) met Antoine Coutelier, boekverkoper te Parijs. De oudste zoon, Henri Albert (1712-1780), werd boekhandelaar in Genève; de derde dochter, Catharina (1714-1805), trouwde met Haagse boekverkoper Nicolaas van Daalen, en de jongste zoon, Jean (1727-1805) werd eveneens boekverkoper in Gen ve, in de winkel van zijn broer. Met name de tweede zoon, Pierre junior (1718-1794), die zijn vader in Den Haag opvolgde, plukte vermoedelijk de vruchten van dit netwerk.
   • In de achttiende eeuw was de familie Gosse daardoor een van de belangrijkste boekhandelsfamilies in Den Haag geworden en wisten Pierre Gosse sr. en jr. zich belangrijke posities te verwerven. De laatste gaf door overname in 1770 ook de 's-Gravenhaagse Courant uit en slaagde er zelfs in boekverkoper van het Hof van prins Willem V te worden.
   • Hij werkte samen met een aantal andere boekverkopers in compagniën met speculatieve verkoop-praktijken welke windhandel in 1744 uiteen satte (Kossmann (1935), p. 233). Pierre Gosse sr. had zijn huis en fonds al overgedragen aan zijn zoon, maar had de financi le steun nodig van zijn familie in Parijs en Gen ve, en van zijn enige schoonzoon die niet in het boekenvak zat, de Haagse arts Jean Chritoffel Rieger uit Pruijsen gehuwd met Johanna (1716-1744). Voordat de schuldeisers op zijn stoep stonden vertrok hij zonder zijn gezin naar Gen ve, waar hij in 1755 overleed. Zijn vrouw en kinderen, 'haastten [...] zich als erfgenamen den boedel "zonder reserve" te repudieeren' [=te verwerpen]. <137>
  4. Johannes Temminck, ged. Den Haag 25-4-1688 (Groote Kerk, get.: Frans Montebroeck en Janneke Reinouts), soldaat, ovl. tussen 1717 en 1724.
   Johannes Temminck otr./tr. Den Haag 23-12-1703/6-1-1704 (Groote Kerk) met Dorothea Kleijns, ged. Den Haag 6-10-1676 (Nieuwe Kerk, get.: Dirk en Maria Kleijens en Aleida van Raat), ovl. na 1728, dv. Carel Klijens en Catharina van der Kastele.
   • Johannes Temmingh jm. soldaat X Theodora Cleijns, beiden geb. en won. alhier.
   • Uit het ondertrouwregister van Den Haag: "23-12-1703 Johannes Temmingh jm. soldaet onder de comp. guarde geleijt wordende bij de heer Capt. Baquiets met Theodora Cleijns beiden geb. ende woonagtigh alhier." (In de marge: G. 6 Jan)
   • Vermoedelijk diende Johannes Temminck ook in het Regiment Garde Dragonders. Het was niet ongebruikelijk dat de zoons ook in dienst traden bij het legeronderdeel waarin hun vaders aktief waren.
   • DOROTHEA KLEIJNS, wed. Johannes Temminck, otr./tr. 2x Den Haag 23-7/6-8-1724 (Hoogduitse kerk) met WILLEM BREDENHAECK, bgr. 2-11-1725 (pro deo), eerder ev. Johanna Wisman. De bruijdegom bewijst van zijn twee kinderen. Hieraan wordt ontleend dat er geen in leven zijnde kinderen zijn uit het huwelijk van Johannes Temminck en Dorothea Kleijns.
   • DOROTHEA KLEIJNS, wed. Johannes Temme, otr. 3x Den Haag 1-2-1728 HENDRIK WERNOUT, jm. geb. te Gornichem, soldaat onder de gardes van d'heer Luijtenant Collonel Kretchnar. <138>
  5. Margareta Temminck, geb. Den Haag, ovl. Den Haag 15-4-1732.
   Margareta Temminck otr./tr. Den Haag 27-12-1711/10-1-1712 (Groote Kerk) met Hermanus Smits, ged. (ev.luthers) Den Haag 16-2-1687 (get.: Harmanus Krijger en Clara Brons), boek- en plaatdrukker, begr. Den Haag 30-9-1749 (pro deo), zv. Willem Smits en Cathrina Crois.
   • Hermanus Smits jm. X Margareta Temminck jd., beide geb. en won. alhier.
   • Margareta Temmink, vrouw van [Hermanus] Smits wonende Hofje van Nieuwkoop in Den Haag, deed in 1718 haar belijdenis des geloofs.
  6. Dirck Temminck, geb. Den Haag (verm.) [kwnr. 32].
 42. ... WOENENBERG, ovl. voor 1701
  ... Woenenberg tr. met
 43. SARA VAN BULDEREN, geb. Delft (verm.) voor 1670, begr. Den Haag 26-1-1748
  • Sara van Bulderen was op 18-12-1689 doopgetuige in Delft. Hieruit is verondersteld dat zij uiterlijk in 1670 vermoedelijk te Delft is geboren.
  Sara van Bulderen otr./tr. 2x Den Haag 31-7/21-8-1701 met Pieter Corpershoek, ged. Nieuwpoort 12-6-1672, ovl. Delft (verm.) voor 1706, zv. Crijn Cornelisz Corpershoek, schoolmeester te Zevenpoort, en Cornelia Pieterdr Duijn
  • Ondertrouw in Den Haag: Pieter Corpershoek jm. en Sara van Bulderen jd. beiden won. te Den Haag. Kerkelijke bevestigig in de Hoogduitse Kerk. Het is niet aannemelijk dat Sara van Bulderen ongehuwd was, gezien haar leeftijd van tenminste 30 jaar en haar dochter Lena van Woenenberg die voor 1700 geboren moet zijn.
  • Op 1-3-1706 wordt een scheiding vermeld. <139> Vermoedelijk is hier sprake van een boedelscheiding, mogelijk naar aanleiding van het overlijden van haar man Pieter Corpershoek, want later werd Sara van Bulderen op 31-7-1714 als voogd aangesteld over de kinderen van haar overleden schoonmoeder Neeltje Pieters Duyn, wed. van Krijn Korpershoek.
  Uit het huwelijk van ... Woenenberg en Sara van Bulderen:
  1. Jacoba Lena Woenenberg, geb. Den Haag [kwnr. 33].
  Uit het 2e huwelijk van Sara van Bulderen met Pieter Corpershoek:
  1. Cornelia Martina Corpershoek, ged. Delft 7-9-1704 (get.: Willem van Rensen en Cornelia Duijn wed. Crijn Corpershoek), begr. Delft 5-6-1705 (in de Nieuwe Kerk, 1e klasse, impost 30; ovl. aan verval van krachten).
   Cornelia Martina Corpershoek otr./tr. Den Haag 13/27-1-1737 (Scheveningse Kerk?) met Hendrik Verweij, geb. Rossum.
  2. Quijrijn Joannis Corpershoek, ged. Delft 7-9-1704 (get.: Willem van Renssen en Henrietta van Bulderen zus van de moeder), begr. Delft 5-6-1705 (in de Oude Kerk, armkind [= ca. 1 jaar oud, zit nog op de arm] van Pieter Korpershoeck.
  3. Johannes Corpershoek, ged. Delft 31-3-1706 (get. Juffr. van Renen, Neeltie van Duijn en Gerret van Duijn).
 44. KOENRAAD ASMANS, geb. ca. 1702, ovl. Den Haag 15-11-1763 (wegens verval van kragten)
  Koenraad Asmans tr. met
 45. ANNA CATHARINA SCHMIDT
  • Het ouderschap van dit (veronderstelde) echtpaar is gebaseerd op een summiere aanwijzing van getuigen bij de doop van Johan Coenraad Asmans.
  Uit het huwelijk van Koenraad Asmans en Anna Catharina Schmidt:
  1. Johan Coenraad Asmans [kwnr. 36].
 46. ANDRIES PREIDEL (OOK BREIDEL EN BRE(E)DEL) jm. uit Silesiën, soldaat
  Andries Preidel tr. Den Haag 10-1-1700 met
 47. GIJSJE VAN DER HAM (OOK: TER/TEN/VAN DEN HAM), geb. Den Haag.
  Uit het huwelijk van Andries Preidel en Gijsje van der Ham:
  1. Johanna Sibilla (als doopnamen tegengekomen Anna Sibille) Breedel (ook: Breevels en Breidel), ged. Den Haag 4-1-1701 [kwnr. 37].
  2. Andries Breedel, ged. Den Haag 22-7-1704.
  3. Johannes Breedel, geb. Den Haag (verm.) ca. 1708, ovl. Den Haag 13-1-1749.
 48. JOHAN (ADOLFS ?) WEVERS (OOK WAIVERS) jm. van Munsterlandt (id. van 't land van der Marck), ovl. Den Haag voor 1727
  Johan (Adolfs ?) Wevers tr. Den Haag 25-2-1703 met
 49. ANNA SOPHIA LEEMSCHOT (OOK LEMSCHOT EN LENSCHOT), geb. Den Haag
  • De ouderrelatie van Anna Sophia Le(e)mschot is niet geheel bevestigd.
  Anna Sophia Leemschot otr. 2x Den Haag 6-7-1727 met Johannis Jatsel, geb. Keulen-D (jm. van Ceulen). Uit het huwelijk van Johan (Adolfs ?) Wevers en Anna Sophia Leemschot:
  1. Johannes Wevers, ged. (ev.luthers) Den Haag 3-5-1703.
  2. Johanna Waivers.
   • Ouders van Johanna Waivers niet bevestigd.
   Johanna Waivers tr. Den Haag 29-4-1725 met Johannes Pieter van Houten.
  3. Catharina Wevers, geb. Den Haag [kwnr. 39].
  Generatie VIII
  INDEX van familienamen
 50. ... VAN BULDEREN
  ... van Bulderen tr. met
 51. NN.
  Uit het huwelijk van ... van Bulderen en NN:
  1. Sara van Bulderen, geb. Delft (verm.) voor 1670 [kwnr. 67].
  2. Henrietta van Bulderen, ovl. na 1704 (7-9-1704 getuige bij de doop van Quijrijn Corpershoek, dv. haar zuster Sara).
 52. GIJSBERT HANSE VAN DER HAM, soldaat
  Gijsbert Hanse van der Ham tr. Den Haag 24-4-1670 met
 53. SUSANNA JANS, ovl. na 1701.
  Susanna Jans tr. 1x met Harmen Teunisse. Uit het huwelijk van Gijsbert Hanse van der Ham en Susanna Jans:
  1. Gijsje van der Ham (ook: ter/ten/van den Ham), geb. Den Haag [kwnr. 75].
  2. Aeltge van der Ham, ged. (nederd.geref.) Den Haag 7-10-1682, ovl. na 1701.
 54. OTTO (ADOLFS ?) LEEMSCHOT
  Otto (Adolfs ?) Leemschot tr. Den Haag 22-3-1676 met
 55. EVA STEFFENS (OOK STEVENS), ged. (ev.luthers) Den Haag 9-8-1656, ovl. Den Haag 12-3-1736.
  Uit het huwelijk van Otto (Adolfs ?) Leemschot en Eva Steffens:
  1. Barent Leemschot, ged. (ev.luthers) Den Haag 27-1-1677.
   Barent Leemschot tr. 1x Den Haag 27-7-1698 met Adriaentje Druvaert, ovl. Den Haag 20-10-1717.
   Barent Leemschot otr. 2x Den Haag 15-5-1718 met Margaretha van Somen, geb. Tiel.
   • Bij de ondertrouw van Barent Leemschot en Margaretha van Somen: "Op den 20. May 1718 zijn de neven(=voren)staande personen ter camere van H.H. Schepen gecompareert en hebben den anderen van alle Engagementen en trouwbeloften ontslagen."
   Barent Leemschot tr. 3x Den Haag 25-9-1718 met Dirck van Herwaarden (van Veen, in 't land van Heusden).
  2. Christoffel Leemschot, ged. (ev.luthers) Den Haag 30-11-1678.
   Christoffel Leemschot tr. Den Haag 15-5-1705 met Maria Catharina Meijburg.
  3. Anna Sophia Leemschot (ook Lemschot en Lenschot), geb. Den Haag [kwnr. 79].
  4. Helena Leemschot, ged. (ev.luthers) Den Haag 25-12-1683, ovl. Den Haag voor 1686.
  5. Frederik Wilhelmus Leemschot, ged. (ev.luthers) Den Haag 28-1-1685, ovl. Den Haag voor 1692.
  6. Helena Anna Margriet Leemschot, ged. (ev.luthers) Den Haag 23-5-1686.
  7. Gerrit Jan Leemschot, ged. (ev.luthers) Den Haag 24-8-1687.
  8. Engeltie Leemschot, ged. (ev.luthers) Den Haag 14-4-1689, ovl. Den Haag voor 1690.
  9. Engeltie Leemschot, ged. (ev.luthers) Den Haag 19-2-1690.
  10. Margareth Elizabeth Leemschot, ged. (ev.luthers) Den Haag 17-6-1691.
  11. Frederik Wilhelmus Leemschot, ged. (ev.luthers) Den Haag 14-8-1692.
   Frederik Wilhelmus Leemschot tr. Den Haag 12-5-1715 met Anthonetta van der Bij, geb. Dordrecht.
  12. Johannis Leemschot, ged. (ev.luthers) Den Haag 22-11-1693, ovl. Den Haag voor 1695.
  13. Adolphius Leemschot, ged. (ev.luthers) Den Haag 4-8-1695, ovl./begr. Den Haag/Rijswijk 27/28-9-1720.
  14. Johannis Leemschot, ged. (ev.luthers) Den Haag 4-8-1695, ovl. Den Haag voor 1699.
  15. Alida Leemschot, ged. (ev.luthers) Den Haag 23-6-1697.
  16. Johannes Leemschot, ged. (ev.luthers) Den Haag 8-2-1699, ovl. Den Haag voor 1701.
  17. Johannes Leemschot, ged. (ev.luthers) Den Haag 18-2-1701.
  Generatie IX
  INDEX van familienamen
 56. ADOLF LEEMSCHOT
  Adolf Leemschot tr. met
 57. ANNA MOROLEURS
  • Het ouderpaar Adolf Leemschot en Anna Moroleurs is speculatief en gebaseerd op het regelmatig voorkomen van Anna Moor/Moer/Moroleurs als doopgetuige.
  Uit het huwelijk van Adolf Leemschot en Anna Moroleurs:
  1. Otto (Adolfs ?) Leemschot [kwnr. 158].
 58. CHRISTOFFEL STEFFENS, geb. Bremen-D, cleermaecker, ovl. na 1695
  Christoffel Steffens tr. Den Haag 6-11-1650 met
 59. HELENA BARENTS VAN DER HOUCK (OOK: VAN DER HOE(C)K), ovl. na 1695
  • Nelleke van Veldhuijzen te Wijk bij Duurstede mailde oktober 2006 dat het echtpaar Christoffel Steffens en Helena Steffens getuigen waren bij de doop in de Evangelisch-Lutherse kerk te 's-Gravenhage op 8-6-1695 van Elisabeth van Olffen, dv. Jan van Olffen (van Twendt) en Engel/Engelina/Engeltie Steffens.
  Uit het huwelijk van Christoffel Steffens en Helena Barents van der Houck:
  1. Johannis Steffens, ged. (ev.luthers) Den Haag 10-5-1651, ovl. Den Haag voor 1665.
  2. Barent Steffens, ged. (ev.luthers) Den Haag 11-6-1653, ovl. Den Haag voor 1654.
  3. Barent Steffens, ged. (ev.luthers) Den Haag 6-12-1654.
  4. Eva Steffens (ook Stevens), ged. (ev.luthers) Den Haag 9-8-1656 [kwnr. 159].
  5. Adriaen Steffens, ged. (ev.luthers) Den Haag 22-4-1658.
  6. Anna Steffens, ged. (ev.luthers) Den Haag 10-3-1660.
  7. Engel Steffens, ged. (ev.luthers) Den Haag 29-1-1662, ovl. Hulst 12-1754.
   Engel Steffens otr./tr. Den Haag 16/30-4-1662 (Loosduinsekerk) met Jan van Olffen (van Twendt=Twente?), geweldige provoost van Hulst, ovl. Hulst (verm.) ca. 1735.
   • Nelleke van Veldhuijzen te Wijk bij Duurstede mailde oktober 2006: Engel Steffens jd. geb. ca. 1658 te Den Haag, op 16-12-1754 te 's-Gravenhage aangifte van overlijden (oud 96 jaar), otr./tr. 16/30-4-1690 Loosduinsekerk te 's-Gravenhage. Op een genealogieforum vermeldt zij: Jan van Olffen overleden ca. 1735 en getrouwd op 30-4-1690 te Den Haag met Engelina Steffens, geboren ca. 1658 te Den Haag en overleden in december 1754 te Hulst.
   • Aan ISIS/Zeeuwengezocht is ontleend: Hendrik van Olffen; datum: 21-4-1762; functie: Geweldige provoost te Hulst; voorganger: Jan van Ollfen. (Archief Staten van Zeeland, inv. nr. 1673, folio 18r)
   • (Bron: Registers van commissiën en instructien 1578-1809. Archief: Ambtenaren functionarissen militairen inventarisnummer [? toegevoegd: 27 april 2005]; Functionarissen, ambtenaren en militairen 1587-1937.)
  8. Janneken Steffens, ged. (ev.luthers) Den Haag 2-12-1663.
  9. Johannis Melchert Steffens, ged. (ev.luthers) Den Haag 1-11-1665, ovl. Den Haag voor 1676.
  10. Christoffel Steffens, ged. (ev.luthers) Den Haag 30-9-1667.
  11. Helena Steffens, ged. (ev.luthers) Den Haag 28-9-1670.
  12. Pieternella Steffens, ged. (ev.luthers) Den Haag 7-8-1672, ovl. Den Haag voor 1674.
  13. Pieternella Steffens, ged. (ev.luthers) Den Haag 30-5-1674.
  14. Johannes Steffens, ged. (ev.luthers) Den Haag 2-12-1676.

  TOP


  NOTEN:
  Terug door aanklikken op nootnummer

  Verkortingen gebruikt in de noten:
  Bev.Reg. - BevolkingsregisterGAR - Gemeente Archief RotterdamSAMH - Streek Archief Midden Holland te Gouda
  CBG -Centraal Bureau voor Genealogie te Den HaagHUA - Het Utrechts Archief te Utrecht
  CODA - Cultuur Onderwijs Documentatie ArnhemNA - Nationaal Archief te Den Haag

  1. HUA, Huwelijksbijlage aktenr. 247, afgegeven 20 april 1896 door de CdK prov. Utrecht.
  2. HUA, Dienstbaren Register Rhenen 1862-1889, blad 29.
  3. HUA, Bev.Reg.-Utrecht 1880-1889, blad 2204.
  4. HUA, Bev.Reg.-Utrecht 1890-1899, blad 3679. Nazoekingen in het gemeentearchief van Haarlem hebben geen aanvullende informatie opgeleverd.
  5. HUA, Bev.Reg Maartensdijk periode 1880-1900 blad 149.
  6. Haags Gemeentearchief, Bev.Reg. -Den Haag, periode 1880-1895, deel 124 blad 89.
  7. Haags Gemeentearchief, Bev.Reg. -Den Haag, periode 1880-1895, deel 44 blad 78.
  8. Haags Gemeentearchief, Bev.Reg. -Den Haag, periode 1896-1913, deel 94 bladen 3 en 27.
  9. HUA, Bev.Reg.-Utrecht 1890-1899, blad 3679.
  10. HUA, Bev.Reg Maartensdijk periode 1880-1900 blad 58.
  11. Persoonskaart.
  12. HUA, adresboek Utrecht 1878 en 1879-1880.
  13. HUA, Bev.Reg. Breukelen-Nijenrode periode 1850-1860, deel 1 blad 234.
  14. HUA, Bev.Reg. Maarssen periode 1850-1860 deel I blad 90.
  15. HUA, Bev.Reg. Amersfoort periode 1862-1914 deel T.
  16. HUA, Bev.Reg. IJsselstein periode 1860-1880 boek 2 blad 292a.
  17. HUA, Bev.Reg.-Rhenen 1862-1889, wijk A blad 630.
  18. HUA, Bev.Reg.-Utrecht 1870-1879, wijk M blad 1830.
  19. HUA, Bev.Reg.-Utrecht 1870-1879, wijk M blad 1572.
  20. HUA, Bev.Reg.-Utrecht 1880-1889, wijk H blad 283.
  21. HUA, Bev.Reg.-Utrecht 1880-1889, wijk L blad 2204.
  22. Gelders Archief, Bev.Reg. Elst, inv.nr. 517 blad 47.
  23. Regionaal Historisch Centrum te Breukelen, Bev.Reg. De Bilt periode 1880-1890 deel 8 blad 238.
  24. HUA, Bev.Reg. Maartensdijk-Dorp 1880-1900, deel 1 blad 267. Helaas zijn er geen overzichten bewaard gebleven van de omzetting naar de huidige straatnaamgevingen met huisnummeringen.
  25. HUA, Bev.Reg.-Rhenen periode 1870-1879, wijk M blad 1830.
  26. HUA, Bev.Reg.-Montfoort deel B nr. 237.
  27. HUA, Bev.Reg.-Rhenen 1862-1889, wijk A blad 630.
  28. NA. Toeg.nr. 2.13.07, Stamboek (juiste omschrijving) inv.nr. 674 bld. 189.
  29. HUA, index Bev.Reg.
  30. HUA, Bev.Reg.-Utrecht 1870-1879, wijk M blad 1572. In Utrecht werd de aantekening BKB (=Buiten Kennisgeving Bekend) toegevoegd als bekend was waar een persoon zich tijdelijk ophield, bijvoorbeeld van militairen. Marlou Schrover: Registratie van vreemdelingen in het bevolkingsregister (1850-1920). Artikel in Broncommentaren 5, uitgave: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis Den Haag 2002.
  31. Haags Gemeentearchief, Bev.Reg.-Den Haag 1880-1895.
  32. Stadsarchief Breda, Bev.Reg.-Teteringen bladen 222 en 232.
  33. DVD Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indië, delen 1885 en 1886 Kalender en Personalia.
  34. HUA, overgeschreven uit het Dienstbaren Register Rhenen, blad 13.
  35. HUA, Bev.Reg.-Rhenen 1862- 1889, blad 628.
  36. HUA, Bev.Reg.-Rhenen 1890-1918, blad 1196.
  37. Nat.Archief - Centraal Testamentenregister.
  38. Nat.Archief - Centraal Testamentenregister.
  39. HUA, overgeschreven van Bev.Reg. Rhenen 1862-1889, blad 630 naar Dienstbaren Register Rhenen, blad 29.
  40. SAMH, Bev.reg. Gouda 1860-1880, wijk A deel 1.
  41. HUA, Bev.Reg. Utrecht 1870-1879, wijk M blad 1572.
  42. HUA, Bev.Reg. Utrecht 1880-1889, wijk H blad 283.
  43. HUA-personeel NS: inv.nr. 150, stamboeknr. 637.
  44. HUA-personeel NS: inv.nr. 59 bld.nr. 705.
  45. Stadsarchief Amsterdam, Bev.Reg. Amsterdam 1890-1920, overgeboekte deel 173 blad 183.
  46. Streekarchief Gooi en Vecht te Hilversum, Bev.Reg. Hilversum 1890-1920 deel H5 blad 887.
  47. Regionaal Archief Rivierenland te Tiel, Bev.Reg. Tiel 1816-1939, registr.nr. 84 bld. 330.
  48. Gemeentearchief Hengelo, Bev.Reg. gezinskaarten 1900-1938 Albert Hoolhorst.
  49. GAR, Bev.Reg. Rotterdam gezinskaarten Hoolhorst.
  50. DVD Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indië, Nieuw adresboek respectievelijk 1910 ev. en 1921 ev.
  51. GAR, toegangsnr. 676-deel 179, begraafregister Crooswijk periode 1927-1928 volgnr. 1236.
  52. GAR, Bev.Reg. Rotterdam gezinskaart Albert Hoolhorst.
  53. Gemeentearchief Hengelo, Bev.Reg. kostgangerskaart 1900-1938 Albert Hoolhorst.
  54. GAA, Bev.Reg. gezinskaart Clasinus Pieter Evert Hoolhorst..
  55. GAR, toegangsnr. 676-deel 182, begraafregister Crooswijk periode 1933-1934 volgnr. 1232.
  56. HUA, Bev.Reg. Utrecht periode 1890-1899, wijk H blad 274.
  57. Streekarchief Bommelerwaard, Bev.Reg.-Zaltbommel 1881-1893, wijk D blad 6.
  58. HUA, Bev.Reg.-Utrecht periode 1880-1889, wijk I blad 3679, zonder een verwijzing naar eerder woonadres.
  59. HUA, Bev.Reg.-Utrecht 1890-1899, wijk I blad 3679.
  60. HUA, Bev.Reg. Utrecht 1880-1889, wijk H blad 274.
  61. HUA, Bev.Reg. Kockengen 1860-1890, respectievelijk bladen 213, 17 en 33.
  62. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, Gemeente Elburg correspondentie 1895, blad 55.
  63. HUA, Bev.Reg. Kockengen 1890-1925, blad 29.
  64. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, Bev.Reg. Elburg 1900-1920, boek V blad 278, respectievelijk boek IV blad 192.
  65. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, Nieuws- en advertentieblad voor Elburg, Hattem, enz., respectievelijk dd. 6-1, 10-1 en 2-3-1912.
  66. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, Bev.Reg. Elburg, het register L t/m Z over de periode 1920-1930 ontbreekt. En in Driebergen gaven de bevolkingsregisters geen informatie over zijn aanwezig aldaar.
  67. HUA, Bev.Reg. Amerongen (1914) 1916-1930, blad 59.
  68. HUA, Bev.Reg. Utrecht 1890-1899, wijk H blad 274.
  69. De betekenis van DBR 9/304 kon niet achterhaald worden. Noch in Het Utrechts Archief, noch in het Bev.Reg. Maartensdijk in het Streekarchief Vecht en Venen te Breukelen.
  70. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, Gemeente Elburg correspondentie 1899.
  71. HUA, Bev.Reg. Maartensdijk 1880-1900, deel 1 blad 267..
  72. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, Bev.Reg. Elburg 1900-1920, boek IV blad 191, respectievelijk boek I blad 4 en vervolgens weer boek IV blad 191.
  73. CODA, gemeente archief Apeldoorn, Bev.Reg. deel 117 bladen 67 en 134.
  74. CODA, gemeente archief Apeldoorn, Bev.Reg. deel 90 blad 184, deel 111 blad 147, deel 119 blad 110 en deel 127 blad 69.
  75. NA. Toeg.nr. 2.01.18 - inv.nr. 135, blz. 9. Vermoedelijk opgesteld bij de inventarisatie van van de legermacht na de inlijving door Frankrijk van het Koninkrijk Holland in 1809.
  76. Algemeen Handelsblad van donderdag 24 november 1859, pag. 2 middenkolom onder.
  77. CBG, familieadvertenties.
  78. NA. Toeg.nr. 2.13.62.11, inv.nr. 234 blz. 6 en toeg.nr. 2.13.62.1, inv.nr. 235 blz. 6.
  79. NA. Toeg.nr. 2.13.06, inv.nr. 366 blz. 4 en inv.nr. 371 blz. 35.
  80. NA. Toeg.nr. 2.13.06, inv.nr. 236, blz. 81 en 101.
  81. NA. Toeg.nr. 2.13.06, inv.nr. 371, bld. 35.
  82. ^Achter de Kerk, wijk C nr. 520.
  83. Regionaal archief Gorinchem, Lidmatenregister Waalse kerk 1686-1825.
  84. Regionaal archief Gorinchem, Lidmatenregister Hervormde Gemeente 1785-1840.
  85. Regionaal Archief Dordrecht, Bev.Reg. Groot-Ammers, toegangsnummer 789, inv.nr. 28 blad
  86. Regionaal archief Gorinchem, Bev. Reg. Gorinchem 1850-1862, deel 2 blad 236.
  87. Regionaal archief Gorinchem, Bev. Reg. Gorinchem 1862-1889, alfabetisch geordend.
  88. Regionaal archief Gorinchem, Bev. Reg. Gorinchem 1862-1889, instellingen blad 14.
  89. NA. Toeg.nr. 2.13.62.11, inv.nr. 237 bld. 52.
  90. WELK TOEGANGSNUMMER?
  91. Familieadvertentie; namens (behuwd-)kinderen: A.L.H. Romviel.
  92. CBG-fam.advertenties.
  93. GenLias - september 2008.
  94. HUA, archief NS inv.nr. 89 bld. 172 en inv.nr. 191, stamboeknr. 8914.
  95. www.dbnl.nl: J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt, 1800. Blauwdrukken voor een samenleving. Sdu Uitgevers, Den Haag 2001 blz. 408.
  96. GAR, Oud-Notarieel Archief toegangsnr. 314, inv.nr. 247 blad.nr. 82.
  97. Haags Gemeentearchief, Volkstelling Den Haag van 1840: wijk U nr.216d bld 60.
  98. Haags Gemeentearchief, Volkstelling Den Haag van 1840: wijk U nr.216d bld 60.
  99. Haags Gemeentearchief, Index lidmatenboek Nederlands hervormde gemeente Den Haag 1699-1824.
  100. Haags Gemeentearchief, Volkstelling Den Haag respectievelijk van 1830: wijk I 148, bld. 48, en van 1840: wijk I 111 bld. 38.
  101. Alexander ver Huell: Het dagboek van Alexander ver Huell 1860-1865, 6 januari 1863 pag. 68.
  102. Alg. Nederl. Familieblad jrg. 1888 blz. 129.
  103. Haags Gemeentearchief, Volkstelling Den Haag van 1830: wijk E nr. 136 bld 42.
  104. Haags Gemeentearchief, Volkstelling Den Haag van 1840: wijk V nr. 446 bld 107.
  105. De schenkenschans was een vesting in het strategisch belangrijke gebied rond de splitsing van de rivieren Rijn en Waal en behoorde lange tijd tot de Republiek der Verenigde Nederlanden. Schenkenschans werd in 1816 opgenomen in het voormalige koningkrijk Pruisen. De vestingwerken werden geslecht en is nu een kerkdorp in de Duitse gemeente Kleef.
  106. Haags Gemeentearchief, Bev. Reg. Den Haag, periode 1845-1848, wijk V nr. 169 en periode 1850-1861, deel 52 blad 275.
  107. Reg. Arch. Nijmegen, RS 1770 - OAN-pag. 75.
  108. RegArch. Nijmegen, Archief Ev.Luth. Gemeente te Nijmegen, inv.nr. I - nr. 3 pag. 37.
  109. Annemiek Langelaar:kwartieren 54+55, kwartierstaat Cornelis Gijsbertus Langelaar - www.langeraer.nl.
  110. Bron: Annemiek Langelaar.
  111. Bron: Annemiek Langelaar.
  112. Bron: Annemiek Langelaar.
  113. NA. Toeg.nr. 2.01.01.01 - archief Wetgevende Colleges , inv.nr. 497 - Commissie tot de ambten, ingevolge decreet van 15 maart 1796, akte nr. 4.0.
  114. P. Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse stam. Herziene uitgave in 3 delen, Wereldbibliotheek N.V. Amsterdam/Antwerpen 1948-1959 , boek X - pag. 143 en 150.
  115. Kon.Bibliotheek - Nazoekingen in de 's-Gravenhaagse Courant (periode 1770-1795) leverde geen vermeldingen op van de correspondenten die aan deze courant waren verbonden.
  116. Haags Gemeentearchief, Index lidmatenboek Nederlands hervormde gemeente Den Haag 1699-1824.
  117. GAR, Oud-Notarieel Archief toegangsnr. 314, inv.nr 3598-bld. 425.
  118. www.vocsite.nl/schepen
  119. www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DAS/detailVoyage/95656: Details van reis 4618.1 van Goeree naar Batavia.
  120. www.vocsite.nl/geschiedenis/functies.html.
  121. CBG archiefnummer: VIBDNI012018.
  122. De Gids, jrg. 1869, pag. 589 ev.; Dr. H.T. Colenbrander, Uit de grensgewesten der vaderlandsche geschiedenis: Elise Lagrange, Les Frères Laurillard-Fallot, Souvenirs de deux officiers du temps de l'Empire - Bruxelles 1904.
  123. Enige kennisgeving - CBG, overlijdensadvertenties.
  124. Zie ook: A.J. Gevers en A.J. Mensema - 1997: De havezaten in Salland en hun bewoners.
  125. De Darde Klokke, jrg. 2006 nr. 139, blz. 8 en 9.
  126. Ontleend aan CD-rom De Wapenheraut, jrg. 1920 - blz. 221 ev
  127. NA, toegang 1.01.19, inv.nr. 1946 dossier Karabiniers.
  128. Haags Gemeentearchief, ONA-inv.nr. 1640, bld. 899/903.
  129. Haags Gemeentearchief, ONA-inv.nr. 1640, bld. 899/903.
  130. Haags Gemeentearchief, index lidmatenboek Nederlands hervormde gemeente Den Haag 1699-1825.
  131. www.milwiki/dutchregiments - code IR693b.
  132. CBG-jaarboek 1973, blz.231/232.
  133. Haags Gemeentearchief, Index lidmatenboek Nederlands Hervormde gemeente Den Haag 1699-1824.
  134. Haags Gemeentearchief, ONA-inv.nr. 1075 fol. 207.
  135. Haags Gemeentearchief, ONA-inv.nr. 1587 fol. 303.
  136. Arie Rens: Het regiment huzaren Prins Alexander. De geschiedenis van het "Hofregiment" 1672-1994. Uitgave: Management Press Amsterdam - 1994, blz. 27-48.
  137. Kossmann (1937), p. 146. De overige gegevens zijn ontleend aan Kossmann op www.kb.nl/galerie/nietdenhaag/gosse.html:"De boekhandel te 's-Gravenhage tot het eind van de 18e eeuw" 's Gravenhage, 1937, p. 144-158, en idem, "Haagsche uitgevers van de zeventiende en achttiende eeuw. III. Pierre Gosse Senior" in "Het Boek 23" (1935-1936), p. 223-241.
  138. Ondertrouwregister Den Haag.
  139. Delft, 1e AFD inv.nr. 1; opmerking scheidingen 9e bij keurboek NOOT: nagaan.

TOP


FAMILIENAMEN in de kwartierstaat Victor Temminck
Koppeling naar de eerst voorkomende kwartierouder, mogelijk meerdere takken.


ASMANS
BEEK
BEEKHUIJSEN
BERGH
BERTEAUX
BORN
BREIDEL
BULDEREN
DELLWIG
HAM
HEES
HOE(CK
HULSEBOS
HULSHOF
JANS
LENSCHOT
LINDEN
MüLLER
MOROLEURS
PALM
ROMVIEL
SCHMIDT
STAAK
STEVENS
TEMMINCK
THIELEN
VLIET
WEVERS
WOENENBERG
.
.
.

TOP


©Vic. Poolen
mail@vicpoolen.nl

.

.

.

.

.

.

.

.

.