Bronnen en verwijzingen

www.vicpoolen.nl
8-5-2012

Van onderstaande websites en (email-)contacten hebben wij aanvullende informatie in onze GenealogieSite mogen opnemen, waarvoor onze hartelijke dank. In de loop der jaren zijn echter een aantal websites van het internet afgevoerd. Uit erkentelijkheid zijn de betrokken personen echter niet uit het onderstaande overzicht verwijderd. Mocht hierop U hierop aanvulling of correctie hebben, dan houden wij ons ten zeerste aanbevolen.

Websites waarop verwante families en/of familietakken

Email en andere contacten
|TOP|

Links naar genealogische organisaties en andere instellingen

De in bovenstaande lijst genoemde websites geven alle mogelijkheden om op het web verdere bronnen te onderzoeken of bezitten uitgebreide genealogische collecties, waarvan veel gegevens van de getoonde bestanden afkomstig zijn. Aan deze genealogische collecties worden voortdurend nieuwe gegevens toegevoegd.
|TOP|

ŠVic. Poolen
mail@vicpoolen.nl

.

.

.

.

.

.

.

.

.