Publicaties

Laatste wijziging: 23-6-2016

www.vicpoolen.nl
Free counter and web stats

Bij het onderzoek naar de familieleden, werd ook bijkomende informatie verzameld en in een aantal artkelen samengevat die in de ondergenoemde periodieken werden gepubliceerd. Als op Uw computer Acrobat Reader is ge-installeerd, dan kunnen de artikelen opgevraagd worden door aanklikken op de aanduiding [PDF].
Attentie: het inladen kan enige tijd duren, er is een blanco scherm te zien!
 • MENSEN VAN TOEN, driemaandelijks familiekundig tijdschrift, uitgegeven door de heemkundige kring "Het Land van Nevele", Veldestraat 26 - B 9850 Merendree:
  • Jaargang 1996, blz. 50: Doopsgezinden uit het Land van Nevele en het Meetjesland die zich in Zeeuws-Vlaanderen hebben gevestigd. [PDF - 3,1 MB]
  • Jaargang 1997,
   • blz. 26: Uitreksel poorterboek van Aardenburg: Poorters uit het Meetjesland. [PDF - 0,9 MB]
   • blz. 30: Te Aardenburg ingeschreven poorters uit het Meetjesland en waarover nadere informatie gevonden is. [PDF - 1,2 MB]
  • Jaargang 2001, blz 64: Samenvatting van het eerstgenoemde artikel onder de titel: Doopsgezinden uit het Land van Nevele en het Meetjesland geregistreerd in Aardenburg tussen 1637 en 1672. [PDF - 0,6 MB]
 • ONS VOORGESLACHT, maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie , Postbus 4004 - 3000AK Rotterdam:
  • Jaargang 1996, februari-nummer blz. 49: Drie generaties Schoonhout in de Hoekse Waard. De nakomelingen van Cuniera en Elizabeth Coosse, zusters uit het huwelijk van Coos Foppens en Neeltgen Cornelis uit Oud-Beijerland. [PDF - 1,6 MB]
  • Jaargang 2001, juli/augustus-nummer blz. 321: De nakomelingen van William George Pennington, voorzover verbonden aan de Engels Episcopale Kerk te Rotterdam. [PDF - 8,8 MB]
  • Jaargang 2004, maart-nummer blz. 65: Kwartierstaat van Anna Koster, deel 1 (tot en met 6e genearatie). [PDF - 2,7 MB]
  • Jaargang 2004, april-nummer blz. 97: Vervolg Kwartierstaat van Anna Koster, deel 2 (7e en 8e generatie). [PDF - 2,4 MB]
  • Jaargang 2008, juli/augustus-nummer blz. 208: Leidse Voorouders uit de zuidelijke Nederlanden - Kwartierstaat van Johanna Maria Willemse (1775-1853).
   • Uit redactionele overwegingen is het oorspronkelijke concept in omvang beperkt. De inleiding over voorgeschiedenis en verblijf te Leiden zijn tot de meest noodzakelijke feiten beperkt en is er in de kwartierstaat over de kinderen geen extra informatie opgenomen. In de deelkwartieren zijn in HTML de uitgebreide kwartierstaat Johanna Maria Willemse en de inleiding daarop terug te vinden.
 • GENS NOSTRA, maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging, Postbus 26 - 1388 AA Weesp:
  • Jaargang 2014, maart/april-nummer blz. 68: De ene familie Temminck is de andere niet - Genealogie van de familie Temminck (Den Haag).
   • De nakomelingen van Anthonie Temminck, begraven Den Haag 28 oktober 1704. Anthonie Temminck is de Haagse stamvader van mijn moeder Alida Temminck.
   • Het oorspronkelijke concept was met een inleiding en 6 generaties redelijk omvangrijk. Na overleg met de redactie is de inleiding enigszins aangepast en is het aantal generaties tot 5 beperkt, tot aan de invoering van de burgerlijke stand omtrent 1800.
   • Op deze website is de oorspronkelijk opzet nu in drie onderdelen te raadplegen:
    1 - Inleiding: Op zoek naar de herkomst van Anthonie Temminck, begraven Den Haag 28-10-1704 [PDF - 15,3 MB]
    2 - Het artikel Genealogie van de familie Temminck (Den Haag) in Gens Nostra [PDF - 0,6 MB]
    3 - De 6e generatie als Supplement Genealogie Temminck (Den Haag) [PDF - 0,7 MB]
 • PDF-presentatie in eigen beheer, 23 juni 2016.
  • Reeds eerder waren ter publicatie aangeboden de Kwartierstaat van Willem Jan Frederik Poolen, de echtgenoot van de hierboven genoemde Anna Koster.
   Het concept van deze publicatie is redelijk omvangrijk, waarom ik -zoals al in een eerdere publicatie- de opmerkingen bij de kinderen niet vermeld heb. Een suggestie om van voorouderlijk echtpaen de kinderen -en hun huwelijken- niet in de publicatie op te nemen was mij na ruim 40-jarig genealogische onderzoek echter een grote stap te ver.
   Juist de complete vernoeming van een gezin kan de typerende omstandigheden uit die tijd benadrukken (bv. bij grote gezinnen waarvan meer dan de helft van de kinderen jong overleed) of kan bijvoorbeeld bij een gezinslid een vingerwijziging geplaatst worden naar een daaruit voortkomende familietak (Van paardeknecht tot baron! Zie kwartierstaat van Anna Koster, deel 2 - blz. 110/111)
  • De hier gepresenteerde publicatie is de aangeboden Kwartierstaat van Willem Jan Frederik Poolen (1846-1917), als afsluiting van 4 artikelen over de voorouders van zijn zoon, mijn grootvader Willem Hendricus Poolen (1875-1961) [PDF - 42.1 MB]
   • Van een aantal familietakken hebben reeds eerder publicaties plaatsgevonden of zijn die op het internet geplaatst. Deze zijn daarom niet verder in deze publicatie opgenomen. Wel worden deze familietakken doorverwezen en zijn die te raadplegen in de afdeling deelkwartieren van deze Genealogie Site.
  |TOP|

  ŠVic. Poolen
  mail@vicpoolen.nl

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .