STAMREEKS van Peter Pohl naar Willem Jan Poolen

(Verwijzingen naar betreffende kwartierstaten en stamreeks Kornelis)

www.vicpoolen.nl


 1. Peter Pohl, schoenmaker(?), overl. Blomberg-D 5-1-1661, tr. NN, begr. Blomberg-D 31-7-1681.

 2. Gösslich/Gottschalck Pohl, geb. ca. 1630, schoenmaker, overl. Blomberg-D 17-11-1707, tr. Blomberg-D ca. 1654 Liesabeth Mische, begr. Blomberg-D 28-11-1685, dr. van Tönnies Mische en NN.

 3. Peter Pohl/Pool, ged.(ev.luthers) Blomberg-D 7-6-1673, overl. verm. Rotterdam na 1721, ondertr./tr. Rotterdam 14-3/30-3-1706 Johanna Schoonhout, ged. Rotterdam 9-8-1676, overl. Rotterdam tussen 1718 en 1721, dr. van Nicolaas Pieters Schoonhout en Louisa Jans van der Hammen.

 4. Nicolaas Poolen, ged. Rotterdam 18-6-1716, timmermansknegt, overl./begr. Rotterdam 7/11-4-1795, ondertr./tr.(1) Rotterdam 29-4/14-5-1742 Sara Ham, ged. Rotterdam 27-5-1714, begr. Rotterdam 12-4-1770, dr. van Pieter Janse Ham, matroos bij de VOC, en Maria Willems van der Veer. Volgt V.

  Nicolaas Poolen, ondertr./tr.(2) Rotterdam 10-2/26-2-1771 Henderijntje Statius, geb. verm. Delft ca. 1725, begr. Rotterdam 26-7-1796.

 5. Pieter Poolen, ged. Rotterdam 10-1-1747, timmermansknecht, overl. Rotterdam na 1785, ondertr./tr. Rotterdam 6-6/22-6-1773 Sibilla van den Garnaij, ged. Rotterdam 4-2-1753, overl. Rotterdam 9-2-1833, dr. van Jan van den Garnaij en Maria de Bosson.

 6. Jan Poolen, ged. Rotterdam 8-8-1779, schoolhouder, overl. Rotterdam 11-6-1817, ondertr./tr.(schepenbank) Rotterdam 9-5/24-5-1801 Johanna Maria Willemse, ged. Alphen a/d Rijn 30-4-1775, overl. Rotterdam 15-8-1853, dr. van Jacobus Willemse, beeldhouwersknecht, en Jacoba Cornelia de Groot.

 7. Jan Poolen, geb. Rotterdam 24-3-1815, ned.herv., commies/inspecteur/kunstdraier, overl. Rotterdam 23-4-1870, tr. Rotterdam 15-2-1843 Adriana Elisabeth Bastiaanse, geb. Rotterdam 5-1-1825, rooms katholiek, overl. Amsterdam 11-5-1912, dr. van Willem Bastiaanse, schipper, en Maria Johanna Bouwman, turftonster.

 8. Willem Jan Frederik Poolen, geb. Rotterdam 17-5-1846, rooms katholiek, reiziger/commissionair, overl. Haarlem 8-6-1917, tr. Rotterdam 13-5-1868 Anna Koster, geb. Rotterdam 18-8-1844, ned.herv., overl. Amsterdam 25-1-1911, dr. van Lourens Koster, in 1841 geëmployeerde, en Johanna Quart, in 1841 winkelierster.

 9. Willem Hendricus Poolen, geb. Amsterdam 11-2-1875, perroncontroleur N.S., overl. Amsterdam 18-12-1961, tr. Amsterdam 23-3-1898 Janna Geertruida Justina van Essen, geb. Maartensdijk 30-10-1874, overl. Zutfen 16-8-1954, dr. van Jan van Essen, stoker gasbedrijf te Utrecht, tuinman, en Hendrika Johanna van der Horst, dienstbode.

 10. Willem Jan Frederik Poolen, geb. Amsterdam 11-12-1898, PTT-ambtenaar, overl. Gouda 11-10-1978, tr. Amsterdam 10-2-1926 Alida Temminck, geb. Maartensdijk 19-8-1898, overl. Gouda 7-5-1993, dr. van Victor Temminck, leerbewerker, behanger, en Aaltje Potasse, dienstbode.

 11. Victor Poolen, geb. Amsterdam 2-11-1935, weg- en waterbouwkundige, tr. Retranchement 13-11-1958 Janna Sara Kornelis, geb. Retranchement 26-5-1936, kantoorbediende, dr. van Jacobus François Kornelis, landarbeider, raadslid gem. Retranchement, en Elizabeth Suzanna van Hanegem.

 12. Willem Jan Poolen, geb. Rotterdam 1-5-1964, socioloog, samenlevend sinds 8-4-1996 te Amsterdam met Lisette Carola Sloots, geb. Woerden 16-2-1970, politicologe, dr. van Boelem Peter Sloots, purser KLM, en Dirkje Cornelia van der Kwaak.

  TOP


  İVic. Poolen 8-1-2000
  mail@vicpoolen.nl