Poolen KWARTIERSTAAT van Willem Hendricus Poolen
geb. 11-2-1875 te Amsterdam
zoon van Willem Jan Frederik Poolen en Anna Koster

Verwijzingen: Grijze punt (•) naar kind en BLAUW naar ouders

Samenstelling: Vic. Poolen 4-05-2008
www.vicpoolen.nl


INDEX van familienamen
  Generatie I
 1. WILLEM HENDRICUS POOLEN, geb. Amsterdam 11-2-1875, perroncontroleur N.S., overl. Amsterdam 18-12-1961, tr. Amsterdam 23-3-1898, tr.kerk(ned.herv.) Amsterdam 23-3-1898 JANNA GEERTRUIDA JUSTINA VAN ESSEN, geb. Maartensdijk 30-10-1874, overl. Zutfen 16-8-1954, dr. van JAN VAN ESSEN, stoker gasbedrijf te Utrecht, en HENDRIKA JOHANNA VAN DER HORST, dienstbode.

  Generatie II

 2. •WILLEM JAN FREDERIK POOLEN, geb. Rotterdam 17-5-1846, rooms katholiek, commissionair in tabak, ovl. Haarlem 8-6-1917. Willem Jan Frederik Poolen tr. Rotterdam 13-5-1868 met
 3. •ANNA KOSTER, geb. Rotterdam 18-8-1844, nederl.herv., ovl. Amsterdam 25-1-1911.

  Generatie III

 4. •JAN POOLEN, geb. Rotterdam 24-3-1815, nederl.herv., inspecteur van politie, later kunstdraaier, ovl. Rotterdam 23-4-1870. Jan Poolen tr. Rotterdam 15-2-1843 met
 5. •ADRIANA ELISABETH BASTIAANSE, geb. Rotterdam 5-1-1825, rooms katholiek, ovl. Amsterdam 11-5-1912. Adriana Elisabeth Bastiaanse tr. 2x Rotterdam 1-5-1878 met Hendrik van Lis, geb. Rotterdam 16-11-1819, rooms katholiek, stadschambtenaar, ovl. Rotterdam 11-1-1887, zv. Gerrit van Lis, sjouwer, en Hendrina Drooghart, eerder ev. Catharina Maria Christina Horreweld.
 6. •LOURENS KOSTER, geb./ged. Rotterdam 19-9/9-10-1807, in 1841 geλmployeerde aan de Nederlandse Stoomboot Maatschappij en omstreeks 1867 commissaris van de Leidse- en Delftsche pakschuit, ovl. Nijmegen 3-8-1868. Lourens Koster tr. Rotterdam 29-12-1841 met
 7. •JOHANNA QUART, geb. Rotterdam 16-9-1806, ev.luthers, in 1841 winkelierster, ovl. Rotterdam 15-6-1882. Johanna Quart tr. 1x Rotterdam 19-6-1828 met Gabriλl Pieters, geb. Rotterdam 30-12-1801, kantoorbediende, ovl. Rotterdam 5-7-1833, zv. Coenraad Pieters en Hendrina Seepers.

  Generatie IV

 8. •JAN POOLEN, ged. Rotterdam 8-8-1779, schoolhouder, ovl. Rotterdam 11-6-1817. Jan Poolen otr./tr. (schepentrouwboek) Rotterdam 9/24-5-1801 met
 9. •JOHANNA MARIA WILLEMSE, ged. Alphen a/d Rijn 30-4-1775, ovl. Rotterdam 15-8-1853.
 10. •WILLEM REIJNART/BASTIAANSE, geb./ged. Rotterdam 19-2/20-3-1793, schipper, ovl. Rotterdam 12-12-1848. Willem Reijnart/Bastiaanse tr. Rotterdam 8-12-1819 met
 11. •MARIA JOHANNA BOUWMAN, geb./ged. (rooms katholiek) Dunkerque/Duinkerken-F/Rotterdam 22-3-1794/19-3-1800, turftonster, ovl. Rotterdam (verm.) 25-12-1878.
 12. •LOURENS KOSTER, geb./ged. Rotterdam 24/25-10-1774, goud- en zilverbewerker, later genoemd als opzichter/directeur van de stedelijke begraafplaats, tevens koster van de Nederlands Hervormde Kerk, ovl. Rotterdam 13-10-1844. Lourens Koster otr./tr. (schepentrouwboek) Rotterdam 27-10/12-11-1797 met
 13. •JOHANNA MARIA/JANE MARY DE RAVEN, ged. (eng.episcop.) Rotterdam 13-7-1772, ovl. Rotterdam 19-2-1848.
 14. •RASMUS QUART, geb. Christianzand-N 1-8-1755, schipper, later winkelier aan de Wijnhaven oostzijde, ovl. Rotterdam 1-8-1821. Rasmus Quart otr./tr. 1x (schepentrouwboek) Rotterdam 23-10/9-11-1783 met Dirkje Hartman, ged. Rotterdam 2-12-1759, ovl./begr. Rotterdam 10/14-2-1797, dv. Andries Hartman en Johanna Angenita Meeuwzen. Rasmus Quart otr./tr. 2x (schepentrouwboek) Rotterdam 22-12-1798/6-1-1799 met
 15. •JOHANNA CHRISTINA HAMMES, ged. (ev.luthers) Rotterdam 8-6-1766, winkelierster aan de Wijnhaven, in opvolging van haar man Rasmus Quart, ovl. Rotterdam 1-6-1837.

  Generatie V

 16. •PIETER POOLEN, ged. Rotterdam 10-1-1747, timmermansknecht, ovl. 14-3-1786. Pieter Poolen otr./tr. Rotterdam 6/22-6-1773 met
 17. •SIBILLA VAN DEN GARNAIJ, ged. Rotterdam 4-2-1753, ovl. Rotterdam 9-2-1833.
 18. •JACOBUS WILLEMSE, ged. Leiden 27-5-1742, beeldhouwersknecht, ovl. Rotterdam 18-4-1815. Jacobus Willemse otr./tr. Leiden 17-5/4-6-1770 met
 19. •JACOBA CORNELIA DE GROOT, ged. Leiden 13-4-1749, ovl. Rotterdam 7-12-1830.
 20. •AART BASTIAANSE, ged. Rotterdam 25-3-1764, ovl./begr. Rotterdam 7/10-3-1802. Aart Bastiaanse otr./tr. 1x Rotterdam 29-6/13-7-1783 met Besselina van Gent, ged. Rotterdam 11-9-1763, ovl./begr. Rotterdam 23/26-1-1801, dv. Pieter van Gent en Geertruij Relijk. Aart Bastiaanse otr./tr. 2x (schepentrouwboek) Rotterdam 12/27-9-1801 met
 21. •ANNA REIJNART, ged. Loosduinen 23-12-1770, ovl. Rotterdam 5-4-1845. Anna Reijnart otr./tr. 2x (schepentrouwboek) Rotterdam 8/23-1-1803 met Hendrick Liesvelt, ged. Rotterdam 20-4-1779, ovl. Rotterdam 31-10-1820, zv. Simon Liesvelt en Elizabeth Vermijs.
 22. •BERNARDUS BOUWMAN, ged. (rooms katholiek) Rotterdam 24-3-1759, kleimakersknecht, ovl. Rotterdam 18-9-1816. Bernardus Bouwman tr. met
 23. •SUSANNA MOERKERKE, ged. (nederd.geref.) Rotterdam 14-1-1766, ovl. Rotterdam tussen 1807 en 1816.
 24. •JACOBUS KOSTER, ged. Rotterdam 15-2-1750, zeevarende, ovl. voor 1784. Jacobus Koster otr./tr. Rotterdam 28-11/14-12-1773 met
 25. •IJDA MARIA KUYPERS, ged. Rotterdam 30-5-1745, ovl. Rotterdam 22-4-1814. IJda Maria Kuypers otr./tr. 2x Rotterdam 2/18-5-1784 met Johannes Philippus Madern, ged. Rotterdam 26-1-1750, timmermansknecht, ovl. Rotterdam 23-6-1819, zv. Machiel Madern en Johanna Hoek.
 26. •ADRIANUS DE RAVEN, ged. Rotterdam 28-7-1747, ovl. na 1776. Adrianus de Raven otr./tr. (eng.episcop.) Rotterdam 22-10/5-11-1769 met
 27. •ANN BRADSHAW, ged. (eng.episcop.) Rotterdam 10-11-1745, ovl. Rotterdam tussen 1772 en 1795.
 28. •PHILIP ADOLF HAMMES, geb. Traben a/d Mosel-D 23-7-1730, wijnkoper, ovl./begr. Rotterdam 21/23-7-1811. Philip Adolf Hammes otr./tr. 1x (schepentrouwboek) Rotterdam 15-4/2-5-1762 met Barbara Blom, geb. Nijmegen, ovl. Rotterdam 24-2-1763. Philip Adolf Hammes otr./tr. 2x (schepentrouwboek) Rotterdam 26-4/13-5-1764 met
 29. •JOHANNA CHRISTINA SMIT, ged. (ev.luthers) Wesel-D 23-12-1736, ovl./begr. Rotterdam 2/6-11-1809.

  Generatie VI

 30. •NICOLAAS POOLEN, ged. Rotterdam 18-6-1716, timmermansknegt, ovl./begr. Rotterdam 7/11-4-1795. Nicolaas Poolen otr./tr. 2x Rotterdam 10/26-2-1771 met Henderijntje Statius, geb. Delft (verm.) ca. 1725, begr. Rotterdam 26-7-1796. Nicolaas Poolen otr./tr. 1x Rotterdam 29-4/14-5-1742 met
 31. •SARA HAM, ged. Rotterdam 27-5-1714, begr. Rotterdam 12-4-1770.
 32. •JAN VAN DEN GARNAIJ, geb. Gouda na 1698, begr. Rotterdam 29-7-1765. Jan van den Garnaij tr. 1x Gouda 5-2-1730 met Jannigje Willemse de Jong. Jan van den Garnaij otr./tr. 2x Gouda/Rotterdam 4/20-12-1735 met Maria Willems van der Veer [=kwnr. 67]. Jan van den Garnaij otr./tr. 3x Rotterdam 21-5/6-6-1752 met
 33. •MARIA DE BOSSON, ged. Rotterdam 7-10-1714, ovl./begr. Rotterdam 24/29-4-1794. Maria de Bosson otr./tr. 1x Rotterdam 7/23-9-1738 met Jan Groeneschild, geb. Rotterdam (verm.) ca. 1715, ziekentrooster bij de VOC, ovl. 6-3-1747, zv. Abraham Groeneschild en Marija de Clerk, eerder ev. Antonia Hartingsveld.
 34. •ANDRIES WILLEMSE, ged. Leiden 3-5-1711, greinwerker,, ovl. Leiden ca. 8-7-1782. Andries Willemse otr. 1x Leiden 25-6-1734 met Elisabeth van den Berg, ged. Leiden 12-6-1708, ovl. Leiden ca. 18-6-1735, dv. Jan van den Bergen en Wilhelmina Sterckenburgh. Andries Willemse otr./tr. 3x Leiden 9/25-4-1779 met Maria van der Post, ged. Delft 12-1-1721, ovl. Leiden 23-10-1780, dv. Jan van der Post en Marijtie Deckers, eerder ev. Jan van Tol de jonge, glazenmakersknecht. Andries Willemse otr. 2x Leiden 11-10-1737 met
 35. •HAGAR VERBURG, ged. Leiden 17-3-1715, ovl. Leiden ca. 28-12-1778, begr. Leiderdorp.
 36. •WILLEM DE GROOT, ged. Leiden 11-5-1688, letterzetter, ovl. Leiden ca. 23-6-1770. Willem de Groot otr. 1x Leiden 27-10-1707 met Cornelia van der Haak, ovl. Leiden ca. 15-11-1727, dv. Hendrick van der Haak en Elisabeth van der Elst, (verm. ouders), eerder ev. Rutger Steeman. Willem de Groot otr. 2x Leiden 13-1-1735 met
 37. •MARIA CIVIEL, ged. Leiden 22-12-1711, begr. Leiderdorp 2-4-1784.
 38. •GERRIT BASTIAANSE, ged. Rotterdam 11-9-1734, lakenverwer, ovl./begr. Rotterdam 20/24-5-1797. Gerrit Bastiaanse otr./tr. Rotterdam 24-4/8-5-1757 met
 39. •JACOBA VAN HEES, ged. Zuilichem 21-7-1733, begr. Rotterdam 13-6-1788.
 40. •JAN REIJNART, ged. Loosduinen 18-11-1744, sjouwer, ovl. Rotterdam 4-5-1812. Jan Reijnart otr. Loosduinen 9-1-1768 met
 41. •GERRITJE SMIENT, ged. 's-Gravenzande 6-6-1745, ovl. Rotterdam 9-2-1830.
 42. •EVERT BOUWMAN, geb. Borik? (verm.), begr. Rotterdam 15-4-1763. Evert Bouwman otr./tr. (schepentrouwboek) Rotterdam 10/25-4-1756 met
 43. •SIBILLA KRAUW, geb. Grevenbeek? (verm.) ca. 1724, ovl./begr. Rotterdam 8/11-2-1806.
 44. •CORNELIS MOERKERKE, ged. Zuid-Beijerland 26-3-1732, begr. Rotterdam 18-5-1782. Cornelis Moerkerke otr./tr. Rotterdam 21-4/7-5-1765 met
 45. •LEENA AKKERMANS, ged. (rooms katholiek) Rotterdam 2-3-1743, ovl./begr. Rotterdam 28/30-3-1809. Leena Akkermans otr./tr. 2x Rotterdam 26-11/12-12-1786 met Jan Pelle, ged. Schiedam 18-11-1739, ovl. Rotterdam (verm.) voor 1809, zv. Hendrik Pelle en Maria van Erve, eerder ev. Elisabeth Ros.
 46. •LOURENS KOSTER, geb. Cleve/Munsterland-D ca. 1722, ovl. Rotterdam tussen 1765 en 1772. Lourens Koster otr./tr. Rotterdam 8/25-12-1748 met
 47. •ADRIANA DE VISSER, ged. Delfshaven 16-1-1729, ovl. Rotterdam 16-5-1815. Adriana de Visser otr./tr. 2x (schepentrouwboek) Rotterdam 20-10/8-11-1772 met Adolph Stφver, geb. Stockholm-Z, ovl./begr. Rotterdam 6/9-11-1809.
 48. •JAN KUYPERS, ged. Nieuwpoort 16-3-1710, kuiper, begr. Rotterdam 24-4-1790. Jan Kuypers otr./tr. Rotterdam 20-2/8-3-1735 met
 49. •ENGELTJE SPROT, ged. Rotterdam 13-11-1707, begr. Rotterdam 24-4-1783.
 50. •JORIS DE RAVEN, ged. Rotterdam 2-3-1702, boekhouder, begr. Rotterdam 26-2-1780. Joris de Raven otr./tr. Rotterdam 24-4/8-5-1735 met
 51. •JACOBA AKKERSHOEK, ged. Rotterdam 9-8-1705, begr. Rotterdam 23-3-1771.
 52. •FRANCIS BRADSHAW, geb. Londen-E (verm.), eng.episcop., boekbinder/-verkoper, ovl. Rotterdam tussen 1751 en 1764. Francis Bradshaw tr. (eng.episcop.) Rotterdam 7-1-1743 met
 53. •SUSANNAH SMITH, geb. ca. 1722, ovl./begr. Rotterdam 7/10-12-1802.
 54. •JOHAN PETER HAMMES, ged. (ev.luthers) Traben a/d Mosel-D 13-6-1703, keldermeester en schepen, ovl. Traben a/d Mosel-D 21-1-1753. Johan Peter Hammes tr. Traben a/d Mosel-D 16-11-1723 met
 55. •MARIA MARGARETHA KLICK, ged. (ev.luthers) Traben a/d Mosel-D 14-12-1700, ovl. Traben a/d Mosel-D 7-3-1753.
 56. •DERK SMIT, geb. Berghoven, ovl. voor 1758. Derk Smit tr. Wesel-D 1719 met
 57. •ANNA CHRISTINA WOLF, geb. Sάlmen-D?, ovl. na 1758.

  Generatie VII

 58. •PETER POOL, ged. (ev.luthers) Blomberg-D 7-6-1673, ovl. Rotterdam (verm.) na 1721. Peter Pool otr./tr. Rotterdam 14/30-3-1706 met
 59. •JOHANNA SCHOONHOUT, ged. Rotterdam 9-8-1676, ovl. Rotterdam tussen 1718 en 1721.
 60. •PIETER JANSE HAM, ged. Rotterdam 26-11-1690, matroos bij de VOC, ovl. ca. 1730. Pieter Janse Ham otr./tr. Rotterdam 19-6/6-7-1712 met
 61. •MARIA WILLEMS VAN DER VEER, geb. Rotterdam (verm.) ca. 1690, begr. Rotterdam 11-1-1751. Maria Willems van der Veer otr./tr. 2x Gouda/Rotterdam 4/20-12-1735 met Jan van den Garnaij [=kwnr. 34].
 62. •PIETER PIETERS VAN DEN GARNAIJ, ged. Gouda 1-2-1673. Pieter Pieters van den Garnaij tr. 1x Gouda 25-7-1694 met Francijntje Gilles de Voeser/Pachter(?), jd. ^NweHaven, ovl. Gouda ca. 1-1695. Pieter Pieters van den Garnaij otr./tr. 2x Gouda/Rotterdam 22-4/13-5-1696 met
 63. •SEBILLA STORM, ged. (remonstrants) Gouda 13-3-1667, ovl. Gouda 19-5-1738.
 64. •PHILIPPUS DE BOSSON, ged. Oosterhout 11-7-1683, schipper, begr. Rotterdam 12-1-1741. Philippus de Bosson otr./tr. Rotterdam 30-10/15-11-1712 met
 65. •CORNELIA SANTACKER, ged. Rotterdam 22-8-1683, begr. Rotterdam 6-10-1759.
 66. •ABRAHAM WILLEMSE, ged. Leiden 13-3-1672, greinwerker, ovl. Leiden ca. 31-12-1745. Abraham Willemse otr./tr. Leiden 25-5/16-6-1697 met
 67. •JAAPJE VAN DEN BERG, ged. Leiden 2-3-1670, ovl. Leiden ca. 31-10-1733.
 68. •JACOBUS VERBURG, ged. Rotterdam 21-10-1665, kuiper, ovl. Leiden ca. 20-9-1727. Jacobus Verburg otr./tr. Leiden 23-4/9-5-1700 met
 69. •CATRINA HEMMERS, ged. Leiden 6-3-1680, ovl. Leiden ca. 12-11-1729.
 70. •JOHANNES WILLEMS DE GROOT, geb. Leiden (verm.), flaker, ovl. Leiden ca. 23-4-1689. Johannes Willems de Groot otr./tr. Leiden 18-7/3-8-1687 met
 71. •HESTER FRANS VAN HUIJSVESTINGH, ged. Leiden 26-2-1664, ovl. Leiden ca. 14-11-1733. Hester Frans van Huijsvestingh otr./tr. 2x Leiden 22-9/8-10-1690 met Simon van Beverwijk, geb. Leiden, dekenwever, ovl. Leiden ca. 11-7-1722, eerder ev. Susanna van Houten. Hester Frans van Huijsvestingh otr./tr. 3x Leiden 16-4/2-5-1723 met Cornelis Wigtmans, eerder ev. Annetje Hijtmans.
 72. •JACOBUS CIVIEL/SIVIL, ged. Haarlem 2-11-1689, 1711/'28: spinder/verwersknegt, ovl. Leiden ca. 20-3-1734. Jacobus Civiel/Sivil otr./tr. 2x Leiden 9/25-1-1728 met Anna Bellaar, ged. Leiden 14-12-1707, ovl. na 1728, dv. Nicolaas Bellaar en Anna Schrenen. Jacobus Civiel/Sivil otr./tr. 1x Leiden 17-1/2-2-1711 met
 73. •GRIETJE BAPTIST MARTIJN, verm. van Artois, ovl. Leiden ca. 26-4-1727.
 74. •WILLEM BASTIAANSE, geb. Aken-D (verm.), begr. Rotterdam 21-12-1764. Willem Bastiaanse otr./tr. Rotterdam 6/22-7-1732 met
 75. •MARIA HAMEL, ged. Rotterdam 11-7-1715, ovl./begr. Rotterdam 22/26-10-1797.
 76. •AART VAN HEES, ged. Gameren 13-11-1701, ovl. Zuilichem voor 11-1747. Aart van Hees otr./tr. Zuilichem 13-4/13-5-1725 met
 77. •HEIJLKE GIJSBERTSE VOGELSANK, geb. Zuilichem (verm.) ca. 1700, ovl. tussen 1772 en 1774. Heijlke Gijsbertse Vogelsank tr. 2x met Nijsbert Slagmolen, ovl. voor 1774.
 78. •JOHANNES REIJNART, ged. Loosduinen 21-5-1719, tuinder, ovl. Loosduinen (verm.). Johannes Reijnart tr. Loosduinen 12-9-1744 met
 79. •GERRITJE VAN DER BEEK, geb. Loosduinen (verm.) na 1715, ovl. Loosduinen (verm.) na 1755.
 80. •KLAAS JACOBS VAN DER SMIENT, ged. De Lier 12-11-1719, begr. Maassluis 12-12-1788. Klaas Jacobs van der Smient otr./tr. 2x Maassluis 22-1/12-2-1758 met Hendrikje Abrahamsdr Schraveel, geb. Maassluis, ovl. Maassluis voor 1801, eerder ev. Arij Claasz van Hoorn. Klaas Jacobs van der Smient otr. 1x 's-Gravenzande 28-2-1745 met
 81. •ANNETJE GERRITSE DIJKSHOORN, ged. 's-Gravenzande 28-2-1723, ovl. 's-Gravenzande 1755.
 82. •HENDRIK GERRITS MOERKERKE, ged. Mijnsheerenland 31-5-1676, begr. Zuid-Beijerland 2-1-1757. Hendrik Gerrits Moerkerke tr. 1x Zuid-Beijerland 24-9-1700 met Maritje Cleysse van der Plicht, ged. Sint Anthonie Polder 9-11-1670, ovl. voor 1716, dv. Cleijs Tonis van der Pligt en Ariaentje Henrix Weda, (SMHW, Streek Genealogie nr. 572 - van der Plicht). Hendrik Gerrits Moerkerke otr. 2x Zuid-Beijerland 6-3-1716 met
 83. •SUSANNIGJE PIETERS JONAS, ged. Geervliet 22-3-1693, ^Zuid-Beijerland, ovl. Zuid-Beijerland (verm.) na 1732.
 84. •WILLEM AKKERMANS, geb. Breda, ovl./begr. Rotterdam 6/9-4-1791. Willem Akkermans otr./tr. Rotterdam 30-10/15-11-1740 met
 85. •ANNA SPECHT, geb. Buuren (verm.), begr. Rotterdam 19-10-1770.
 86. •... KOSTER, ovl. Cleve/Munsterland-D (verm.) voor 1764. ... Koster tr. met
 87. •NN, ovl. Cleve/Munsterland-D (verm.) voor 1764.
 88. •JACOBUS ARISZ DE VISSER, ged. Rotterdam 12-6-1707, schoenmaker, begr. Rotterdam 30-6-1767. Jacobus Arisz de Visser otr./tr. 2x Rotterdam 20-9/6-10-1750 met Johanna Sophia Koster, geb. Cleve/Munsterland-D ca. 1721, ovl./begr. Rotterdam 11/14-4-1803, dv. ... Koster en NN [=kwnrs. 96+97]. Jacobus Arisz de Visser otr./tr. 1x Rotterdam 29-2/16-3-1728 met
 89. •ANNA ARISJACOBS BRAAMS, geb. Rotterdam (verm.), begr. Rotterdam 30-5-1750.
 90. •PHILIPPUS KUYPERS, ged. Nieuwpoort 4-11-1674, brouwer te Nieuwpoort, vanaf 1714 winkelier te Schoonhoven, ovl. Schoonhoven tussen 1730 en 1733. Philippus Kuypers otr./tr. Nieuwpoort/Goudriaan 14-5/6-6-1702 met
 91. •IDA MARIA VAN DER LICHT, ged. Goudriaan 2-3-1681, ovl. Schoonhoven (verm.) na 1733.
 92. •CORNELIS SPROT, ged. (remonstrants) Rotterdam 1-1-1682, keurmeester van de haring en vis, begr. Rotterdam 5-11-1732. Cornelis Sprot otr./tr. 2x Rotterdam 12/28-11-1719 met Sijtje Lankhuijsen, geb. Raamsdonk, begr. Rotterdam 18-7-1770. Cornelis Sprot otr./tr. 1x Rotterdam 6/20-4-1704 met
 93. •ARIAANTIE VAN DOORNEN, ged. Rotterdam 27-6-1675, begr. Rotterdam 5-2-1718.
 94. •JAN DE RAVEN, ged. Rotterdam 13-7-1664, meester-schoenmaker, begr. Rotterdam 3-10-1730. Jan de Raven otr./tr. Rotterdam 14-2/2-3-1694 met
 95. •ARIAANTJE DEN BEER, ged. Rotterdam 30-5-1660, ovl./begr. Rotterdam 24/27-12-1736.
 96. •ADOLPH AKKERSHOEK, ged. Rotterdam 25-12-1678, koopman in tabak, begr. Rotterdam 17-9-1735. Adolph Akkershoek otr./tr. 1x Rotterdam 16-2/4-3-1698 met Elsje Gijsberts, geb. Rotterdam, ovl. Rotterdam (verm.) voor 1702. Adolph Akkershoek otr./tr. 2x Rotterdam 2/18-4-1702 met
 97. •CATHARINA LONCQ, geb. Vlaardingen (verm.), begr. Rotterdam 11-11-1745.
 98. •JOHN SMITH, geb. Londen-E 1-6-1686, koopman, ovl./begr. Rotterdam 28-9/3-10-1749. John Smith tr. Londen-E ca. 1707 met
 99. •ANN PENNINGTON, geb. Londen-E 31-12-1688, begr. Rotterdam 10-5-1754.
 100. •JOHAN CHRISTOFORUS HAMMES, ged. (ev.luthers) Traben a/d Mosel-D 10-9-1671, kuiper, begr. Traben a/d Mosel-D 17-3-1706. Johan Christoforus Hammes tr. Traben a/d Mosel-D 3-3-1699 met
 101. •MARIA ELISABETH BECKER.
 102. •JOHANN NICOLAES KLICK. Johann Nicolaes Klick tr. met
 103. •ANNA MARGARETHA HEINRICHSDR VEHD.

  Generatie VIII

 104. •GOTTSCHALCK POOL, geb. ca. 1630, schoenmaker, ovl./begr. Blomberg-D 17/21-11-1708. Gottschalck Pool tr. Blomberg-D ca. 1654 met
 105. •LIESABETH MISCHE, begr. Blomberg-D 28-11-1685.
 106. •NICOLAAS PIETERS SCHOONHOUT, geb. Oud-Beijerland, begr. Oud-Beijerland 29-8-1694. Nicolaas Pieters Schoonhout otr./tr. Rotterdam/Hillegersberg 1/29-4-1674 met
 107. •LOUWIJSE JANS VAN DER HAMMEN, ged. Rotterdam 19-10-1642, begr. Oud-Beijerland 23-4-1701. Louwijse Jans van der Hammen tr. 2x Oud-Beijerland 12-6-1695 met Cornelis Pietersz, ^Oud Beijerland.
 108. •JAN PIETERS (HAM), geb. Ouderkerk a/d IJssel, soldaat bij de VOC, ovl. Ambon-Ned.Ind. 8-1713. Jan Pieters (Ham) otr./tr. 2x Rotterdam 14-12-1698/6-1-1699 met Dieuwertje Koets. Jan Pieters (Ham) otr./tr. 1x Rotterdam 1/17-2-1688 met
 109. •SARA CORNELIS (VAN BERGEN), ged. (ev.luthers) Rotterdam 18-12-1667, begr. Rotterdam 8-3-1698.
 110. •WILLEM (LIEVENS?) VAN DER VEER. Willem (Lievens?) van der Veer tr. met
 111. •NN.
 112. •PIETER LIEVENS VAN DEN GARNAIJ, ged. Gouda 12-10-1650, begr. Gouda 25-3-1709. Pieter Lievens van den Garnaij tr. met
 113. •SIJNA PIETERS, begr. Gouda 11-6-1718.
 114. •JAN JACOB STORM, geb. Gouda, schoolmeester te Gouda, ovl. na 12-1706. Jan Jacob Storm tr. Gouda (verm.) ca. 1663 met
 115. •MARIA PIETERS MUL, begr. Gouda 8-9-1700.
 116. •PHILIP DE BOSSON, ged. Breda 29-12-1641, vorster, ovl. Oosterhout na 1702. Philip de Bosson otr./tr. 1x Tilburg 19-10/4-11-1663 met Willemeyntje van Stockum, ged. (rooms katholiek) Tilburg 2-12-1635, ovl. Tilburg (verm.) 1664, dv. Albert van Stockum en NN. Philip de Bosson otr./tr. 2x Tilburg 20-2/11-3-1665 met Lysbeth Abrahams de Greef, geb. Breda (verm.), ovl. Oosterhout tussen 1678 en 1680, dv. Abraham de Greef, vorster te Oosterhout, en Anna van Kerckhoven. Philip de Bosson otr./tr. 3x Oosterhout 12/27-4-1681 met
 117. •MARIA CORNELIS (PETER?) BARTHOLOMEUS/MEEUWISSEN, geb. Vrachelen, ovl. Oosterhout voor 1732.
 118. •EVERT REIJNIERS SANTACKER, geb. Rotterdam (verm.) na 1652, begr. Rotterdam 16-12-1707. Evert Reijniers Santacker otr./tr. Rotterdam/Den Haag 2/16-2-1676 met
 119. •BEATRIX SCHUERMANS, ged. (ev.luthers) Den Haag 21-8-1647, begr. Rotterdam 23-9-1698.
 120. •HENDRIK WILLEMSE, ged. (waals geref.) Leiden 19-9-1649, greinwerker, ovl. Leiden ca. 26-11-1718. Hendrik Willemse otr./tr. 2x Leiden 29-8/14-9-1692 met Catarijna Jans Sijnje, ged. Leiden 2-1-1648, ovl. Leiden tussen 1702 en 1708, dv. Jan Jansz (Sinje), lakenwerker, geb. Bologne, en Catharyna Urias, eerder ev. Daniλl Gillesz. Hendrik Willemse otr. 3x Leiden 24-8-1708 met Neeltje Arents Pensier, ged. Leiden 31-1-1657, ovl. Leiden ca. 3-8-1726, dv. Arent Claesz van Pensier en Neeltje Pieters, eerder ev. Pieter Blommendal. Hendrik Willemse otr./tr. 1x Leiden 5/20-12-1671 met
 121. •MARIETJE DU SAER, ged. Leiden 8-4-1646, ovl. Leiden ca. 14-10-1690.
 122. •ANDRIES VAN DEN BERG, ged. Leiden 11-12-1641, kleermaker, ovl. Leiden ca. 13-12-1692. Andries van den Berg otr./tr. 1x (waals geref.) Leiden 8/25-11-1663 met Jannetgen Willems Gentil, geb./ged. (waals geref.) Leiden 25/29-1-1643, begr. Leiden 1-9-1666, dv. Guillaume Gentil, drapier uyt den Pals, en Jenne Hansvelt, uyt den Pals. Andries van den Berg otr. 3x Leiden 4-3-1681 met Elizabet le Sainct, ged. (waals geref.) Leiden 28-11-1638, ovl. Leiden (verm.) na 1688, dv. Henri le Sainct, drapier van Stavelle, en Anne l'Ardennois, van Limborch, eerder ev. Lambert Joris de jonge, lakendrapier, uit Limborch. Andries van den Berg otr. 2x Leiden 9-6-1667 met
 123. •TRIJNTGE JANSDR DOE, ged. Leiden 17-12-1636, ovl. Leiden ca. 1-11-1680.
 124. •JOHANNIS VERBURG. Johannis Verburg tr. met
 125. •CENTINA VAN DIESENDONK.
 126. •JOHANNES HEMMERS, ovl. na 1704. Johannes Hemmers otr./tr. 2x Leiden 23-4/9-5-1683 met Maertge Jacobs Berendrecht, ovl. na 1702. Johannes Hemmers tr. 1x met
 127. •CATHALYNA JANS, ovl. Leiden ca. 11-7-1682.
 128. •WILLEM DE GROOT, begr. Leiden 23-10-1667. Willem de Groot tr. 1x met Susanna de Wolf, ovl. Warmond (verm.) voor 1662. Willem de Groot otr./tr. 2x Leiden 15-6/4-7-1662 met
 129. •AELTJE CORNELISDR, ged. Alphen a/d Rijn (verm.) 2-2-1639, (mog. dv. Cornelis Ariens en Hillighen Claes), ovl. na 1667.
 130. •FRANS LODEWIJKSZ (VAN HUIJSVESTINGH), geb. Leiden (verm.), verversgast, ovl. na 1671. Frans Lodewijksz (van Huijsvestingh) otr./tr. Leiden 20-6/19-7-1656 met
 131. •CORNELIA PIETERSDR, geb. Hondschoote/Hondschote-F, ovl. Leiden ca. 10-6-1713.
 132. •JAN BAPTIST CIVIEL, ged. (rooms katholiek) Leiden 1-8-1663, lakenwerker, ovl. na 1711. Jan Baptist Civiel otr./tr. 1x Leiden 1/30-5-1683 met Maria Hendricx, ovl. Leiden (verm.) ca. 30-11-1687. Jan Baptist Civiel otr./tr. 2x Leiden/Amsterdam 16-9/3-10-1688 met
 133. •MARIA VAN DER LAAN, ged. Leiden 19-10-1659, ovl. Leiden ca. 4-2-1713.
 134. •JAN BAPTIST MARTIJN, ovl. Leiden voor 1717. Jan Baptist Martijn otr./tr. 2x (waals geref.) Leiden 21-1/5-2-1696 met Maria Malet/Mallee, ged. Leiden 24-8-1672, ovl. na 1717, dv. Philips Malet en Lijsbeth Tibel. Jan Baptist Martijn tr. 1x met
 135. •GUILLEMINE/ELINE LE SOIN, ovl. Leiden tussen 1693 en 1696.
 136. •GERRIT HAMEL, geb. Vianen (verm.), matroos, kwartiermeester?, begr. Rotterdam 23-11-1733. Gerrit Hamel tr. 1x (buitenecht.) met Baarte Gerrits. Gerrit Hamel otr./tr. 2x Rotterdam 3/19-3-1715 met
 137. •AALTJE CORNELIS PEPER, ged. Rotterdam 19-8-1691, begr. Rotterdam 25-8-1772.
 138. •DIRK AARTSE VAN HEES, geb. Gameren (verm.). Dirk Aartse van Hees otr./tr. Gameren 27-3/11-4-1697 met
 139. •JENNEKEN JACOBS BAIJENS, geb. Gameren (verm.).
 140. •GIJSBERT BASTIAANSE VOGELSANK. Gijsbert Bastiaanse Vogelsank tr. met
 141. •EERKEN BASTIAANS.
 142. •JAN EVERSE REIJNART/RUNAART, begr. Loosduinen (verm.) 6-2-1756. Jan Everse Reijnart/Runaart otr./tr. 1x Den Haag/Naaldwijk 31-8/14-9-1692 met Johanna/Anna van Quakkelsteijn, ged. Den Haag 15-10-1673, ovl. Den Haag (verm.) voor 1695, dv. Jacob Abrahams van Quackelsteijn, warmoezier, en Dorothe Michiels Smit. Jan Everse Reijnart/Runaart tr. 2x (schepentrouwboek) Wassenaar 30-10-1695 met
 143. •MARIA PIETERSE BRUGGELING.
 144. •MATTTHIJS GERRITS VERBEEK, geb. De Lier. Mattthijs Gerrits Verbeek otr./tr. De Lier 15/30-10-1701 met
 145. •JANNETJE PLEUNEN HAARLEMMERHOUT, geb. De Lier, begr. De Lier 5-12-1716.
 146. •JACOBUS LEENDERTSE VAN DER SMIENT, ged. Maasland 21-8-1688, molenaar op de Hoefpoldermolen, begr. De Lier 25-7-1753. Jacobus Leendertse van der Smient otr./tr. Naaldwijk/Wateringen 21-5/7-6-1716 met
 147. •LIEDEWIJ CLAASSE OVERVLIET, ged. Wateringen 3-12-1690, begr. De Lier 6-6-1778.
 148. •GERRIT WILLEMSZ DIJKSHOORN, ged. 's-Gravenzande 13-2-1697, begr. 's-Gravenzande 25-5-1731. Gerrit Willemsz Dijkshoorn otr./tr. Rozenburg 16/31-8-1721 met
 149. •AALTJE LEENDERTS SCHIEBROEK, ged. Maasland 21-12-1698, begr. 's-Gravenzande 28-4-1760. Aaltje Leenderts Schiebroek otr. 2x 's-Gravenzande 2-3-1732 met Jacob Dirksz van der Eijk, als jm. ^Naaldwijk, zv. Dirck Jacobsz van der Eijck, bouwman in De Lier, en Pietertgen Pouwelsdr van der Lelij, (verm. ouders).
 150. •GERRIT HENDRIKS (RINGELENBURG), geb. Mijnsheerenland ca. 1650, begr. Mijnsheerenland 14-9-1681. Gerrit Hendriks (Ringelenburg) tr. 1x Mijnsheerenland 14-10-1668 met Macheltje Pieters (Munter), geb. Charlois, begr. Mijnsheerenland 20-8-1670, dv. Pieter Andries (Munter), kerkmeester te Charlois, en Joosge Jansdr, (SMHW, StreekGenealogie nr. 863 - Munter), eerder ev. Arij Dammens. Gerrit Hendriks (Ringelenburg) otr./tr. 2x Mijnsheerenland 5/29-10-1673 met
 151. •LIESBETH HENDRIKS VAN DEN BERG, ged. Asperen 20-3-1644, bij huwelijk ^Mijnsheerenland, ovl. na 1692.
 152. •PIETER JONASSE, geb. Leiden (verm.) ca. 1636, ovl. Geervliet 1698. Pieter Jonasse tr. 1x met Geertruij Hagen, ovl. voor 1683. Pieter Jonasse tr. 2x Geervliet 21-11-1683 met
 153. •CORNELIA CORNELISSE VAN HULST, geb. Den Bommel, ovl. Geervliet (verm.) na 1724.
 154. •ADRIAEN JACOBS DE VISSER, geb. Dordrecht (verm.), ovl. Rotterdam (verm.) voor 1711. Adriaen Jacobs de Visser otr./tr. Rotterdam 1/16-5-1701 met
 155. •HELENA JACOBS LICHTHART, geb. Rotterdam (verm.), ovl. Dordrecht (verm.) na 1735. Helena Jacobs Lichthart otr./tr. 2x Rotterdam 10-5/16-6-1711 met Willem Thomas, jm. van Borrustenes in Schotland, ovl. na 1711.
 156. •CORNELIS DIRCKSZ KUYPERS, ged. Goudriaan 23-7-1634, kuiper, later brouwer, ovl./begr. Nieuwpoort 16/21-12-1705. Cornelis Dircksz Kuypers tr. 1x Nieuwpoort 1-7-1657 met Weyntien Pieters, begr. Nieuwpoort 10-5-1658. Cornelis Dircksz Kuypers tr. 2x Nieuwpoort 16-3-1659 met Ariaentje Bastiaens den Uijl, geb. Langerak (verm.), eerder ev. Claes Jacobs, in Langerak. Cornelis Dircksz Kuypers otr. 3x Nieuwpoort 18-11-1668 met
 157. •NIESJE VAN ROIJEN, geb./ged. Nieuwpoort (verm.)/Schoonhoven , geb. Nieuwpoort (verm.) 1640/25-11-1640, ovl. Nieuwpoort 1-9-1702.
 158. •CORNELIS VAN DER LICHT, ged. Rotterdam 16-10-1648, notaris en baljuw te Goudriaan, ovl. Goudriaan (verm.) na 1720. Cornelis van der Licht tr. 1x met Maria Schiltman, geb. ca. 1647, ovl. Goudriaan 7-8-1674. Cornelis van der Licht otr./tr. 2x Gorinchem/Goudriaan 18-11/6-12-1674 met
 159. •BEATRIX VAN HAEFTEN, ged. Schoonhoven 2-4-1645, ovl. Goudriaan 10-6-1694.
 160. •PIETER MAERTENSE SPROT, ged. (remonstrants) Rotterdam 14-10-1657, kuiper, begr. Rotterdam 7-4-1718. Pieter Maertense Sprot otr./tr. Rotterdam/Overschie 17/31-10-1677 met
 161. •CORNELIA CORNELIS VAN AMERONGEN, begr. Rotterdam 2-2-1724.
 162. •JAN THOMASSE VAN DOORNEN, zeeschipper (GAR, ONA-inv.nr. 2199, bld. 1274), begr. Rotterdam 4-1-1684. Jan Thomasse van Doornen otr./tr. Rotterdam/Noordwijk aan Zee 8/22-4-1668 met
 163. •ENGELTJE WILLEMS, geb. Noordwijk aan Zee, begr. Rotterdam 20-4-1691.
 164. •JORIS CORNELISZ DE RAVEN, ged. Rotterdam 14-1-1629, schoolmeester, begr. Rotterdam 3-4-1682. Joris Cornelisz de Raven otr./tr. 2x Rotterdam/Overschie 13/26-5-1668 met Lysabet Jans Tromper, eerder ev. Adriaen de Wael. Joris Cornelisz de Raven otr. 1x Rotterdam 12-4-1648 met
 165. •CORNELIA FLORIS, begr. Rotterdam 19-9-1666.
 166. •HARMEN ARIENSZ (DEN BEER), begr. Rotterdam 14-10-1680. Harmen Ariensz (den Beer) otr. 2x Rotterdam 29-9-1669 met Marietie Jacobs, geb. Den Bommel (verm.), begr. Rotterdam 6-12-1686. Harmen Ariensz (den Beer) otr./tr. 1x Rotterdam/Hillegersberg 1/15-2-1660 met
 167. •MAERTGE HARTIGHS, begr. Rotterdam 29-4-1669. Maertge Hartighs tr. 1x met Gerrit Jansse Stokvis/van Woerden, begr. Rotterdam 5-5-1658.
 168. •JOHANNIS AKKERSHOEK, ged. Rotterdam 4-7-1640, bakker, begr. Rotterdam 1-3-1695. Johannis Akkershoek otr. Rotterdam 10-9-1662 met
 169. •TANNEKE BEEMERS, ged. Rotterdam 29-1-1641, ovl. Rotterdam voor 1695.
 170. •PHILIP BARENTS LONCQ, geb. Rotterdam (verm.), meester kleermaker, begr. Vlaardingen 27-10-1707. Philip Barents Loncq otr./tr. Rotterdam/Overschie 30-3/14-4-1664 met
 171. •JACOMINA STRENG, ged. Delft 9-3-1636, begr. Vlaardingen 1-1712.
 172. •JOHN SMITH, geb. Londen-E ca. 1657, wever, begr. Londen-E 25-10-1713. John Smith tr. 1x met NN, ovl. voor 1684. John Smith tr. 3x Londen-E 10-2-1689 met Mary Shortred Bridget, begr. Londen-E 20-11-1734, eerder ev. Benjamin Barwell. John Smith tr. 2x St.Leonard Shareditch 27-10-1684 met
 173. •MARY COTTON, geb. Londen-E ca. 1654, ovl. voor 1689.
 174. •WILLIAM GEORGE PENNINGTON, geb. ca. 1656, makelaar, koopman, ovl./begr. Rotterdam 30-8/4-9-1738. William George Pennington tr. 2x Londen-E (verm.) 27-2-1691 met Sara Cotton, begr. Rotterdam 18-2-1717, eerder ev. John Marsh. William George Pennington tr. 1x Londen-E 17-7-1686 met
 175. •ANNA INGRAM, ovl. voor 1691.
 176. •HANS BURCKHARD HAMMES, ged. (ev.luthers) Traben a/d Mosel-D 31-10-1636, schepen, ovl. Traben a/d Mosel-D 26-2-1724. Hans Burckhard Hammes tr. met
 177. •MARIA ELISABETH GLASER, ged. (ev.luthers) Traben a/d Mosel-D 22-5-1648, ovl. Traben a/d Mosel-D 23-9-1719.
 178. •JOHANNES BECKER. Johannes Becker tr. met
 179. •MARIA ELISABETHA BENDER.

  Generatie IX

 180. •PETER POOL, schoenmaker(?), ovl. Blomberg-D 5-1-1661. Peter Pool tr. Blomberg-D (verm.) ca. 1630 met
 181. •NN, begr. Blomberg-D 31-7-1681.
 182. •TΦNNIES MISCHE. TΦnnies Mische tr. Blomberg-D (verm.) ca. 1628 met
 183. •NN.
 184. •PIETER CLAESZ SCHOONHOUT, geb. Vlaardingen ca. 1610, schoolmeester Oud-Beijerland, ovl. Oud-Beijerland tussen 1654 en 1656. Pieter Claesz Schoonhout tr. 1x Vlaardingen (verm.) met Webbetje Schrijvers, ovl. Oud-Beijerland (verm.) voor 1647. Pieter Claesz Schoonhout otr. 2x Oud-Beijerland 12-5-1647 met
 185. •CUNIERA COOSSE, geb. Oud-Beijerland (verm.), ovl. Oud-Beijerland ca. 1671. Cuniera Coosse otr. 2x Oud-Beijerland 23-4-1656 met Heijndrick Jansz van Stralen, geb. Dubbeldam, schoolmeester Oud-Beijerland, ovl./begr. Oud-Beijerland 2/6-1-1711, zv. Jan van Stralen, schoolmeester, en Barbertien NN.
 186. •JOHANNES GILLISSE VAN DER HAMMEN, geb. Leiden, schilder, later schoolmeester, begr. Tilburg 3-5-1675. Johannes Gillisse van der Hammen otr. Rotterdam 7-4-1641 met
 187. •ABIGAIL DAVIDS VAN HAECKENDOUVER, geb. Rotterdam, begr. Tilburg 2-4-1696.
 188. •CORNELIS PIETERS (VAN BERGEN), geb. Bergen-N (verm.), begr. Rotterdam 20-8-1687. Cornelis Pieters (van Bergen) otr./tr. Rotterdam 20-11/4-12-1661 met
 189. •JESSIE TIJSSEN, geb. Rotterdam (verm.), ovl. Rotterdam na 1715.
 190. •LIEVEN PIETERS VAN DEN GARNAIJ. Lieven Pieters van den Garnaij tr. voor 1650 met
 191. •LIJSBETH WILLEMS/CLEIJNS? GLAS, ovl. Gouda ca. 10-1665.
 192. •JACOB JANSZ STORM, geb. Utrecht (verm.) ca. 1615, ^NweHaven. Jacob Jansz Storm tr. 2x Gouda 24-6-1649 met Grietie Gerrits, geb. Zutfen. Jacob Jansz Storm tr. 1x Gouda (verm.) 8-4-1636 met
 193. •NN.
 194. •ADRIAEN DE BOSSON, in 1641 soldaat en sedert 1648 schoolmeester en koster te Alphen (N.Br.), ovl. Alphen ca. 1686. Adriaen de Bosson tr. Breda 29-1-1641 met
 195. •MAGDALENA FELTENS, ovl. Alphen 19-4-1694. Magdalena Feltens tr. 1x met Coenraad Damm(en).
 196. •REINIER EVERTS (SANTACKER), geb. Arnhem (verm.) ca. 1613, marktschipper op Breda, ovl. voor 1664. Reinier Everts (Santacker) otr./tr. 1x Rotterdam 22-5/5-6-1633 met Jannetje Jans (de Liθge), ovl. tussen 1640 en 1646. Reinier Everts (Santacker) otr./tr. 2x Rotterdam 20-5/5-6-1646 met
 197. •NEELTGEN JANS, geb. Montfoort (verm.), ovl. na 1685.
 198. •DANIΛL SCHUERMANS, geb. Herford-D, soldaat. Daniλl Schuermans tr. Den Haag 28-2-1645 met
 199. •LIBRA ADRIAENS, geb. Schoonhoven.
 200. •JACQUES WILLEMSE, geb. Tournai/Doornik-B, schoenmaker, ovl. Leiden 1-12-1649. Jacques Willemse otr./tr. (waals geref.) Leiden 22-1/3-3-1647 met
 201. •CATHALIJN DES MARETS, geb. Mons/Bergen-B, ovl. Leiden ca. 19-1-1704. Cathalijn des Marets otr./tr. 2x (waals geref.) Leiden 7/28-7-1654 met Abraham Herbecourt/Kortgras, ged. (waals geref.) Leiden 10-4-1633, greinwerker, ovl. Leiden ca. 5-12-1705, zv. Quintin Herbecourt, geb. Valentijn, boratwerker, en Margarita Courtijn, geb. Armentyers.
 202. •NOΛ DU SAER, geb. Valenciennes/Valijncijn-F ca. 1615, brouwersknecht, ovl. na 1660. Noλ du Saer otr./tr. 1x (waals geref.) Leiden 16-10/8-11-1637 met Judith Deck, geb. Leiden (verm.), ovl. Leiden voor 1640, dv. Philippe Decque, wolkammer, en Mary le Perre, (verm.). Noλ du Saer otr./tr. 2x Leiden 10-4/6-5-1640 met
 203. •TRIJNTGEN BAELDENS, geb. Leiden, ovl. na 1660.
 204. •PIETER PIETERSZ VAN DEN BERG, geb. Leiden (verm.), schoenmaker, ovl. Leiden na 1667. Pieter Pietersz van den Berg otr./tr. Leiden 5/27-3-1633 met
 205. •ADRIAENTIE ANDRIES PASSAVANT, ovl. na 1669. Adriaentie Andries Passavant otr./tr. 1x Delft/Rijswijk 23-5/7-6-1626 met Dirck Jans Onderwater, soldaat, ovl. voor 1633, eerder ev. NN.
 206. •JAN GERRITS DOE, geb. Leiden ca. 9-1616, turfdrager, begr. Leiden 16-8-1655. Jan Gerrits Doe otr./tr. Leiden 27-12-1635/13-1-1636 met
 207. •JAEPGE FRANSDR, geb. Wassenaar ca. 1611, ovl. na 1679. Jaepge Fransdr otr. 2x Leiden 19-3-1657 met Michiel Samuelsz Haket, geb. Leiden, saaiwerker/turfdrager, ovl. Leiden ca. 15-4-1663. Jaepge Fransdr tr. 3x tussen 1663 en 1678 met Hendrick Hermans, ovl. na 1678.
 208. •JAN MATTHIJSZ CIVIEL, geb. Brussel-B (verm.), lakenwever, ovl. na 1683. Jan Matthijsz Civiel otr./tr. (schepentrouwboek) Leiden 13/28-6-1659 met
 209. •SUSANNETGEN VOLCKERTS, geb. Vlissingen (verm.), ovl. na 1683.
 210. •DIRCK LEENDERTSZ VAN DER LAEN, geb. Leiden (verm.), greinwerker, ovl. Leiden ca. 24-2-1691. Dirck Leendertsz van der Laen otr. 2x Leiden 17-10-1668 met Jannetge Goverts, ovl. voor 1675, eerder ev. Pieter Jacobs Kuyff. Dirck Leendertsz van der Laen otr. 3x Leiden 5-7-1675 met Jannetge Jacobs Verleus, ovl. Leiden na 1694, dv. Jacob Verleus en Marija du Four, eerder ev. Jan de Vries. Dirck Leendertsz van der Laen otr./tr. 1x Leiden 17-7/5-8-1656 met
 211. •METGEN DANIELS VAN DER HAGE, ged. Leiden 12-10-1631, begr. Leiden 6-12-1667.
 212. •GERRIT GERRITS(?) HAMEL, geb. Vianen (verm.), messenmaker, begr. Schiedam 24-12-1710. Gerrit Gerrits(?) Hamel otr./tr. Geertruidenberg 21-6/6-8-1682 met
 213. •MARIA/MAARTJE CORNELIS (GROENEWOUD), geb. Schiedam (verm.), begr. Schiedam (verm.) 4-3-1728.
 214. •CORNELIS JACOBS PEPER, ged. Dordrecht 25-4-1671, ovl. voor 1730. Cornelis Jacobs Peper otr./tr. Rotterdam 24-9/8-10-1690 met
 215. •CATHARINA JANS SCHONEMAN, ged. Rotterdam 4-2-1666, begr. Rotterdam 2-4-1739.
 216. •AART VAN HEES, geb. Gameren ca. 1645, ovl. Gameren (verm.) tussen 1672 en 1675. Aart van Hees tr. met
 217. •NN.
 218. •JACOB BAIJENS. Jacob Baijens tr. met
 219. •NN.
 220. •EVERT HENRIX RUINAERT, ovl. voor 1697. Evert Henrix Ruinaert tr. met
 221. •ANNETIE ABRAHAMS, ovl. na 1697. Annetie Abrahams otr. 2x Den Haag 15-7-1697 met Maerten Jan van Lievelt, droogscheerder, ovl. na 1697.
 222. •PIETER MICHIELSE BRUGGELING, geb. Laken-B (verm.) ca. 1636, tuynman in Wassenaar (genoemd dd. 1-10-1685; ONA-Den Haag 913-937), ovl. Wassenaar (verm.) na 1691. Pieter Michielse Bruggeling tr. met
 223. •CORNELIA PIETERS.
 224. •PLEUN PIETERSE HAARLEMMERHOUT, geb. Berkel. Pleun Pieterse Haarlemmerhout otr. Berkel 1-8-1666 met
 225. •MARITJE WILLEMS, geb. Berkel.
 226. •LEENDERT JACOBSE VAN DER SMIENT, geb. Maasland ca. 1660, ovl. na 1698. Leendert Jacobse van der Smient otr./tr. Maasland 21-4/12-5-1680 met
 227. •ANNETJE DIRX VAN RIJN, ged. Maasland 5-1-1659, begr. De Lier 29-9-1717.
 228. •KLAAS KRIJNEN OVERVLIET, ged. Wateringen 29-1-1668, begr. Wateringen 2-1-1755. Klaas Krijnen Overvliet tr. met
 229. •MAARTJE CLAASDR SPRENKHUIJSE, begr. Wateringen 11-12-1754.
 230. •WILLEM CORNELIS DIJKSHOORN, ged. 's-Gravenzande 30-11-1664, begr. Maasland 26-11-1755. Willem Cornelis Dijkshoorn otr./tr. 1x 's-Gravenzande/Monster 29-3/13-4-1692 met Belijtje Gerritsdr van Staalduinen, geb./ged. Zandambacht/'s-Gravenzande 10/16-2-1670, ovl. Zandambacht tussen 2-1694 en 10-1694, dv. Gerrit Jochemsz van Staalduinen, bouwman, schepen, molenmeester, en Sara Pietersdr Westmaas. Willem Cornelis Dijkshoorn otr. 2x 's-Gravenzande 31-10-1694 met
 231. •ANNETJE JACOBSDR VAN DE COENEN, ged. Monster 6-10-1666, jd. ^Monster, ovl. Zandambacht 24-12-1705.
 232. •LEENDERT GERRITSZ SCHIEBROEK, ged. Maasland 11-2-1671, ovl. voor 1713. Leendert Gerritsz Schiebroek otr./tr. Maasland 14/29-4-1696 met
 233. •TRIJNTJE THOMASDR VAN STAALDUINEN, ged. De Lier 27-9-1670, begr. De Lier (verm.) 4-12-1714. Trijntje Thomasdr van Staalduinen otr./tr. 2x Maasland 3/18-6-1713 met Pieter Jansz Patijn, ged. Maassluis 11-6-1684, begr. Maasland 31-1-1739, zv. Jan Pieters Patijn en Leentje Cornelisse van Geest(huijse), (verm. ouders), eerder ev. Trijntje Cornelis van der Wael, (verm. 1e huwelijk).
 234. •HENDRIK GERRITS (RINGELENBURG), ovl. Mijnsheerenland voor 1656. Hendrik Gerrits (Ringelenburg) tr. Maasdam 1627 met
 235. •NEELTJE CORNELISSE TIMMERMAN, geb. Maasdam, ovl. Heinenoord na 1656.
 236. •HENDRIK ARIENS VAN DEN BERG, begr. Asperen 18-1-1688. Hendrik Ariens van den Berg tr. met
 237. •TEUNTJE JANS VAN SOMEREN/SOMERS, geb. Nispen, ovl. Asperen (verm.) ca. 3-6-1688.
 238. •DIRCK PHILIPSZ, geb. Ammers-Graafland, boer, later verm. bakker, ovl. Nieuwpoort ca. 10-1651. Dirck Philipsz tr. voor 11-1626 met
 239. •LIJNTGEN ELDERTS, geb. Goudriaan (verm.), ovl. Nieuwpoort tussen 4-1672 en 4-1673. Lijntgen Elderts tr. 2x Nieuwpoort 29-3-1654 met Claes Willemsz Abeel, geb. Langerak (verm.), schepen Nieuwpoort 1663, 1667, ovl. Nieuwpoort 10-6-1673, zv. Willem Claesse Abeel, ^Langerak ?, en NN, eerder ev. Marijken Cornelis Cuijck.
 240. •JAN DE WITH VAN ROIJEN, geb. Lopikerkapel ca. 1607, brouwer, burgm. van Nieuwpoort, ovl. Nieuwpoort 20-8-1687. Jan de With van Roijen tr. 1x met NN, (=Annecken Jans?), ovl. voor 1640. Jan de With van Roijen otr. 3x (schepentrouwboek) Delft 9-2-1675 met Elisabeth Claesdr Juynbol, geb. Delft (verm.), ovl. Nieuwpoort (verm.) na 1675, dv. Claes Marinusz (Juynbol), soldaat, later capiteyn, en Maritge Adriaensdr, eerder ev. Dirck Heijndricksz (Heijmans), gerechtsbode, daarvoor ev. NN. Jan de With van Roijen tr. 2x met
 241. •SUSANNA PIETERS STERRENBURG, geb. Groot-Ammers, ovl. Nieuwpoort 9-9-1671.
 242. •PIETER CORNELIS VAN DER LICHT, geb. Kralingen ca. 1622, notaris, begr. Rotterdam 9-3-1664. Pieter Cornelis van der Licht otr. Rotterdam 29-10-1645 met
 243. •CATHARINA JANSDR VAN DEN TEMPEL, ged. Rotterdam 1-8-1624, ovl. Overschie (verm.) na 1686. Catharina Jansdr van den Tempel otr./tr. 2x Rotterdam/Overschie 3/17-5-1665 met Jan Plaetman, geb. Rotterdam (verm.), ovl. Overschie (verm.) voor 1673. Catharina Jansdr van den Tempel tr. 3x Overschie 3-9-1673 met Isack Jansse Boskoop, ovl. na 1673, eerder ev. Willemtie Pieters, wed. van Rotterdam, daarvoor ev. Leentien Jacobs.
 244. •JAN ELIASZ VAN HAEFTEN, ovl. Schoonhoven (verm.) tussen 7-1660 en 11-5-1661. Jan Eliasz van Haeften otr./tr. Gorinchem/Schoonhoven 8/28-4-1635 met
 245. •TEUNTJE JANS VERTHOLEN, ged. Schoonhoven 22-9-1613, koopvrouw, ovl. na 1687.
 246. •MAERTEN PIETERSE (SPROT), geb. Rotterdam (verm.), begr. Schoonderloo 3-5-1688. Maerten Pieterse (Sprot) otr./tr. 2x Rotterdam/Hillegersberg 3/17-1-1672 met Lijsbet Cornelis, ovl. voor 1678, eerder ev. Franck Dircksen. Maerten Pieterse (Sprot) otr./tr. 1x Rotterdam 12/26-11-1656 met
 247. •TRIJNTJE VRANCKEN, geb. Rotterdam (verm.), ovl. voor 1672.
 248. •CORNELIS JORISSE DE RAVEN, ovl. ca. 1650. Cornelis Jorisse de Raven otr. Rotterdam 18-3-1629 met
 249. •JANNITGEN HEYNDRICKX, begr. Rotterdam 21-8-1650. Jannitgen Heyndrickx tr. 2x met Joost Jaspersen Maes, bezemmaker ^Wijnstraat, begr. Rotterdam 19-3-1692.
 250. •FLORIS JANSE, begr. Rotterdam 7-6-1648. Floris Janse tr. met
 251. •TRIJNTGE JANS, begr. Rotterdam 5-2-1689. Trijntge Jans tr. 2x met Cornelis van der Veere, begr. Rotterdam 22-3-1681.
 252. •HARTOGH CHRISTIAENSZ, geb. Hoeswinckel(Munster)-D, rooms katholiek, begr. Rotterdam 11-10-1643. Hartogh Christiaensz tr. (rooms katholiek) Rotterdam 10-5-1626 met
 253. •YEFFGEN/EVA MATTHEIJSDR, geb. Gladbach-D, rooms katholiek, begr. Rotterdam 15-6-1658. Yeffgen/Eva Mattheijsdr otr./tr. 2x (schepentrouwboek) Rotterdam 16-6/3-7-1644 met Jan Mom, ovl. na 1644, eerder ev. Maycke Verhoux.
 254. •LAMBERT JANSE AKKERSHOEK, geb. ca. 1614, zeilmaker, teer-/pekverkoper, begr. Rotterdam 28-12-1653. Lambert Janse Akkershoek otr. Rotterdam 2-4-1635 met
 255. •CLAERTGEN ADRIAENS, begr. Rotterdam 3-12-1651.
 256. •ANTHONY BEEMERS, kleermaker, begr. Rotterdam 11-1-1654. Anthony Beemers otr. Rotterdam 17-5-1637 met
 257. •TRIJNTJE ADOLPHS (VAN DUSSEL), begr. Rotterdam 1-2-1654.
 258. •BARENT (LONCQ). Barent (Loncq) tr. met
 259. •... PHILIPS?.
 260. •ADRIAAN PIETERSZ STRENG, geb. Schoonhoven (verm.), ovl./begr. Breda 27-12-1668/2-1-1669. Adriaan Pietersz Streng otr./tr. 2x Delft/Breda 20-8/10-12-1650 met Grietgen Samuels, geb. Delft (verm.), ovl. voor 1668. Adriaan Pietersz Streng tr. 1x met
 261. •GOOLTIEN ADRIAENSEN, begr. Breda 1-4-1647.
 262. •... SMITH, geb. ca. 1630. ... Smith tr. met
 263. •NN.
 264. •HANS HENRICK HAMMANNS, ged. (ev.luthers) Traben a/d Mosel-D 24-6-1604, begr. Traben a/d Mosel-D 5-1-1687. Hans Henrick Hammanns tr. met
 265. •BARBARA FRANTZ.

  Generatie X

 266. •JOHAN MISCHE. Johan Mische tr. met
 267. •NN.
 268. •CLAES PIETERSZ SCHOONHOUT, stadstimmerman van Vlaardingen, ovl. Vlaardingen tussen 1649 en 1659. Claes Pietersz Schoonhout tr. 2x ca. 1630 met Maertje Jansdr, eerder ev. Cornelis Gerritsz, smid. Claes Pietersz Schoonhout otr. 3x Vlaardingen 16-3-1642 met Sijtje Minnouts, jd. ^Vlaardingen, ovl. na 1659. Claes Pietersz Schoonhout tr. 1x met
 269. •MAERTJE JANSDR, ovl. Vlaardingen voor 1630.
 270. •COOS FOPPENS (VREDENBURG), geb. Oud-Beijerland (verm.), ovl. Oud-Beijerland (verm.) tussen 6-1640 en 6-1641. Coos Foppens (Vredenburg) tr. 1x met Trijntje Borrits, dv. Borrit Claasz en Aaltje Hendriks. Coos Foppens (Vredenburg) tr. 2x voor 1629 met
 271. •NEELTGE CORNELIS, begr. Oud-Beijerland 26-4-1673.
 272. •GILLIS VAN HAMME, geb. Leiden, raswerker, later schoolmeester, ovl. 's-Hertogenbosch ca. 1667. Gillis van Hamme otr./tr. Leiden 29-4/23-5-1616 met
 273. •JANNETGEN MAILLAERT, geb. Leiden (verm.), begr. Tilburg 29-2-1668.
 274. •DAVID JACOBS (VAN HAECKENDOUVER), geb. Delft, voorlezer, ziekentrooster, ovl. na 1630. David Jacobs (van Haeckendouver) otr./tr. Rotterdam 10/24-4-1611 met
 275. •GRIETJE ARIENS, geb. Rotterdam, ovl. na 1650.
 276. •PIETER (VAN BERGEN). Pieter (van Bergen) tr. met
 277. •NN.
 278. •THIJS HENDRIXEN, geb. Valkenburg (verm.), ovl. na 1662. Thijs Hendrixen otr./tr. Rotterdam 16-1/5-2-1639 met
 279. •NEELTIE SCHILMANS, ovl. na 1663. Neeltie Schilmans tr. 1x met Ariens Crijns, van Bodegraven, ovl. voor 1639.
 280. •WILLEM GLAS. Willem Glas tr. met
 281. •NN.
 282. •EVERT JANSZ (SANTACKER?), geb. Leeuwarden (verm.), genaamd: van Aernem, ovl. Arnhem (verm.) voor 1637. Evert Jansz (Santacker?) otr./tr. Rotterdam 6/20-5-1607 met
 283. •MAGDALEENTJE WILLEMS, geb. Noordwijk aan Zee (verm.), (verondersteld huwelijk).
 284. •HENRY DES MARETS, geb. Mons/Bergen-B (verm.), ovl. na 1-10-1664. Henry des Marets tr. met
 285. •GENEVE JOUVENEAU, geb. Mons/Bergen-B (verm.), ovl. na 1664.
 286. •... DU SAER. ... du Saer tr. met
 287. •NN. NN tr. 1x met ... de Lille.
 288. •CLAAS BAELDE, geb. Nieuwkerke-B, lakenbereider, ovl. na 8-1660. Claas Baelde otr./tr. 2x Leiden 7/22-11-1648 met IJsabeau Barentsdr Verbeeck, geb. Leiden, ovl. na 1658, eerder ev. Jacob de Waal, saaiwerker. Claas Baelde otr./tr. 1x Leiden 22-4/15-5-1616 met
 289. •LYDIA VAN GENT, geb. Gent-B, begr. Leiden 30-12-1647.
 290. •PIETER VAN DEN BERG, geb. Norwich-E, passementreder, begr. Leiden 6-10-1655. Pieter van den Berg otr./tr. Leiden 29-4/16-5-1600 met
 291. •JACOBMIJNE JACOBS, geb. Hondschoote/Hondschote-F, begr. Leiden 6-1-1659. Jacobmijne Jacobs tr. 1x met Jacob Seys, geb. Wijtschate-B, baaidrapier, ovl. tussen 1-1596 en 4-1600.
 292. •ANDRIES PASSAVANT, geb. Hondschoote/Hondschote-F, wever, kousenbreier, begr. Delft 31-10-1624. Andries Passavant otr./tr. Leiden 30-10/24-11-1598 met
 293. •CHRISTIJNTGEN REIJGEERS, geb. Hondschoote/Hondschote-F, ovl. Delft (verm.) tussen 1629 en 1633.
 294. •GERRIJT JANS DOE, geb. Leiden, mandemaker, ovl. Leiden ca. 3-1620. Gerrijt Jans Doe otr./tr. Leiden 30-4/17-5-1615 met
 295. •TRIJNTGEN JANSDR, geb. Leiden, ovl. na 1635. Trijntgen Jansdr otr./tr. 2x Delft/Leiden 14/29-11-1620 met Ghijsbrecht Jansz Timmer, geb. Delft, mandenmaker, ovl. na 1635.
 296. •FRANS NN. Frans NN tr. met
 297. •MAERTGEN CORNELISDR, ^Wassenaar.
 298. •MATTHEIJS CIVIEL, ^Brussel. Mattheijs Civiel tr. met
 299. •NN.
 300. •DANIEL VAN DER HAGE, geb. Haarlem (verm.), begr. Leiden 15-11-1635. Daniel van der Hage otr./tr. Leiden 10/28-6-1626 met
 301. •TRIJNTGEN MATTHEUSDR KARBOCH, geb. Gennep (verm.), ovl. na 1668. Trijntgen Mattheusdr Karboch tr. 1x met Pieter Jans van der Mij, ovl. Gouda (verm.) voor 1626. Trijntgen Mattheusdr Karboch otr./tr. 3x Leiden 3/21-9-1636 met Donken Thonisz (Treetvelt/Fretvelt?), saaiwerker, ovl. na 1645.
 302. •CORNELIS (GROENEWOUD). Cornelis (Groenewoud) tr. met
 303. •NN.
 304. •JACOB CORSTIAANSE PEPER, ^Dordrecht, ovl. Dordrecht (verm.) na 1681. Jacob Corstiaanse Peper tr. met
 305. •MAGDALEENTJE JANS, ovl. Dordrecht (verm.) na 1681.
 306. •JAN CORNELISSE SCHONEMAN, geb. Rotterdam (verm.) ca. 1641, grutter (GAR, Weeskamer-inv.nr. 463, bld. 400), begr. Rotterdam 10-11-1673. Jan Cornelisse Schoneman otr./tr. 1x Rotterdam/Bleiswijk 9/22-4-1662 met Clara Thijsen Pliet, geb. Deventer (verm.), ovl. Rotterdam tussen 5-1662 en 3-1663. Jan Cornelisse Schoneman otr./tr. 2x Rotterdam/Bleiswijk 1/15-4-1663 met
 307. •AELTJE JANS VAN SANTEN, geb. Rotterdam (verm.), begr. Rotterdam 11-12-1673.
 308. •DIRCK JANSZ VAN HEES, geb. Gameren (verm.) ca. 1610, ovl. voor 1668. Dirck Jansz van Hees tr. 1x ca. 1644 met ... Aerts Schouten, geb. Hedel (verm.), oudste dv. Aert Ariensz Schouten (Hedel), ovl. Gameren (verm.) voor 1663. Dirck Jansz van Hees tr. 2x ca. 1663 met
 309. •LIJNTJE HENDRICKSDR, geb. Delwijnen. Lijntje Hendricksdr tr. 1x met Gerit Roelofsz, ovl. voor 1663. Lijntje Hendricksdr tr. 3x ca. 1668 met Jasper Aelbersen Vereem, ovl. Gameren (verm.) voor 3-1669.
 310. •HENDRICK REYNERTSZ, geb. Delft (verm.), droogscheerder, ovl. na 1639. Hendrick Reynertsz otr./tr. Rijswijk/Delft 26-2/13-3-1639 met
 311. •JANNETGE PIETERS MORLAEN, geb. Delft (verm.), ovl. na 1639.
 312. •MICHIEL BRUGGELINCX, ged. (rooms katholiek) Laken-B 28-10-1597. Michiel Bruggelincx tr. 1x met Passchijn van der Haghen, ovl. voor 1630. Michiel Bruggelincx otr. 2x Laken-B 26-5-1630 met Susanne van der Perre, ovl. voor 1635. Michiel Bruggelincx otr. 3x Laken-B 9-7-1634 met
 313. •GERTRUDIS/GEERTRUIT VAN DER ELST.
 314. •PIETER CORNELISZ HAARLEMMERHOUT. Pieter Cornelisz Haarlemmerhout tr. 2x Delft 27-11-1655 met Elijsbeth Jans. Pieter Cornelisz Haarlemmerhout tr. 1x met
 315. •NEELTJE ABRAHAMSDR VAN DER KOOIJ, ged. Pijnakker 26-11-1618, ovl. voor 1655.
 316. •JACOB DIRCKS VAN DER SMIENT. Jacob Dircks van der Smient tr. met
 317. •NN.
 318. •DIRCK PIETERS VAN RIJN, ovl. na 1673. Dirck Pieters van Rijn tr. met
 319. •NN.
 320. •CRIJN CLAESZ OVERVLIET, ged. Naaldwijk 30-5-1627. Crijn Claesz Overvliet tr. met
 321. •MAERTJE JACOBS, begr. Naaldwijk 1685.
 322. •CORNELIS GERRITSZ DIJKSHOORN, geb. Poeldijk, ^'s-Gravenzande, ovl. 's-Gravenzande (verm.) na 1681. Cornelis Gerritsz Dijkshoorn otr. 2x 's-Gravenzande 31-5-1681 met Maertje Pieters van Westmaes, weduwe ^Zandambacht, ovl. na 1681. Cornelis Gerritsz Dijkshoorn otr./tr. 1x 's-Gravenzande/Monster 13-10/4-11-1663 met
 323. •MAARTJE WILLEMS VAN STAALDUINEN, ged. 's-Gravenzande 14-2-1638, ovl. voor 1681.
 324. •JACOB DIRCKSZ COEN. Jacob Dircksz Coen otr. Monster 16-12-1663 met
 325. •JANNETJE JACOBSDR VAN DER ACKER, ged. Schipluiden 1-1640, dv. Jacob Claes van der Acker.
 326. •GERRIT CORNELISZ SCHIEBROEK, zandman ^Maasland, ovl. Maasland tussen 1683 en 1717. Gerrit Cornelisz Schiebroek otr./tr. Maasland/Vlaardingen 20-4/7-5-1670 met
 327. •ARIAENTJE LEENDERTSDR DUIJFHUIJSEN, ged. Naaldwijk 31-3-1652, ovl. Maasland na 1-1717.
 328. •THOMAS WILLEMSZ VAN STAALDUINEN, begr. De Lier 2-2-1709. Thomas Willemsz van Staalduinen otr./tr. 's-Gravenzande/De Lier 10/11-5-1664 met
 329. •HEIJLTGE HUIJGEDR VAN SOLLEVELD, geb. Honselersdijk (verm.) voor 1644.
 330. •CORNELIS ANDRIESSE (TIMMERMAN), geb. Maasdam (verm.) voor 1568, timmerman, ovl. ca. 1638. Cornelis Andriesse (Timmerman) tr. met
 331. •MARIGJE BASTIAENS, ovl. na 1624.
 332. •JOHANNES MARTINUSZ SOMERS. Johannes Martinusz Somers tr. 1x met Maria Roelandsdr, ovl. voor 1619. Johannes Martinusz Somers otr. 2x Nispen 30-5-1619 met
 333. •ANNA ANTHONISDR VAN HAVE.
 334. •PHILIPPUS ANTHONINISZ, boer in Ammers-Graafland. Philippus Anthoninisz tr. met
 335. •LIJSKEN ARIENSDR, geb. Ammers-Graafland (verm.), ovl. Ammers-Graafland (verm.) tussen 1636 en 1643.
 336. •ELDERT CORNELISZ. Eldert Cornelisz tr. met
 337. •LIESGEN HENDRICKSDR.
 338. •GIJSBERT JANSZ (DE WITH) VAN ROIJEN, ovl. tussen 26-5-1649 en 5-7-1652. Gijsbert Jansz (de With) van Roijen tr. met
 339. •JANNICHGEN CORNELISDR, geb. Benschop, ovl. na 2-2-1659.
 340. •PIETER JANSZ STERRENBURG, geb. Groot-Ammers (verm.), ovl. tussen 7-1635 en 12-1635. Pieter Jansz Sterrenburg tr. met
 341. •NIESGEN CORNELISDR LOMMERT, boerin in Ammers-Graafland, ovl. tussen 1625 en 1640.
 342. •CORNELIS PIETERSZ VAN DER LICHT, geb. ca. 1585, secretaris van Kralingen, ovl. Kralingen tussen 1630 en 1635. Cornelis Pietersz van der Licht tr. met
 343. •LEENTGEN PIETERSDR, ovl. Kralingen (verm.) na 1638. Leentgen Pietersdr tr. 2x Kralingen (verm.) ca. 1636 met Cornelisz Ariensz, geb. Zevenhuizen, ^op d'Iselmeer in het Maetveld, ovl. Kralingen (verm.) na 1638.
 344. •JAN SALOMONSZ (VAN DEN TEMPEL), geb. Rotterdam, scheepstimmerman, begr. Rotterdam 2-12-1657. Jan Salomonsz (van den Tempel) otr. 2x Rotterdam 18-7-1632 met Catharina Jans (van Spijckaart), begr. Rotterdam 17-10-1660, dv. Jan Symonsz (van Spijckaart), cruydenier, en Aeltgen Willemsdr, eerder ev. Pouwels Teunemans, tinnegieter. Jan Salomonsz (van den Tempel) tr. 1x (schepentrouwboek) Rotterdam 12-3-1617 met
 345. •MATGEN LEENDERTSDR BERWOUTS, geb. Rotterdam (verm.), ovl. voor 1632.
 346. •ELIAS JANSZ (VAN HAEFTEN), geb. Gorinchem (verm.) ca. 1573, scheepstimmerman, ovl. Gorinchem ca. 1645. Elias Jansz (van Haeften) tr. met
 347. •BEATRIS/BAETIEN GERRITS.
 348. •JAN CORNELIS (VERTHOLEN/VAN TOLEN), schipper, ovl. Schoonhoven tussen 10-1638 en 4-1639. Jan Cornelis (Vertholen/van Tolen) tr. 2x met Aeltgen Dirx, ovl. na 1639. Jan Cornelis (Vertholen/van Tolen) tr. 1x met
 349. •HERMANTGEN CORNELIS.
 350. •JAN/JOHANNES AKKERSHOEK. Jan/Johannes Akkershoek tr. met
 351. •NN.
 352. •ADOLPH MAXIMILIAANS, kleermaker, begr. Rotterdam 12-5-1652. Adolph Maximiliaans tr. met
 353. •NEELTJE BALTEN, begr. Rotterdam 30-9-1688.
 354. •PHILIP CORNELISSE. Philip Cornelisse tr. met
 355. •MAERTGEN JACOBS, ovl. na 1649.
 356. •PIETER STRENG. Pieter Streng tr. met
 357. •NN.
 358. •JOHANNES HAMMANSZ, geb. ca. 1575. Johannes Hammansz tr. met
 359. •NN.
 360. •DANIΛL FRANTZ. Daniλl Frantz tr. met
 361. •NN.

  Generatie XI

 362. •PIETER ARENTSZ (VAN DER STARRE?), geb. Dirksland (verm.) ca. 1550, timmerman, ovl. Vlaardingen ca. 1613. Pieter Arentsz (van der Starre?) tr. met
 363. •GEERTGEN CLAESDR (SCHOONHOUT?), ovl. Vlaardingen na 1616.
 364. •JAN (BREDERVLIET?). Jan (Bredervliet?) tr. met
 365. •NN.
 366. •FOP JACOBSZ (LEEUWENBURG), geb. Poortugaal (verm.), ovl. tussen 1585 en 1588. Fop Jacobsz (Leeuwenburg) tr. met
 367. •LIJSBETH KOOSSEN, geb. ca. 1551, ovl. Oud-Beijerland 1-7-1629. Lijsbeth Koossen tr. 2x met Cornelis Leendertsz Roobol, geb. voor 1560, schepen en heemraad te Oud-Beijerland 1590-1599, ovl. tussen 1599 en 1616, zv. Leendert Cornelisz Roobol, schepen van Rhoon (1576-1580), schout van Rhoon (1584-1597), en Maartje Dirks Koorneef, eerder ev. Lijsbeth Cornelisse.
 368. •CORNELIS GHIJSBRECHTSEN, ovl. tussen 1600 en 1618. Cornelis Ghijsbrechtsen tr. met
 369. •CUNIERA AERTS, geb. Mijnsheerenland (verm.), ovl. tussen 1600 en 1618.
 370. •LOUIJS VAN HAMME, geb. Comines/Komen-F, mutsenmaker, begr. Leiden 16-11-1610. Louijs van Hamme tr. met
 371. •TORIJNTGE HENRICX, begr. Leiden 2-6-1625.
 372. •MAILLAERT CLAESZ, geb. Pollinkhove-B (verm.), wolkammer, begr. Leiden 13-11-1618. Maillaert Claesz otr./tr. 2x Leiden 28-11/19-12-1608 met Maertijntgen Willemsdr, geb. Brielen-B, ovl. na 1616. Maillaert Claesz otr./tr. 1x Leiden 30-8/13-9-1586 met
 373. •BARBARA JACOBSDR BAIJS, geb. Nieuwpoort-B, ovl. voor 1608.
 374. •JACOB (VAN HAECKENDOUVER), cramer, ovl. Rotterdam voor 1623. Jacob (van Haeckendouver) otr./tr. 2x Rotterdam 1/17-3-1609 met Lijntgen Willemsdr Struijs, ovl. Rotterdam (verm.) na 1623, eerder ev. Pieter Solwachter. Jacob (van Haeckendouver) tr. 1x met
 375. •NN, ovl. voor 1609.
 376. •JAN JANSZ? (SANTACKER?). Jan Jansz? (Santacker?) tr. met
 377. •NN.
 378. •... JOUVENEAU. ... Jouveneau tr. met
 379. •NN.
 380. •GUILLIAME VAN DEN BERG, ovl. na 1600. Guilliame van den Berg tr. met
 381. •NN.
 382. •JAN PASSAVANT, geb. Hondschoote/Hondschote-F (verm.) ca. 1550, saeydrapier, ovl. na 1603. Jan Passavant tr. met
 383. •MAAYKE NN/(PASSAVANT), geb. ca. 1550, begr. Leiden (verm.) 17-11-1602.
 384. •REIJGEER/RIJKERT? NN. Reijgeer/Rijkert? NN tr. met
 385. •NN.
 386. •JAN PIETERS DOE, schoenmaker, begr. Leiden 30-8-1619. Jan Pieters Doe tr. met
 387. •NN.
 388. •JAN CORNELISZ, geb. Delft ca. 1565, wielmaker, begr. Leiden 5-11-1601. Jan Cornelisz otr. Delft 8-5-1588 met
 389. •MARIJTGEN GERRITS, geb. Leiden (verm.) ca. 1565, begr. Leiden 14-6-1646. Marijtgen Gerrits otr./tr. 2x Leiden 14/30-6-1602 met Joost Sijmomsz, geb. Wateringen, raammaker, begr. Leiden 24-6-1662.
 390. •ENGEL VAN DER HAGE, geb. Antwerpen-B (verm.), koopman, begr. Leiden 30-11-1648. Engel van der Hage otr./tr. Leiden 28-5/13-6-1594 met
 391. •MARIJTGEN VERELST, ovl. Leiden ca. 2-1-1656.
 392. •MATHEUS KARBOCH, bierbrouwer te Gennep, ovl. Gennep (verm.) voor 1626. Matheus Karboch tr. met
 393. •METTE ELDERING, ovl. Gennep (verm.) voor 1626.
 394. •CORNELIS JANSE SCHONEMAN, geb. Rhoon (verm.) ca. 1609, molenaar, begr. Rotterdam 8-9-1669. Cornelis Janse Schoneman otr./tr. 2x Rotterdam 17/31-1-1644 met Trijntje Dircks, geb. Brielle (verm.), ovl. Rotterdam (verm.) tussen 1683 en 1690. Cornelis Janse Schoneman otr./tr. 1x Rotterdam 8/24-9-1630 met
 395. •GRIETGE WILLEMS GEESTBERGEN, ovl. ca. 1642. Grietge Willems Geestbergen tr. 1x met Cornelis Abrahams, ovl. voor 1630.
 396. •JAN ADRIAANSE VAN SANTEN, geb. Rotterdam (verm.), bakker, ovl. na 1674. Jan Adriaanse van Santen otr./tr. Rotterdam 3/19-11-1630 met
 397. •LIJNTGE PIETERSDR VAN HEEL, geb. Rotterdam (verm.), ovl. na 1666.
 398. •JAN ARIENSZ VAN HEES, geb. Gameren (verm.) ca. 1580, nabuur te Gameren, kuiper?, ovl. Gameren (verm.) tussen 1643 en 1649. Jan Ariensz van Hees tr. met
 399. •MARY AERTS (VAN DE WERKEN?), ovl. na 1649.
 400. •MICHIEL BRUGGELINCX, geb. Liedekerke-B ca. 1570, molenaar te Overheembeek, ovl. na 1617. Michiel Bruggelincx tr. met
 401. •MAGDALENA CRICX, ovl. na 1617.
 402. •ABRAHAM PLEUNEN (VAN DER KOOIJ), geb. Delfgauw ca. 1590, bouwman ^aan de Oostzijde van de Schie te Delfshaven, ovl. Delfshaven 10-9-1652. Abraham Pleunen (van der Kooij) tr. 2x met Maertgen Joppe Verboon, geb. Delfgauw, dv. Job Cornelisz Verboon, bouwman, en Annetje Huibrechts de Beije. Abraham Pleunen (van der Kooij) otr. 1x Berkel 24-12-1617 met
 403. •TRIJNTJE CLAESDR VERMEER, ged. Berkel 1-6-1597, ovl. Delfshaven ca. 1635.
 404. •CLAES CRIJNSE, metselaar, ovl. na 1627. Claes Crijnse tr. met
 405. •GRIETGE ARENTS, ovl. na 1627.
 406. •GERRIT HUYGEN DIJKSHOORN, ovl. Poeldijk voor 1680. Gerrit Huygen Dijkshoorn tr. met
 407. •NN, geb. 's-Gravenzande.
 408. •WILLEM THOMASZ (VAN STAALDUINEN), geb. Zandambacht voor 1614, watermolenaar in de Nieuwlandsche Polder, ovl. voor 1645. Willem Thomasz (van Staalduinen) tr. voor 6-1630 met
 409. •STIJNTJE PIETERSDR DE GOEDE, geb. voor 1614. Stijntje Pietersdr de Goede tr. 2x met Arij Pieters. Stijntje Pietersdr de Goede tr. 3x met Cornelisz Jan van der Marck, zv. Jan Cornelisz van der Marck en Maartje Jacobsdr.
 410. •CORNELIS LOUWEN SCHIEBROEK. Cornelis Louwen Schiebroek tr. met
 411. •NN.
 412. •LEENDERT GILLISZ DUIFHUIJS, begr. Naaldwijk 22-11-1664. Leendert Gillisz Duifhuijs otr. 2x Naaldwijk 27-5-1663 met Maertge Lenerds van Molanen. Leendert Gillisz Duifhuijs tr. 1x voor 2-1638 met
 413. •AELTJE LEENDERTSDR, ovl. Honselersdijk tussen 1655 en 1663.
 414. •WILLEM THOMASZ (VAN STAALDUINEN) [=kwnr. 1394].
 415. •STIJNTJE PIETERSDR DE GOEDE [=kwnr. 1395].
 416. •HUIJG HUIBRECHTS SOLLEVELD, ged. Naaldwijk 4-10-1609, begr. Naaldwijk 5-1-1661. Huijg Huibrechts Solleveld tr. Naaldwijk ca. 1635 met
 417. •TRIJNTJE ADRIAENSDR, geb. ca. 1610, ovl. Honselersdijk na 1668.
 418. •ANDRIES ADRIAENS, timmerman, ovl. Maasdam voor 1591. Andries Adriaens tr. met
 419. •JANNIGJE CORNELIS, ovl. Maasdam voor 1591.
 420. •ARIEN GERRITSZ. Arien Gerritsz tr. met
 421. •CRIJNTGEN LAMBERDEN.
 422. •JAN PIETERSZ DE WIT (VAN ROIJEN), leenman, belast met het onderhoud van de Hoge-Lekdijk te Jaarsveld (ZH-gen. II, kws. Zuiderveld, blz. 82ev.), ovl. ca. 1606. Jan Pietersz de Wit (van Roijen) tr. 1x met ... Hendricks, ovl. voor 1565, dv. Hendrick Cornelisz, ^Lopik, leenman in 1566, en NN. Jan Pietersz de Wit (van Roijen) tr. 2x ca. 1565 met
 423. •... VAN ROIJEN.
 424. •CORNELIS FRANCKEN, ^Benschop, ovl. tussen 1577 en 1588. Cornelis Francken tr. met
 425. •AGATHA JACOBSDR, ovl. tussen 7-1642 en 9-1646. Agatha Jacobsdr tr. 2x met Claes Jansz Coenen.
 426. •JAN CLAESZ STERRENBURG, sluismeester van de Overwaard te Groot-Ammers (1578-1618), ovl. tussen 10-1617 en 11-1622. Jan Claesz Sterrenburg tr. met
 427. •BURCHGEN PIETERSDR, dv. Pieter Pauwels?, ovl. tussen 4-1633 en 11-1633.
 428. •CORNELIS CORNELISZ LOMMERT, hoogdijkheemraad van de Krimpenerwaard, ovl. ca. 1631. Cornelis Cornelisz Lommert tr. voor 3-1583 met
 429. •MARITGEN CORNELIS RAENENDR, boerin in Tussenlanen onder Bergambacht, ovl. tussen 1631 en 1641.
 430. •PIETER CORNELISZ(?) VAN DER LICHT. Pieter Cornelisz(?) van der Licht tr. met
 431. •NN. NN tr. 1x met Aryen NN.
 432. •SALOMON JANSSE, geb. Rotterdam, scheepstimmerman, begr. Rotterdam 9-6-1635. Salomon Jansse tr. 2x (schepentrouwboek) Rotterdam 3-5-1615 met Dieuwertje Dirx, begr. Rotterdam 29-4-1657, eerder ev. Adriaen Dirxz van Driel. Salomon Jansse otr. 1x Rotterdam 25-9-1588 met
 433. •ANITJE LEENDERTS, begr. Rotterdam 19-3-1611.
 434. •LEENDERT HUYBRECHTS BERWOUTS, geb. Brussel-B (verm.), koopman, ovl. na 1653. Leendert Huybrechts Berwouts otr./tr. Rotterdam 20-9/4-10-1592 met
 435. •MARITGEN JANSDR BIJL, begr. Rotterdam 13-1-1636.
 436. •JAN NN. Jan NN tr. met
 437. •RYCKSKEN ELIASDR.
 438. •LAMBRECHT AKKERSHOEK. Lambrecht Akkershoek tr. met
 439. •NN.
 440. •... STRENG. ... Streng tr. met
 441. •NN.

  Generatie XII

 442. •JACOB FOPPEN, ovl. na 1574. Jacob Foppen tr. met
 443. •NN.
 444. •KOOS DIRKSZ, schepen van Rhoon (in 1561). Koos Dirksz tr. met
 445. •MAARTJE WILLEMS (VAN DRIEL).
 446. •AERT HACKE(?). Aert Hacke(?) tr. met
 447. •NN.
 448. •JAN EVERTSZ (SANTACKER?). Jan Evertsz (Santacker?) tr. met
 449. •ERMGAERT WIJNANTSDR VAN EIJCK.
 450. •PIETER GERRITSZ DOE, drapier, ovl. Leiden tussen 7-1574 en 11-1574. Pieter Gerritsz Doe tr. met
 451. •NN, ovl. Leiden na 1581.
 452. •GERRIT NN. Gerrit NN tr. met
 453. •MACHTELT CORNELIS, ovl. na 1602.
 454. •... VAN DER HAGE. ... van der Hage tr. met
 455. •MARIJTGEN WILLEMS, ovl. na 1606.
 456. •WILLEM CLAESZ HUYSMAN/GEESTBERGEN, brandewijnbrander, begr. Rotterdam 5-2-1645. Willem Claesz Huysman/Geestbergen tr. met
 457. •MARITGE FLORIS, begr. Rotterdam 14-11-1649.
 458. •ARIEN JANSZ (VAN HEES), geb. Gameren (verm.) ca. 1536, ovl. Gameren (verm.) ca. 1591. Arien Jansz (van Hees) tr. met
 459. •NEELKEN JANSDR, ovl. na 1608.
 460. •AERT ARIENSZ. Aert Ariensz tr. met
 461. •ANNEKE GEERLOF AERTSDR.
 462. •MICHIEL BREUCKELINCX. Michiel Breuckelincx tr. ca. 1561 met
 463. •JOANNA STROODECKERS.
 464. •PLEUN MICHIELSZ (VAN DER KOOIJ), geb. Overschie ca. 1557, bouwman polder Schieveen, kooiker op de Kooijwoning in de Zuidpolder van Delfgauw, gezworene en ambachtsbewaarder van 1607-1620 van 't Hof van Delft en gezworene van Zuidpolder in 1617, ovl./begr. Delft 28-10/1-11-1644. Pleun Michielsz (van der Kooij) otr. Delft 13-10-1584 met
 465. •NEELTGEN CLAESDR VAN THOL, geb. Delft ca. 1561, ovl./begr. Delfgauw/Delft 30-3/30-9-1606.
 466. •CLAES CLAES VAN DER MEER, geb. ca. 1562, ^aan de Leede te Berkel, ovl. Berkel (verm.) na 1631. Claes Claes van der Meer tr. 1x met NN. Claes Claes van der Meer tr. 2x ca. 1592 met
 467. •MEYNSGEN JACOBSDR, ovl. Berkel (verm.) na 1631.
 468. •THOMAS ARIAENSZ, duinmeier op Staalduinen. Thomas Ariaensz tr. 1x met NN?. Thomas Ariaensz tr. 3x ca. 1615 met Neeltje Louwen, ovl. na 6-1634, eerder ev. Joachim Pietersz [=kwnr. 5578]. Thomas Ariaensz tr. 2x met
 469. •MARITGE JOACHIMS, geb. voor 5-1577, ovl. te ? 20-10-1614.
 470. •PIETER JEROENEN DE GOEDE, schepen Zandambacht (in 1606, 1614-1616), ovl. Naaldwijk na 1616. Pieter Jeroenen de Goede tr. 1x met Leuntje Louwen. Pieter Jeroenen de Goede tr. 2x met
 471. •MAARTJE GERRITSDR, ovl. Zandambacht voor 1630.
 472. •GILLIS ADRIAENS DUIJFHUIJS, ovl. Honselersdijk (verm.) tussen 12-1622 en 1-1627. Gillis Adriaens Duijfhuijs tr. voor 1618 met
 473. •TRIJNTJE BLASEN, ovl. Honselersdijk na 8-10-1655. Trijntje Blasen otr. 2x (huwelijkscontract) Naaldwijk 22-1-1627 met Jacob Cornelisz Verbrugge.
 474. •HUIJBRECHT HUIGEN SOLLEVELD, geb. Honselersdijk ca. 1-1565, ovl. voor 10-1632. Huijbrecht Huigen Solleveld otr. Naaldwijk 7-10-1590 met
 475. •JANNEKE JASPERSDR, geb. ca. 1565.
 476. •PIETER GIJSBERTSZ VAN ROIJEN, leenman vanaf 1529, ovl. ca. 1563. Pieter Gijsbertsz van Roijen tr. met
 477. •NN.
 478. •FRANCK CORNELISZ. Franck Cornelisz tr. met
 479. •PETERTKEN PETERSDR VAN VUEREN, (bron: H.M. Kuypers 12-8-2001).
 480. •JACOB ADRIAENSZ. Jacob Adriaensz tr. met
 481. •NN.
 482. •CLAES JAN STERRENBURG. Claes Jan Sterrenburg tr. met
 483. •NN.
 484. •CORNELIS RANENZ, geb. Bergambacht (verm.), ovl. tussen 1557 en 1561. Cornelis Ranenz tr. met
 485. •MARTINE GERRITSDR, boerin in Tussenlanen onder Bergambacht, ovl. ca. 1577. Martine Gerritsdr tr. 2x ca. 1565 met Adriaen Dircxz, geb. Bergambacht (verm.), zv. Dirck Jansz, backer, en ... Aertsdr, (CenD, blz. 562/563).
 486. •LENERT JANSZ, scheepstimmerman, ovl. Rotterdam voor 1622. Lenert Jansz tr. met
 487. •MACHTELD GERRITSDR, ovl. Rotterdam (verm.) na 1622.
 488. •HUYBRECHT LEENERTS (BERWOUTS), geb. ca. 1538, coopman, begr. Rotterdam 8-6-1625. Huybrecht Leenerts (Berwouts) tr. met
 489. •NN.
 490. •JAN JACOBSZ BIJL, bakker te Rotterdam, ovl. Rotterdam voor 13-10-1578. Jan Jacobsz Bijl tr. met
 491. •MECHTELT/MATGEN SEBASTIAENSDR, geb. Den Haag ca. 1544, ovl. Rotterdam voor 29-11-1592.

  Generatie XIII

 492. •DIRK KOOSSEN, ovl. na 1526. Dirk Koossen tr. met
 493. •BAERTE NN.
 494. •WILLEM DOENSZ, ovl. tussen 1556 en 1561. Willem Doensz tr. 2x met Ida Jans, ovl. na 1561. Willem Doensz tr. 1x met
 495. •NN.
 496. •JAN ARIENS, geb. ca. 1525, ovl. na 1566. Jan Ariens tr. met
 497. •NN.
 498. •MICHAEL BREUCKELINCX. Michael Breuckelincx tr. met
 499. •NN.
 500. •MICHIEL HARMENSZ, geb. Overschie ca. 1524, bouwman, ovl. Overschie na 1616. Michiel Harmensz tr. met
 501. •AEFGEN GRABELSE, geb. Rodenrijs ca. 1530, ovl. ca. 1578.
 502. •CLAAS HENDRIKSZ VAN THOL, welgeboren man te Benthuizen, ovl. Benthuizen tussen 1582 en 1597. Claas Hendriksz van Thol tr. met
 503. •AAGJE CLASEN, ovl. Benthuizen voor 1600.
 504. •JOACHIM PIETERSZ, geb. ca. 1522, ovl. tussen 9-1596 en 4-1597. Joachim Pietersz tr. 2x voor 1585 met Neeltje Louwen, ovl. na 6-1634. Joachim Pietersz tr. 1x met
 505. •OUDE MARTIGEN THONISDR, ovl. voor 1577.
 506. •GERRIT HUIMANSZ, ovl. Zandambacht tussen 1622 en 1630. Gerrit Huimansz tr. met
 507. •NN.
 508. •ADRIAEN GILLISZ DUIJFHUIJS, ^Kwintsheul ambacht Wateringen, ovl. Wateringen tussen 1609 en 1615. Adriaen Gillisz Duijfhuijs tr. Naaldwijk 10-1585 met
 509. •ARIJAENTGEN CLAESDR, ^Quintsheul, ovl. Wateringen tussen 1622 en 1636.
 510. •GIJSBERT GERARDSZ VAN ROIJEN, leenman, ovl. na 1555. Gijsbert Gerardsz van Roijen tr. met
 511. •NN.
 512. •RAEN DIRCXZ. Raen Dircxz tr. met
 513. •NN.
 514. •GERRIT CLAESZ, geb. ca. 1508, boer in Tussenlanen onder Bergambacht, gezworene aldaar (CenD, blz. 546), ovl. tussen 11-1565 en 2-1567. Gerrit Claesz tr. 2x met Barber? NN. Gerrit Claesz tr. 1x met
 515. •MARITGEN? NN.
 516. •LEENDERT BERWOUTS. Leendert Berwouts tr. met
 517. •NN, begr. Rotterdam 6-4-1597.
 518. •JACOB BIJL. Jacob Bijl tr. met
 519. •NN.
 520. •SEBASTIAEN AELBRECHTSZ, bakker in Den Ancker in de Hoogstraat te Den Haag, ovl. Den Haag tussen 1598 en 1603. Sebastiaen Aelbrechtsz tr. 2x voor 1569 met Maria Jansdr van Ouwen, ovl. ca. 2-1609, dv. Jan van Ouwen, barbier - in 1567 schepen te Den Haag, waar de Van Ouwenlaan naar hem is vernoemd (Ned.Leeuw jrg. 1999, nr. 1-2 kol. 386), en Lysbeth Zybbendr. Sebastiaen Aelbrechtsz tr. 1x met
 521. •BEATRIX GERYTSDR, ovl. voor 1564.

  Generatie XIV

 522. •KOOS DIRKXZ, ovl. voor 8-12-1475. Koos Dirkxz tr. met
 523. •NN.
 524. •DOEN BEYENSZ "DE JONGE", schepen van Poortugaal (in 1491 en in 1507 genoemd), ovl. tussen 1513 en 1515. Doen Beyensz "de jonge" tr. 2x met Haeskin NN. Doen Beyensz "de jonge" tr. 1x met
 525. •NEELTGEN WOLLEBRANT JANSDR.
 526. •ARIEN DE CUYPER, kuiper, ovl. na 1579. Arien de Cuyper tr. met
 527. •NN, ovl. voor 1566.
 528. •HARMEN DIRXSZ, geb. ca. 1490, bouwman in de polder Schieveen te Overschie, ovl. Overschie voor 1580. Harmen Dirxsz tr. met
 529. •MARITGEN JACOBSE, geb. ca. 1490, ovl. Overschie voor 1581.
 530. •GABRIEL ADRIAANSZ, bouwman, landeigenaar, pachter te Berkel en kerkmeester aldaar (1520), ovl. Berkel voor 1578. Gabriel Adriaansz tr. met
 531. •NN.
 532. •ANTHONIS CORNELISZ, in de Hoeck te Naaldwijk, ovl. ca. 1584. Anthonis Cornelisz otr. 2x Naaldwijk 14-9-1580 met Aeltge Sijmons, ovl. na 3-1585, dv. Simon Cornelisz en NN, eerder ev. Adriaen Maertenszn Cappeteyn. Anthonis Cornelisz tr. 1x met
 533. •NN.
 534. •GILLIS PIETERSZ (DUIFHUIJS), geb. ca. 1520, chirurgijn, begr. Honselersdijk 2-1-1609. Gillis Pietersz (Duifhuijs) otr. 2x De Lier 28-1-1590 met Trijn Maartendsr, geb. Schipluiden (verm.), begr. Monster 9-3-1631. Gillis Pietersz (Duifhuijs) tr. 1x ca. 1564 met
 535. •MARITGEN JANSDR, ovl. voor 1590.
 536. •GERARD VAN ROIJEN, ^Zevenhoven (ZH-gen. II, kws. Zuiderveld, blz. 82ev.). Gerard van Roijen tr. met
 537. •MARGARETHA FOLKWIN DIRKSZ, leenvrouwe, ovl. ca. 1487.
 538. •CLAES GERRITSZ, heemraad in Bergambacht (CenD, blz. 546), ovl. voor 7-1525. Claes Gerritsz tr. met
 539. •MARTINE PIETER AERTSDR, ovl. voor 4-1525.
 540. •AELBRECHT AERNTSZ, geb. ca. 1485, bakker in de Meerminne op het Noordeinde in Den Haag (1542), ovl. Den Haag tussen 1551 en 1558. Aelbrecht Aerntsz tr. 2x met Lysbeth Willemsdr, geb. Gouda (verm.), ovl. na 13-7-1565. Aelbrecht Aerntsz tr. 1x ca. 1510 met
 541. •MECHTELT GERYTSDR, ovl. Den Haag 1-1-1541.
 542. •JONGHE GERYT JANSZ, verwer. Jonghe Geryt Jansz tr. met
 543. •NN.

  Generatie XV

 544. •DIRCK GHERIJT KOZEN VAN RIEDE, ovl. ca. 1454. Dirck Gherijt Kozen van Riede tr. met
 545. •LIJSBETH JAN GILLISSE, ovl. na 1455.
 546. •BEYE DOENSZ, schepen van Poortugaal (in 1458 en in 1463), ovl. voor 1485. Beye Doensz tr. met
 547. •LIJSBETH NN.
 548. •WOLLEBRANT JANSZ. Wollebrant Jansz tr. met
 549. •LIJSBETH NN.
 550. •DIRCK POUWELS, geb. ca. 1446, bouwman in Schieveen op land dat behoorde bij de boerderij Het Huijsweer. Dirck Pouwels tr. met
 551. •NN.
 552. •CORNELIS NN. Cornelis NN tr. met
 553. •NN.
 554. •PIETER ARIAENSZ, ^op het Duijfhuis. Pieter Ariaensz tr. met
 555. •NN.
 556. •JAN JANSZ, genaamd Oude Coman Jan. Jan Jansz tr. met
 557. •NN.
 558. •FOLKWIN DIRKSZ, ovl. ca. 1463. Folkwin Dirksz tr. met
 559. •NN.
 560. •GERRIT REYERS, schout v.Bergambacht 1477-1479, ovl. na 1479. Gerrit Reyers tr. met
 561. •NN.
 562. •AERNT NN, verm. molenaar. Aernt NN tr. met
 563. •NN (mogelijk dochter van Aelbrecht den Hartoch ? bron: Ned.Leeuw jrg. 1999, nr. 1-2 kol. 387).

  Generatie XVI

 564. •GHERIJT COZEN AERNTSZ VAN RIEDE, geb. voor 1375, (dijk)schepen van Poortugaal in 1405, 1408 en 1413 en schepen van Pernis in 1408/9, ovl. ca. 1435. Gherijt Cozen Aerntsz van Riede tr. met
 565. •HILDEGONT NN, ovl. na 1435.
 566. •JAN GILLISZ. Jan Gillisz tr. met
 567. •NELE(?) NN.
 568. •DOEN BEYENSZ, ovl. ca. 1451. Doen Beyensz tr. met
 569. •MARGRIET NN, ovl. 1446.
 570. •AEN ARIAENSZ (OP 'T DUIJFHUIJS). Aen Ariaensz (op 't Duijfhuijs) tr. met
 571. •TRIJN MAARTENSDR.

  Generatie XVII

 572. •AERNT ARNTSZ VAN RIEDE, geb. voor 1355, leenman te Pernis, ovl. tussen 1393 en 1397. Aernt Arntsz van Riede tr. met
 573. •... DIRKSDR COZEN.
 574. •BEYE BEYENSZ, ovl. tussen 1396 en 1408. Beye Beyensz tr. met
 575. •LIJSBETH NN.

  Generatie XVIII

 576. •ARNT VAN RIEDE, ovl. ca. 1384. Arnt van Riede tr. met
 577. •NN.
 578. •DIRCK COZEN, geb. ca. 1304, leenman van de heer van Putten. Dirck Cozen tr. met
 579. •NN.
 580. •BEYE RUTGHERSZ, ovl. voor 1408. Beye Rutghersz tr. met
 581. •NN, ovl. voor 1408.

  Generatie XIX

 582. •RUTGHER DIDDERICSZ, ovl. voor 1373. Rutgher Diddericsz tr. met
 583. •NN.

  Generatie XX

 584. •DIRCK RUTGHERSZ. Dirck Rutghersz tr. met
 585. •NN.

TOP


©Vic. Poolen
mail@vicpoolen.nl

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.