STAMREEKS van Mattheüs Cornelis naar Janny Kornelis

(Verwijzingen naar betreffende kwartierstaten en stamreeks Poolen)

www.vicpoolen.nl


 1. Mattheüs Cornelis, geb. Koudekerke, landbouwer, overl. verm. Koudekerke na 1682, zv. Cornelis Mattheüs, tr.(1) Janneken Hubregts.

  Mattheüs Cornelis, tr.(2) Koudekerke 30-9-1654 Jannetien Davids (de Vos?), overl. verm. Koudekerke na 1682. Volgt II.

 2. Mattheüs Cornelis, ged. Cadzand 30-9-1663, landbouwer en schepen, begr. Biervliet 10-12-1739, tr.(1) Maatje Mattheüs, geb. Koudekerke.
  Mattheüs Cornelis, tr.(2) Biervliet 27-9-1690 Cornelia Albertina Bartholf, ged. Biervliet 18-11-1657, begr. Biervliet 13-12-1731, dr. van Adriaen Aernouts Bartholf, landbouwer, en Maria Beniers. Volgt III.

 3. Adriaan Cornelis, ged. Biervliet 2-12-1696, Schepen te Biervliet, overl. Biervliet 9-7-1769, tr. Biervliet 5-5-1720 Suzanna Jansen Verplanke, ged. Biervliet 24-1-1700, overl. Biervliet 7-12-1762, dr. van Cornelis Jansen Verplanke en Sara van der Veere.

 4. Cornelis Cornelis, ged. Biervliet 7-10-1725, overl. Biervliet tussen 1775 en 1797, tr.(1) Biervliet 13-5-1747 Aaltje Loobuijk.
  Cornelis Cornelis, tr.(2) Biervliet 2-6-1771 Françina Hermansen, ged. Retranchement, overl. Biervliet voor 1775. Volgt V.
  Cornelis Cornelis, tr.(3) Sas van Gent 24-3-1775 Janneke Daniëls.

 5. François Willem Kornelis, geb./ged. Biervliet 15/29-3-1772, koeiemelker, koopman, herbergier, overl. Biervliet 17-9-1848, tr. Biervliet 28-5-1797 Janneke Vervate, geb. IJzendijke ca. 1760, overl. Biervliet 18-2-1849, dr. van Daniël Vervate en Janneke Versprille.

 6. Cornelis Kornelis, geb. Biervliet 6-2-1800, boereknegt, overl. Biervliet 21-3-1854, tr. Biervliet 22-11-1832 Pieternella Versluis, geb. Biervliet 12-7-1811, paticulier, dr. van Adriaan Versluis, lantman, en Aaltje Coesement.

 7. François Kornelis, geb. Biervliet 29-10-1834, landbouwknegt/werkman, overl. Biervliet 24-12-1914, tr. Biervliet 18-10-1865 Maria Marsilje, geb. Hoofdplaat 2-4-1843, werkvrouw/veldarbeidster, overl. Biervliet 29-2-1908, dr. van Adriaan Marsilje, boereknegt, en Suzanna van Blankenberg, dienstige/werkvrouw.

 8. Pieter Kornelis, geb. Biervliet 28-9-1881, landarbeider, overl. Biervliet 9-1-1968, tr. Biervliet 17-3-1904 Janna Suzanna van Blankenberg, geb. Biervliet 22-3-1885, overl. Oostburg 25-2-1977, dr. van Jacobus Cornelis van Blankenberg, werkman/veldarbeider, en Elisabeth van de Velde, werkvrouw.

 9. Jacobus François Kornelis, geb. Biervliet 8-7-1907, landarbeider, raadslid gem. Retranchement, overl./begr. Oostburg/Retranchement 23/27-11-1999, tr. Retranchement 30-8-1934 Elizabeth Suzanna van Hanegem, geb. Retranchement 17-4-1914, overl./begr. Oostburg/Retranchement 20/24-9-1992, dr. van Izaak van Hanegem, landarbeider, en Sara Johanna van Houte.

 10. Janna (Janny) Sara Kornelis, geb. Retranchement 26-5-1936, kantoorbediende, tr. Retranchement 13-11-1958 Victor Poolen, geb. Amsterdam 2-11-1935, weg- en waterbouwkundige, zn. van Willem Jan Frederik Poolen, PTT-ambtenaar, en Alida Temminck.

  TOP


  İVic. Poolen 8-1-2000
  mail@vicpoolen.nl