vanEssen KWARTIERSTAAT van Janna Geertruida Justina van Essen
geb. Maartensdijk 30-10-1874
dochter van Jan van Essen en Hendrika Johanna van der Horst

BLAUW verwijzing naar ouders en naar het kwartier van het kind

Samenstelling: Vic. Poolen - 31-7-2012

www.vicpoolen.nl
Maartensdijk


In de kwartierstaat zijn de volgende verkortingen gebruikt:
geb.-geboren ged.-gedoopt zv.-zoon van ev.-echtgeno(o)t(e)van ^-wonende/verblijvende te
ovl.-overleden bgr.-begraven dv.-dochter van wed.-weduwe van
otr.-ondertrouw tr.-getrouwd kv.-kind van wedn.-weduwnaar van

  Generatie I
  INDEX van familienamen
 1. JANNA GEERTRUIDA JUSTINA VAN ESSEN, geb. Maartensdijk 30-10-1874, dienstbode, ovl./begr. Zutphen 16/20-8-1954
  • Janna Geertruida Justina van Essen woonde achtereenvolgens in Groenekan, Utrecht, Groenekan, Breda, Groenekan en op 25-2-1895 kwam zij naar Amsterdam. Voordat zij trouwde woonde zij vanaf 15-7-1896 bij haar zuster Cornelia Hendrica van Essen, die gehuwd was met Coenraad Kalkhoven. <1>
  Janna Geertruida Justina van Essen tr. (nederl.herv.) Amsterdam 23-3-1898 (predikant: L. Schulen tot Peursem) met Willem Hendricus Poolen, geb. Amsterdam 11-2-1875, nederl.herv., perroncontroleur, ovl./begr. Amsterdam/Zutphen 18/21-12-1961, zv. Willem Jan Frederik Poolen, commissionair in tabak, en Anna Koster
  • Willem Hendricus Poolen voldeed zijn militaire dienst in het 7e regiment infantrie, lichting 1875, stamboeknr. 87628. <2>
  • De toestemming voor het huwelijk tussen Willem Hendricus Poolen en Janna Geertruida Justina van Essen werd verkregen "... des bruidegoms bij notariële akte en de vader der bruid voor ons tegenwoordig ...".
  • Op 10-2-1900 vertrokken zij vanuit Amsterdam naar Utrecht en woonden achtereenvolgens in de Riouwstraat nrs. 63 en 67 (1903). Willem Hendricus Poolen wordt genoemd als banketbakker, werkman, <3> en was kopervormer voordat hij op 20-2-1903 als hulp-/treinarbeider bij de Nederlandsche Centraal Spoorwegen in dienst trad. Als conducteur bij de Stoomtramweg vertrok hij op 19-5-1908 met zijn gezin naar Elburg en werd op 26 november dav. portier te Kampen. Op 13-9-1908 werd het gezin komende van IJsselmuiden weer te Utrecht ingeschreven. Zij woonden Violenstraat 24 en later (1910) Papaverstraat 33.
  • Per 1 januari 1913 werd Willem Hendricus Poolen perronconducteur en werd hij op 20-5-1923 overgeplaatst naar Zutphen, waarheen hij op 12-7-1923 met zijn vrouw Geertruida Justina van Essen en hun zoon Hendrik Johannes naar toe verhuisden (Zerboldstraat 2). Per 1-12-1935 kreeg hij (wegens het bereiken van de 60-jarige leeftijd) eervol ontslag. <4> Na het overlijden van Geertruida Justina van Essen in 1954 ging Willem Hendricus Poolen kort daarna bij zijn zoon Willem Jan Frederik in Amsterdam wonen.
  Uit het huwelijk van Janna Geertruida Justina van Essen en Willem Hendricus Poolen twee zonen en een jong overleden dochter.

  Generatie II
  INDEX van familienamen

 2. JAN VAN ESSEN, geb./ged. Scherpenzeel 12/27-5-1838, stoker gasbedrijf te Utrecht, later tuinman, ovl. Maartensdijk 12-4-1917.
  Jan van Essen tr. 2x Utrecht 4-5-1892 met Gezina Korthuis, geb. Veendam 11-12-1853, vrije ev.gemeente, dienstbode, ovl. Utrecht 28-8-1930, dv. Luitje Bartelds Korthuis, boerenarbeider te Veendam, en Hinderkien Jacobs Boiten, eerder een relatie met NN
  • Voordat Gezina Korthuis met Jan van Essen trouwde, woonde zij achtereenvolgens in Veendam, Bierum, Veendam, Nunspeet, Lopik, Veendam, Groenekan, Utrecht, Groenekan, Tilburg, Veendam en in Utrecht waar zij huwde en vanwaar zij naar Groenekan vertrok. <5>
  • Zij had een voorkind Salomon Sander Korthuis, geb. Veendam 16-5-1877, ovl. Wassenaar 30-3-1960. Hij zal elders zijn groot gebracht en een voortgezette opleiding hebben gekregen. Hij was oprichter, directeur en aandeelhouder van de NV Drukkerij en Uitgeverij Korthuis te Den Haag. Als voorzitter van de Federatie van Werkgeversorganisaties in het boekdrukkersbedrijf werd hij 1934 benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. <6>
  • Na het overlijden van Jan van Essen in 1917 vertrok Gezina Korthuis op 18 oktober 1918 naar Tilburg, waar haar dochter Riek van Essen woonde.
  Jan van Essen tr. 1x Maartensdijk 19-2-1864 met
 3. HENDRIKA JOHANNA VAN DER HORST, geb. Utrecht 8-2-1841, dienstbode, ovl. Maartensdijk 7-1-1889.
  Uit het 1e huwelijk van Jan van Essen met Hendrika Johanna van der Horst:
  1. Jan Dirk van Essen, geb. Maartensdijk 17-6-1864, ovl. Maartensdijk 16-11-1864.
  2. Cornelia Hendrica van Essen, geb. Maartensdijk 16-11-1865, dienstbode, ovl. Amsterdam 21-2-1943.
   Cornelia Hendrica van Essen tr. Amsterdam 18-6-1890 met Coenraad Kalkhoven, geb. Culemborg 9-2-1863, sigarenmaker, ^Amsterdam, ovl. Amsterdam 23-3-1938, zv. Daniel Kalkhoven en Frederika Willemina van Veeb.
   • Uit het huwelijk van Coenraad Kalkhoven en Cornelia van Essen zijn 4 kinderen geboren.
  3. Andries van Essen, geb. Maartensdijk 22-2-1868, melkverkoper, tabaksbewerker, ovl. Utrecht 15-2-1916.
   Andries van Essen tr. Utrecht 1-5-1889 met Johanna van Veltum, geb. Utrecht 21-8-1864, ovl. Utrecht 2-8-1941, dv. Dirk van Veltum, schoenmaker, en Willemina Josephine Morel.
   • Uit het huwelijk van Andries van Essen en Johanna van Veltum zijn 6 kinderen geboren.
  4. Hendrica (Drika) Johanna van Essen, geb. Maartensdijk 13-10-1869, ovl. Utrecht 21-4-1943.
   Hendrica (Drika) Johanna van Essen tr. 1x Maartensdijk 27-4-1892 met Cornelis Davelaar, geb. Utrecht 22-11-1873, melkverkoper, koopman, ovl. Utrecht 25-12-1915, zv. Cornelis Davelaar, melkverkoper, en Gerritje Lodder.
   • Uit het huwelijk van Cornelis Davelaar en Hendrica Johanna van Essen zijn tenminste 3 zonen geboren.
   Hendrica (Drika) Johanna van Essen tr. 2x Utrecht 1-11-1916 met Johan Wilhelm Gottlieb, geb. Utrecht 26-7-1868, werkman bij Werkspoor, ovl. Utrecht 5-4-1943, zv. Albertus Cornelis Gottlieb en Clasina Anthonia de Ruijter.
  5. Jan Willem van Essen, geb. Maartensdijk 2-2-1872, ovl. Maartensdijk 24-9-1872.
  6. Geertruida Justina van Essen, geb. Maartensdijk 12-7-1873, ovl. Maartensdijk 6-9-1874.
  7. Janna Geertruida Justina van Essen, geb. Maartensdijk 30-10-1874 [kwnr. 1].
  8. Elizabeth van Essen, geb. Maartensdijk 11-11-1875, dienstbode, ovl. Amsterdam 28-4-1903.
   Elizabeth van Essen tr. Amsterdam 14-6-1894 met Carel Wilhelm Roelvink, geb. Amsterdam 24-7-1871, postbeambte, ovl. Zaandam 7-3-1957, zv. Johannes Pieter Roelvink en Geertruida Borrius.
   • Het echtpaar Roelvink-van Essen woonde achtereenvolgens te Amsterdam, Soest, Krommenie, Amsterdam, Soest, Krommenie en Zaandam. Uit dit huwelijk is tenminste 1 zoon geboren. <7>
  9. Johanna Wilhelmina van Essen, geb. Maartensdijk 8-4-1877, dienstbode, ovl. Amsterdam 15-11-1941.
   Johanna Wilhelmina van Essen tr. Amsterdam 21-7-1897 met Albertus Jacobus Vorrink, geb. Amsterdam 9-11-1872, schoenmaker, melkbezorger, ovl. Amsterdam 11-12-1943, zv. Albertus Jacobus Vorrink, meubelmaker, en Antonia Francisca Sijmons.
   • In het huwelijk van Albertus Vorrink en Johanna van Essen zijn ten minste 2 zoons geboren, waarvan de oudste op 1-jarige leeftijd is overleden.
  10. Jan Willem van Essen, geb. Maartensdijk 28-5-1878, boerenarbeider, spoorwegwerker, ovl. Woerden 7-1-1947.
   Jan Willem van Essen tr. Woerden 6-6-1901 (get. Andries van Essen en Willem Hendricus Poolen) met Pietertje de Kwaadsteniet, geb. Haastrecht 27-10-1882, chr.geref., dienstbode te Woerden, ovl. Woerden 17-9-1976, dv. Hendrik de Kwaadsteniet, schipper, spoorwegwerker, en Nizetta Huisman.
   • Getuigen bij het huwelijk van Jan van Essen en Pietertje de Kwaadsteniet waren Andries van Essen, broer van de bruidegom, en Willem Hendrikus Poolen. Uit dit huwelijk zijn 11 kinderen geboren. <8>
  11. Willem Franciskus van Essen, geb. Maartensdijk 17-8-1879, wegwerker, ovl. Utrecht 12-10-1960.
   Willem Franciskus van Essen tr. Utrecht 22-2-1905 met Geertje Peters, geb. Baarn 25-9-1882, ovl. Goes 6-11-1977, dv. Frans Peters en Willemina Kampveld.
   • Uit het huwelijk van Willem van Essen en Geertje Peters zijn tenminste 3 kinderen geboren.
  12. Elis van Essen, geb. Maartensdijk 10-1-1881, ovl. Maartensdijk 7-5-1881.
  13. Johannes Cornelis van Essen, geb. Maartensdijk 15-4-1884, ovl. Maartensdijk 11-6-1884.
  Uit het 2e huwelijk van Jan van Essen met Gezina Korthuis:
  1. Luitje Jacob van Essen, geb. Maartensdijk 9-3-1893, wachtmeester hoefsmit bij de Koninklijke Marechaussee, ovl. Nijmegen 3-11-1973.
   Luitje Jacob van Essen tr. Utrecht 11-4-1918 met Jenneke van 't Voort, geb. Utrecht 10-4-1893, dienstbode, ovl. Nijmegen 25-6-1980, dv. Johannes van 't Voort, palfenier, huisknecht, en Willemina Dijker, winkelierster in aardappelen.
   • Uit het huwelijk van Luit van Essen en Jenneke van 't Voort zijn 8 kinderen geboren.
  2. Hendrica (Riek) Gezina van Essen, geb. Maartensdijk 22-5-1894, ovl. de Bilt 26-8-1982.
   • Voordat Riek van Essen met haar neef Luitje Bleeker trouwde, woonde zij achtereenvolgens in Groenekan, Utrecht, Groenekan en Tilburg. <9>
   Hendrica (Riek) Gezina van Essen tr. Maartensdijk 13-6-1918 met Luitje Bleeker, geb. Veendam 31-8-1887, wachtmeester Kon. Marechaussee, ovl. Woerden 19-12-1955, zv. Nanneco Bleeker, arbeider, en Alida Korthuis, dienstmeid.
   • Het echtpaar Bleeker-van Essen woonde vervolgens in Sas van Gent, Rucphen, Groenekan, Vlagtwedde, Veendam, Breukelen en Zegveld; zij kregen 1 zoon. <10>

  Generatie III
  INDEX van familienamen

 4. JAN DIRK VAN ESSEN, geb./ged. Scherpenzeel 20-12-1806/4-1-1807, wolkammers(knecht) en in 1864 metselaar, ovl. Maartensdijk 30-11-1875 (wonende te Scherpenzeel)
  Jan Dirk van Essen tr. Scherpenzeel 20-5-1837 met
 5. KORNELIA HENDRIKA VAN DE KRAATS, geb. Barneveld 15-8-1815, dienstmeid te Barneveld, ovl. Scherpenzeel 10-1-1854.
  Uit het huwelijk van Jan Dirk van Essen en Kornelia Hendrika van de Kraats:
  1. Jan van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 12/27-5-1838 [kwnr. 2].
  2. Roelof van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 1230-5-1841 tweeling met Gijsbertje.
  3. Gijsbertje van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 12/30-5-1841, ovl. Scherpenzeel 24-10-1842.
  4. Gijsbertje van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 4/26-11-1843, ovl. Utrecht 23-1-1876.
   Gijsbertje van Essen tr. Utrecht 3-2-1875 met Hendrikus van Sandwijk, geb. Utrecht 17-9-1847, stucadoor, ovl. Utrecht 17-3-1914, zv. Willem van Sandwijk, schoenmaker, en Cornelia Ente.
   • In het huwelijk van Hendrikus Van Sandwijk en Gijsbertje van Essen werd een zoon geboren. Gijsbertje van Essen overleed kort daarna en haar zoon 2« maand later.
  5. Rijk(?) van Essen, geb. Scherpenzeel 1844, ovl. Scherpenzeel 24-1-1853 of 24.9.1868.
  6. Elisa van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 26-11/27-12-1846, spoorwegarbeider, ovl. Rotterdam 2-5-1907.
   Elisa van Essen tr. Abcoude 18-2-1875 met Anna Catharina Carolina Kramer, geb. Empel 9-8-1851, ovl. Rotterdam 15-10-1936, dv. Jan Hendrik Kramer, tuinman, en Maria van Dijk.
   • Het echtpaar van Essen-Kramer woonde achtereenvolgens in Baambrugge, Kralingen, Baambrugge, Kralingen en Rotterdam, waar zij beiden overleden. Het echtpaar kreeg 8 kinderen. <11>
  7. Antonie(?) van Essen, geb. Scherpenzeel 1847.
  8. Willem van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 3/30-6-1850, boerenknecht, ongehuwd, ovl. Utrecht 21-5-1930.
   • Willem van Essen had kennelijk een zwervend bestaan. Hij woonde achtereenvolgens in: Scherpenzeel, Groenekan, Utrecht, Groenekan, Nieuwer-Amstel, Tull en 't Waal, Groenekan, IJsselstein, Zuilen, Groenekan, Tull en 't Waal, Vreeswijk, Achtienhoven, Vleuten, Willeskop en Utrecht, alwaar hij overleed. <12>
  9. Evert van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 29-8/25-9-1853, ovl. Scherpenzeel 29-7-1854.
 6. ANDRIES VAN DER HORST, ged. Utrecht 3-11-1803, schrijnwerker, ovl. Amsterdam 22-4-1883 (wonende te Utrecht)
  Andries van der Horst tr. Utrecht 21-11-1827 met
 7. HENDRICA JOHANNA 'T HOEN, ged. Utrecht 3-5-1803 (^Agterom, get.: Maria Rosink), naaister, ovl. Utrecht 18-10-1879.
  Uit het huwelijk van Andries van der Horst en Hendrica Johanna 't Hoen:
  1. Abraham Johannes Andries van der Horst, geb. Utrecht 19-9-1825, ovl. Utrecht 3-12-1907.
   • In de geboorte-akte van Abraham Johannes Andries van der Horst worden de toen nog ongehuwde ouders reeds genoemd.
   Abraham Johannes Andries van der Horst tr. 1x Utrecht 7-5-1851 met Wilhelmina van Eijk, geb. IJsselstein 15-3-1826, ovl. 18-2-1860, dv. Johannes van Eijk en Elisabeth van den Hoeven.
   Abraham Johannes Andries van der Horst tr. 2x Utrecht 31-1-1861 met Maria Geertruida van Grondelle, geb. de Bilt 31071837, ovl. Utrecht 28-4-1903, dv. Leonardus van Grondelle en Hendrina Blankenstein.
  2. Wilhelm van der Horst, geb. Utrecht 7-4-1828, ovl. Utrecht 15-4-1836.
  3. Wilhelmina Geertruida van der Horst, geb. Utrecht 26-11-1830, ovl. na 1857.
   • Wilhelmina Geertruida van der Horst beviel op 19-3-1857 van een dochter Esselina Hendrica van der Horst, vernoemd naar haar grootmoeder Esselina Cubus en haar moeder Hendrica 't Hoen. Een maand later stierf op 23-4-1857 haar dochter Esselina.
  4. Frederica Johanna van der Horst, geb. Utrecht 2-4-1833, ovl. Utrecht 31-5-1835.
  5. Andries van der Horst, geb. Utrecht 24-6-1835.
  6. Willem Franciscus van der Horst, geb. Utrecht 25-12-1837.
  7. Hendrika Johanna van der Horst, geb. Utrecht 8-2-1841 [kwnr. 3].
  8. Jan Albertus van der Horst, geb. Utrecht 17-5-1844, ovl. Utrecht 22-5-1911.
   Jan Albertus van der Horst tr. Utrecht 12-10-1870 met Theodora Johanna van Brussel, geb. Utrecht ca. 1851, ovl. Utrecht 31-12-1924 (oud 73 jaar), dv. Jan Willem van Brussel en Doortje Schoonheim.
  9. Geertruida Justina van der Horst, geb. Utrecht 7-2-1849, ovl. Utrecht 27-6-1919.
   Geertruida Justina van der Horst tr. 1x Utrecht 29-12-1875 met Johannes Cornelis de Meijer, ged. Utrecht 11-5-1852, machinist, ovl. Enschede 4-3-1895, zv. Wilhelmus Theodorus de Meijer en Cornelia Verburg.
   Geertruida Justina van der Horst tr. 2x Utrecht 24-2-1897 met Frederik de Koning, geb. IJsselstein 21-11-1857, ovl. Utrecht 9-12-1916, zv. Hendrik de Koning en Magteld van Schaik, eerder ev. Lena Snel.

  Generatie IV
  INDEX van familienamen

 8. JAN JANSEN VAN ESSEN, ged. Scherpenzeel 18-11-1764, werkman, arbeider, dagloner, ovl. Scherpenzeel 7-1-1852
  Jan Jansen van Essen otr./tr. Barneveld/Scherpenzeel 13-2/8-3-1789 met
 9. ELIZABETH JACOBS VAN BIJLAART, ged. Barneveld 23-10-1768, ovl. Scherpenzeel 13-3-1837
  • De schrijfwijze van de familienaam van Elizabeth Jacobs van Bijlaart is ook tegen gekomen als Den Bijlaard, Van Biel(d)er en Van Bi(j)ler.
  Uit het huwelijk van Jan Jansen van Essen en Elizabeth Jacobs van Bijlaart:
  1. ... van Essen, begr. Scherpenzeel 13-10-1791.
  2. Jan van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 6/12-12-1791, begr. Scherpenzeel 7-1-1804.
  3. Jacob van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 28-11/14-12-1794, bakkers-, wolkammersknecht, ovl. Amerongen 4-3-1873.
   Jacob van Essen tr. 1x Amerongen 27-7-1821 met Cornelia van Brummelen, ged. Wijk bij Duurstede 23-10-1796, ovl. Amerongen 12-8-1844, dv. David van Brummelen, tabaksplanter, en Johanna Gesina de Pril.
   • Getuigen bij het huwelijk van Jacob van Essen en Cornelia van Brummelen waren zijn vader Jan Jansz van Essen en haar vader Davis van Brummelen.
   Jacob van Essen tr. 2x Amerongen 16-4-1846 met Catharina Wildeman, geb. Amerongen 27-2-1824, ovl. IJzendoorn 30-3-1906 (ev. Hendrik Schans), dv. Jacob Wildeman, tabaksplanter, en Aaltje van Ommeren.
  4. Evert van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 14/17-6-1798, ovl. voor 1805.
  5. Aaltje van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 13-2/26-3-1802, begr. Scherpenzeel 4-5-1803.
  6. Aaltje van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 11/29-7-1804, spinster, ^Woudenberg?, ovl. Scherpenzeel 11-6-1889.
   Aaltje van Essen tr. Scherpenzeel 23-12-1825 met Dirk Renes, geb./ged. Scherpenzeel 16-1/7-2-1802, wolkammer, wever, ovl. Scherpenzeel 9-7-1881, zv. Gerrit Renes, timmerman, en Evertje Mandersloot.
   • In het huwelijk van Dirk Renes en Aaltje van Essen werden 6 kinderen geboren.
  7. Evert van Essen, ged. Scherpenzeel 22-12-1805, wolkammer, ovl. Ede 11-1-1885.
   Evert van Essen tr. Renswoude 20-5-1821 met Aartje de Koning, ged. Renswoude 13-3-1791, ovl. Ede 5-7-1866, dv. Jan de Koning en Jannigje de Bont.
  8. Jan Dirk van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 20-12-1806/4-1-1807 [kwnr. 4].
  9. Elisabeth van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 26-4/27-5-1810, ovl. Scherpenzeel 11-10-1888.
   Elisabeth van Essen tr. Woudenberg 5-11-1830 met Cornelis Osnabrugge, geb./ged. Woudenberg 22-1/12-2-1809, wever, wolkammer, ovl. Woudenberg 14-1-1842, zv. Hendrik Osnabrugge en Willemijntje Valkenberg.
 10. WILLEM GEURTSEN VAN DE KRAATS, geb./ged. Eschoten/Otterloo 6/10-2-1782, landb.knecht te Scherpenzeel, ovl. Utrecht 13-4-1821 (in het Academies Gasthuis)
  • Het overlijden van Willem van der Kraats wordt door de controleur van 't Academies Gasthuis bij de burgerlijke stand van Utrecht aangegeven. In de opgestelde overlijdens-akte zijn een aantal onjuistheden aanwezig: ongehuwd, leeftijd 33 jaar en als naam van zijn moeder is Alida Hopman vermeld.
  Willem Geurtsen van de Kraats tr. 1x Scherpenzeel 14-1-1810 (14e van de Louwmaand 1810) met Gijsbertje Cornelissen Versteeg, geb./ged. Ede 21/24-10-1784, dagloonster ^Scherpenzeel, ovl. Woudenberg 16-12-1812, dv. Cornelis Ersten Versteeg en Geertje Maaszen Oerling.
  Willem Geurtsen van de Kraats tr. 2x Barneveld 24-4-1815 met
 11. GIJSBERTJE GERRITS BRONSWIJK, geb./ged. Barneveld 2/7-4-1793, spinster, ovl. Barneveld 29-1-1865 ten Godshuize in het dorp
  • Bij het overlijden van haar dochter Kornelia Hendrika van de Kraats op 10-1-1854 wordt Gijsbertje Gerrits Bronswijk vermeld als Gijsbertje Hoogland, wonende in de gemeemte Ede.
  Gijsbertje Gerrits Bronswijk tr. 2x (samenlevend) (verm.) met ... Strikkers, ovl. na 1865
  • Na het overlijden van Willem Geurtsen van de Kraats kreeg zijn weduwe Grijsbertje Gerrits Bronswijk vermoedelijk nog twee dochters Aaltje en Sophia onder haar eigen naam Bronswijk. Bij haar overlijden in 1865 werd aangegeven dat zij een relatie had met ene Strikkers. Van hem is geen verdere informatie gevonden, noch een huwelijksinschrijving.
  Uit het 1e huwelijk van Willem Geurtsen van de Kraats met Gijsbertje Cornelissen Versteeg:
  1. Hermijntje van der Kraats, geb. Renswoude ca. 1810, ovl. Woudenberg 9-12-1846.
  2. Geertje van der Kraats, geb. Woudenberg 14-8-1812.
  Uit het 2e huwelijk van Willem Geurtsen van de Kraats met Gijsbertje Gerrits Bronswijk:
  1. Anthonius Bronswijk, geb. Arnhem 9-3-1813, voorkind, ovl. Arnhem 27-7-1813.
  2. Kornelia Hendrika van de Kraats, geb. Barneveld 15-8-1815 [kwnr. 5].
  Uit het 2e huwelijk van Gijsbertje Gerrits Bronswijk met ... Strikkers:
  1. Aaltje Bronswijk, voorkind, ovl. Veenendaal 28-12-1860.
   Aaltje Bronswijk tr. Ede 1-2-1851 met Hendrik van Dijk, wolkammer, zv. Gijsbert van Dijk, voorkind, en Hendrikje van Ede.
  2. Sophia Bronswijk, geb. Ede ca. 1827, ovl. Renswoude 25-12-1884 (oud 57 jaar).
   Sophia Bronswijk tr. Renswoude 1-6-1853 met Jan van Essen, ged. Renswoude 13-5-1812, ovl. Renswoude 31-5-1871, zv. Reijer van Essen en Gerritje Overvest.
 12. PIETER VAN DER HORST, ged. (rooms katholiek) Utrecht 8-2-1778, werkman te Amsterdam, sjouwersman in Den Helder, ovl. Den Helder 21-6-1836.
  Pieter van der Horst tr. 1x (buitenecht.) met Cornelia Pabst, ged. Den Haag 6-3-1768, ovl. Den Haag 29-8-1837, dv. Adolph Lodewijk Pabst en Cornelia de Haas
  • Pieter van der Horst zou een buitenechtelijke relatie met Cornelia Pabst hebben gehad, Hij erkende echter niet haar zoon Pieter, die de naam van der Harst aangenomen kreeg. <13>
  Pieter van der Horst tr. 3x met Johanna de Vos, geb. Amsterdam 27-5-1787, ovl. Amsterdam (verm.) na 1844 (^Amsterdam, aanwezig bij het huwelijk van haar zoon Pieter van der Horst)
  Pieter van der Horst tr. 2x Utrecht 20-8-1801 met
 13. GEERTRUIJ JUSTINA GROENEWALT, ged. Utrecht 3-9-1775, mangelster, ovl. Utrecht 25-4-1835
  • Bij de doop in 1809 van het laatste kind uit het huwelijk van Pieter van de Horst en Geertruij Justina Groenewalt werd aangetekend dat de echtelieden gesepareerde waren en de moeder in de Hardebollenstraat woonde.
  • Bij de doop van de twee kinderen uit hun huwelijk is aangetekend dat de vader rooms-katholiek is.
  Uit het 1e huwelijk van Pieter van der Horst met Cornelia Pabst:
  1. Pieter van der Harst, geb. Den Haag 4-4-1798, ovl. Den Haag 6-5-1870.
   Pieter van der Harst tr. Den Haag 18-12-1822 met Catharina van Loon, geb. Den Haag 24-11-1799, ovl. Den Haag 20-1-1885, dv. Matheus van Loon, arbeider, en Joanna Geysingem.
  Uit het 2e huwelijk van Pieter van der Horst met Geertruij Justina Groenewalt:
  1. Andries van der Horst, ged. Utrecht 3-11-1803 [kwnr. 6].
  2. Willemina van der Horst, ged. (nederd.geref.) Utrecht 12-3-1809.
  Uit het 3e huwelijk van Pieter van der Horst met Johanna de Vos:
  1. Maria Johanna van der Horst, geb. ca. 1815 (bij huwelijk in 1841 oud 26 jaar), ovl. Den Helder (verm.) voor 1849 (8-2-1849 te Den Helder hertrouw van haar man).
   Maria Johanna van der Horst tr. Den Helder 20-10-1841 met Johannes Josephus van der Horst, geb. ca. 1804, zeeman, ovl. na 1857 (15-8-1857 3e huwelijk), zv. Joannes van der Horst en Wilhelmina Kraanwinkel.
   • NOOT: Er is tussen Johannes Josephus van der Horst (nog?) geen relatie aangetroffen met de familie van zijn vrouw Maria Johanna van der Horst.
  2. Pieter van der Horst, geb. Amsterdam 29-9-1819, timmerman, ovl. Den Haag 1-9-1905.
   Pieter van der Horst tr. Den Haag 7-8-1844 met Johanna Hendrica Oossenbrug, geb. Den Haag 27-6-1821, dienstbode, ovl. Den Haag 18-3-1895, dv. Marcus van Oossenbrug, borstelmaker, en Johanna Hendrica Broekmeijer.
 14. LAURENS 'T HOEN, geb. Utrecht (verm.) ca. 1773, militair, ovl. na 1853
  • NOOT: Aanvankelijk was als ouderpaar van Laurens 't Hoen het echtpaar Pieter 't Hoen, koopman te Utrecht en Johanna Maria Nihot aangezien. Door het ontbreken van doopgegevens en aanvullende, bevestigende informatie is deze relatie echter verbroken. De genealogische gegevens van zijn vermeende ouders en voorouders is beschikbaar gebleven.
  Laurens 't Hoen tr. Utrecht 22-9-1795 met
 15. ESSELINA CATHARINA CUBUS, ged. Utrecht 21-7-1773, wasvrouw, ovl. Utrecht 13-1-1853.
  Uit het huwelijk van Laurens 't Hoen en Esselina Catharina Cubus:
  1. Maria Esselina 't Hoen, ged. Utrecht 11-6-1793 (^Agterom, get.: Maria Roose, huisvrouw van Abraham Cubus), ovl. Utrecht 5-6-1863.
   • Maria Esselina dv. Esselina Catharina Cubus werd door Lauwrens Hoen geëcht met zijn verklaring dat hij de vader van dit kind was. <14>
   Maria Esselina 't Hoen tr. Utrecht 20-2-1822 met Frans Tolk, geb. Utrecht ca. 1792, ovl. Utrecht 19-9-1825 (oud 33 jaar), zv. Pieter Tolk en Margaretha van Loenen.
  2. IJsbrand 't Hoen, ged. Utrecht 3-7-1796 (^Agterom, vader absent - in Militaire dienst in het leger, get.: Maria Roose), begr. Utrecht 5-12-1796 (Nicolaikerk gratis, ^op de Oudekamp in het Agterom).
  3. Hendrica Johanna 't Hoen, ged. Utrecht 3-5-1803 [kwnr. 7].

  Generatie V
  INDEX van familienamen

 16. JAN BREUNISZ (VAN 'TWILLAER/VAN ESSEN), ged. Scherpenzeel 19-8-1736, ovl./begr. Scherpenzeel 14/21-3-1809
  Jan Breunisz (van 'tWillaer/van Essen) otr./tr. Scherpenzeel 11/27-3-1757 met
 17. EVERTJE DIRCKS VAN GEIJTENBEEK, ged. Scherpenzeel 21-11-1728 (^in de Knaapstraat), begr. Scherpenzeel 3-4-1798
  • Evert Harms, als stijf-vader, en Dirck Jansz van Geijtenbeek waren de getuigen bij het huwelijk van Jan Breunisz van 't Willaer en Evertje Dercks van Geijtenbeek.
  • Dat Jan Breunisz ook met Van 't Willaer werd aangeduid kan te maken hebben met het feit dat zijn familie van moederszijde als toenaam Oud Willaer hadden. Oud Willaar is de hoeve die gelegen is aan de Willaerlaan ten noorden van Scherpenzeel. Volgens de ANWB-toeristenkaart is Oud Willaar een "bijzonder gebouw".
  • Op 21-6-1763 kocht Jan Breunissen voor 25 gldn. een huis en hof aan het Oosteinde te Scherpenzeel dat op verzoek van Arendt Peetersen van Zutphen door het gerecht publiekelijk verkocht was. <15> Het echtpaar Jan Breunisz-Evertje Dercks woonde daar van 1763 tot 1809. In deze periode was er vermoedelijk geen relatie meer met 't Willaer, want zij werden nu gelijdelijk aangeduid met "van Essen". Mogelijk is dit een verwijzing naar de bezittingen van de adelijke famile Van Essen tot Beekbergen, waar Jan Breunisz waarschijnlijk als dagloner werk had gevonden.
  • In 1775 leende Jan Bruenissen gehuwd met Evertjen Dercks f 50,= van de diaconie van Scherpenzeel, met als onderpand hun huis en hof op het Oosteinde van het dorp; tussen de wed. Klaas ten Broek en Evert Seelen. <16>
  • In 1788 zijn Jan Breunisz van Essen (50 jaar) en zijn zoons Dirk Jansen van Essen (18 jaar) en Jan Jansz van Essen (23 jaar) betrokken bij het oproer rond het huis van Jan Jacobsen van Doorn, alias Jan Gat. <17>
  • In 1793 zijn Jan Breunisse van Essen en Evertje Dirksd f 472,= schuldig aan Aart van Lutzenburg, wegens zeven jaar erfpacht van hun huis, zes jaar pacht van de Agterste Bree in Groot Scherpenzeel, vijf jaar van de Hooge of Doornboomskamp onder Renswoude met alle verpondingen. Onderpand: hun huis en hof aan het Oosteinde. <18>
  Uit het huwelijk van Jan Breunisz (van 'tWillaer/van Essen) en Evertje Dircks van Geijtenbeek:
  1. Breunis van Essen, ged. Scherpenzeel 29-1-1758, dagwerker ^Scherpenzeel, ovl. Woudenberg 17-1-1847.
   Breunis van Essen otr./tr. Scherpenzeel 15-2/3-3-1782 met Weimpje Teunisch van Veenschoten, ged. Lunteren 14-1-1753, ovl. Scherpenzeel 8-2-1839, dv. Teunis Reijerse van Veenschoten en Hendrikje (Hendriks Bessels?) van den Hul.
   • Na het overlijden van zijn ouders verkocht Brunis Janssen van Essen in 1809 aan Jacobus Dirking gehuwd met Maria Anna Pelt het ouderlijke huis en hof aan het Oosteinde, nr. 106 voor f 156. <19>
   • Het echtpaar van Essen-Veenschoten kreeg 5 kinderen.
  2. Grietje van Essen, ged. Scherpenzeel 14-10-1761, spinster ^aan 't Oosteijnde, ovl./begr. Scherpenzeel 5/10-3-1821.
   Grietje van Essen otr./tr. Woudenberg/Scherpenzeel 16-11/2-12-1781 met Jan Willems Versteeg, ged. Scherpenzeel 24-4-1740, ovl./begr. Scherpenzeel 9/21-1-1808, zv. Willem Jansen Versteeg en Tonia Dercks Galekop.
   • Het echtpaar Versteeg-van Essen kreeg 9 kinderen.
  3. Jan Jansen van Essen, ged. Scherpenzeel 18-11-1764 [kwnr. 8].
  4. Dirk van Essen, ged. Scherpenzeel 18-9-1768, begr. Scherpenzeel 26-3-1801.
   Dirk van Essen otr./tr. Scherpenzeel 27-3/12-4-1795 met Aaltje de Gooijer, ged. Renswoude 30-3-1770, ovl./begr. Scherpenzeel 25-8/2-9-1807, dv. Jan de Gooijer en Gerretje Hendrikze.
   • In 1787 legde Dirk Janse van Essen een verklaring af dat hij geslagen was door Willem Wagensveld voor de deur van de schoolmeester. <20> En in 1789 werd Dirk Jansz van Essen, knecht van Jan Kramer, ondervraagd omdat hij met Frans Jansz, zoon van de Logt, had gevochten voor de deur van Jan Vlaanderen, waard in de Prins. <21>
   • Bij hun overlijden liet het echtpaar van Essen-de Goijer twee in leven zijnde kinderen achter. In 1807 werden de kinderen van Derk van Esse en Altie de Goeier door de diaconie voor een jaar besteed bij Kornelis van Esse, in de Kaap. Hij moet deze kinderen bestoppen en belappen voor 92 gl. per jaar. <22> In het huis de Kaap op Glashorst woonde Cornelis Nieuwburg, een neef van Cornelia Jansz van Nieuwburg, de grootmoeder van Dirk van Essen. Deze neef werd dus met de naam Cornelis van Essen aangeduid. Het is dus mogelijk dat de naam Van Essen, om welke reden dan ook, uit de familie Nieuwburg (Nijburg) afkomstig is. <23>
 18. JACOB GERRITS VAN BIJLAART, ged. Barneveld 8-1-1736, ovl. Barneveld 23-11-1770
  Jacob Gerrits van Bijlaart otr. Barneveld 18-8-1763 met
 19. AALTJE JANS VAN DIJKHORST, geb. Barneveld 25-9-1739, ovl. voor 1837.
  Uit het huwelijk van Jacob Gerrits van Bijlaart en Aaltje Jans van Dijkhorst:
  1. Garrit van Bijlaart, geb. Barneveld 4-11-1764, ovl. Brummen 8-8-1838.
   Garrit van Bijlaart tr. met Willemijna Nikkels, geb. Loenen 23-3-1766, ovl. Brummen 10-11-1850, dv. Klaas Nikkels en Hendrika Gosens.
  2. Evertje Jacobs van Bijlaart, geb. Barneveld 8-5-1766.
   Evertje Jacobs van Bijlaart tr. ca. 1790 met Aert Jansz van Geijtenbeek, ^Woudenberg, zv. Jan Dirkz van Geijtenbeek en Teunisje Aartsd van Ginkel.
   • Aert Jansz wordt als een mogelijke zoon uit het huwelijk van Jan Dirks van Geijtenbeek en Teunisje Aertsd van Ginkel verondersteld.
   • De kinderen uit het huwelijk van Evertje en Aert Jansz worden te Woudenberg gedoopt.
  3. Elizabeth Jacobs van Bijlaart, ged. Barneveld 23-10-1768 [kwnr. 9].
 20. GEURT JANS WULFERS VAN DE KRAATS, ged. Otterloo 18-5-1732, ^Eschoten, begr. Otterloo 23-1-1795
  Geurt Jans Wulfers van de Kraats otr./tr. Otterloo 26-9/12-10-1760 met
 21. HERMINA HENDRIKS HOPMAN, ged. Otterloo 8-10-1741, ovl./begr. Otterloo 7/11-8-1788.
  Uit het huwelijk van Geurt Jans Wulfers van de Kraats en Hermina Hendriks Hopman:
  1. Jantje van de Kraats, ged. Otterloo 8-2-1761, ovl. voor 1776.
  2. Hendrikje van de Kraats, ged. Otterloo 1-5-1763, ovl. Eschoten voor 1774.
  3. Geertje van de Kraats, ged. Otterloo 1-12-1765, ovl. Eschoten 22-2-1770.
  4. Rijk van de Kraats, geb./ged. Eschoten/Otterloo 26-12-1768/1-1-1769.
  5. Geertje van de Kraats, geb./ged. Eschoten/Otterloo 8/15-9-1771.
  6. Hendrikje van de Kraats, geb./ged. Eschoten/Otterloo 8/13-2-1774.
  7. Jan van de Kraats, geb./ged. Eschoten/Otterloo 24/29-2-1776.
  8. Hendrik van de Kraats, geb./ged. Eschoten/Otterloo 31-1/7-2-1779.
  9. Willem Geurtsen van de Kraats, geb./ged. Eschoten/Otterloo 6/10-2-1782 [kwnr. 10].
  10. Aaltje van de Kraats, geb./ged. Eschoten/Otterloo 15/23-10-1785.
 22. GERRIT JANSEN BRONSWIJK, geb. Putten ca. 1740, karreman, ovl. Barneveld 7-3-1831 (oud 91 jaar)
  • In het bevolkingsregister van de gemeente Barneveld is opgenomen dat Gerrit Jansen Bronswijk in 1752 geboren was in Putten en vrachtrijder was.
  Gerrit Jansen Bronswijk otr./tr. Barneveld 4/19-11-1786 met
 23. CORNELIA ROELOFSEN VAN MAAREN, geb. Doorn, ovl./begr. Barneveld 30-11/5-12-1809.
  Uit het huwelijk van Gerrit Jansen Bronswijk en Cornelia Roelofsen van Maaren:
  1. Jan Gerrits Bronswijk, geb./ged. Barneveld 11/16-3-1788, ovl. Barneveld voor 8-1789.
  2. Jan Gerrits Bronswijk, geb./ged. Barneveld 1/9-8-1789.
  3. Gijsbertje Gerrits Bronswijk, geb./ged. Barneveld 2/7-4-1793 [kwnr. 11].
  4. Hendrika Bronswijk, <24> geb. Barneveld 8-5-1799, ovl. Barneveld 14-10-1831.
   Hendrika Bronswijk tr. Barneveld 28-3-1823 met Jacob van Bruggen, geb./ged. Barneveld 18/28-7-1799, voerman, ovl. Barneveld 5-8-1870 (ev. Flipsje van de Steeg), zv. Hendrik van Bruggen, kleermaker, en Emmetje van Rootselaar. <25>
 24. WILLEM HENDRIK VAN DER HORST, ovl. Utrecht 4-3-1801
  Willem Hendrik van der Horst tr. Utrecht 14-3-1773 met
 25. MARIA VERMEULEN, ged. Utrecht 16-8-1741, ovl. Utrecht 16-1-1802.
  Uit het huwelijk van Willem Hendrik van der Horst en Maria Vermeulen:
  1. Willem van der Horst, ged. Utrecht 7-2-1774, begr. Utrecht 3-9-1778 (Jacobikerk, ^Wijstraat).
  2. Johanna van der Horst, ged. Utrecht 17-12-1775, ovl. Utrecht 19-1-1801.
  3. Pieter van der Horst, ged. (rooms katholiek) Utrecht 8-2-1778 [kwnr. 12].
  4. Willem van der Horst, ged. Utrecht 4-6-1780.
  5. Margreta Johanna van der Horst, ged. Utrecht 6-11-1782.
 26. ANDRIES GROENEWALT, begr. Utrecht 4-1-1800 (gratis)
  Andries Groenewalt tr. met
 27. WILHELMINA LINCK, ged. Arnhem 5-5-1740, ovl. Utrecht 21-12-1823
  • In Utrecht is de familienaam van Wilhelmina Linck ook als Linghs en Links tegen gekomen.
  Uit het huwelijk van Andries Groenewalt en Wilhelmina Linck:
  1. Johan Fredrik Groenewalt, ged. Utrecht 15-1-1766, ovl. Utrecht 12-12-1831.
   • Als roepnaam van Johan Frederik Groenewalt is oa. bij zijn huwelijk met Sara Klinkvis de naam Frederik tegengekomen.
   Johan Fredrik Groenewalt tr. Utrecht 6-5-1800 met Sara Klinkvis, ovl. Utrecht 5-12-1809.
  2. Grarda Groenewalt, ged. Utrecht 14-8-1768, ovl. Utrecht 4-2-1771.
  3. Elizabeth Groenewalt, ged. Utrecht 28-11-1770, ovl. Utrecht 24-11-1799.
   Elizabeth Groenewalt tr. Utrecht 13-2-1798 met Jan Smith.
  4. Gerarda Groenewalt, ged. Utrecht 27-12-1772, ovl. Utrecht 21-7-1848.
   Gerarda Groenewalt otr. 21-8-1803 buiten de stad (Utrecht) met Jan van den Brink, geb. ca. 1748, ovl. Utrecht 20-12-1818 (oud 70 jaar).
  5. Geertruij Justina Groenewalt, ged. Utrecht 3-9-1775 [kwnr. 13].
  6. Sophia Antonetta Groenewalt, ged. Utrecht 3-9-1775, ovl. Utrecht 20-9-1775.
  7. Jacobus Elias Groenewalt, ged. Utrecht 12-4-1778, ovl. voor 1820.
   Jacobus Elias Groenewalt tr. Utrecht 5-3-1801 met Adriana Schoneveld, geb. ca. 1773, ovl. Houten 20-3-1838 (oud 65 jaar, wed. Thomas Mica), dv. Gerrit Schoneveld en Cornelia Boonebacker.
  8. Catarina Willemina Groenewalt, ged. Utrecht 18-2-1781, ovl. Utrecht 2-2-1847.
   Catarina Willemina Groenewalt tr. Utrecht 15-5-1806 met Jacobus van Rooijen.
 28. ABRAHAM CUBUS, ged. Utrecht 2-8-1742 (^Waterpoortje agter de Wal), ovl. Utrecht 17-1-1831
  Abraham Cubus tr. met
 29. MARIA ROOSINK (OOK: RESING), ovl. Utrecht 4-8-1807 (Buurtkerk - bijgezet, ^op de Kamp, nalatende haar man en meerderj. kinderen).
  Uit het huwelijk van Abraham Cubus en Maria Roosink:
  1. Esselina Catharina Cubus, ged. Utrecht 21-7-1773 [kwnr. 15].
  2. Johanna Cubus, ged. Utrecht 15-6-1777, ovl. Utrecht 18-11-1851.
   Johanna Cubus tr. Utrecht 22-9-1803 met Izaak Agterberg, ovl. Utrecht voor 1851.

  Generatie VI
  INDEX van familienamen

 30. BREUNIS JANSZ (VAN BECKBERGEN), ged. Barneveld 5-1-1696 (verm.), daghuurder, ovl. Scherpenzeel voor 1755
  Breunis Jansz (van Beckbergen) otr./tr. Woudenberg 5/20-1-1732 met
 31. CORNELIA JANSZ (VAN NIEUWBURG), ged. Renswoude 2-7-1713, begr. Scherpenzeel 24-12-1798
  • In het trouwregister wordt de bruid genoemd als Knelisje Jans. Direct na hun huwelijk in 1732 woonden Breunis Jansz en Cornelia Jansd in de Agterstraat te Scherpenzeel. Cornelia Jansd hertrouwde als Cornelia Jansz van Nuiwburgh, weduwe van Brunis Jansz van Beckbergen.
  • De naam Van Beckbergen is vermoedelijk ontleend aan de van oorsprong uit Duitsland afkomstige adelijke familie Van Essen tot Beekbergen, die uitgebreide bezittingen had op de Veluwe. <26> Als dagloner zal Breunisz Jansz naar alle waarschijnlijkheid op een van deze bezittingen in zijn levensonderhoud hebben voorzien. Beckbergen is een naamvariant van Bekbargen, een lokale verbastering van de plaatsnaam Beekbergen behorende tot de heerlijkheid Het Loo. <27>
  Cornelia Jansz (van Nieuwburg) otr./tr. 2x Scherpenzeel 12/28-9-1755 met Evert Harms van Brummen, ged. Scherpenzeel 2-4-1693, daghuurder ^Scherpenzeel, ovl. voor 1766, zv. Harmen Willemsen van Ebbenhorst en Jacobje Aertsen, eerder ev. Jantje Cornelisen van Oick
  • Evert Harms is als stijf-vader getuige bij het huwelijk van Jan Breunisz van 't Willaer en Evertje Dercksz Geijtenbeek.
  Cornelia Jansz (van Nieuwburg) otr./tr. 3x (nederd.geref.) Scherpenzeel 5/20-4-1766 met Joris/Georgius van Valkenburg, ged. (rooms katholiek) 's-Hertogenbosch 5-8-1725 (gedoopt als Georgius; peter: Joannes van der Meulen, meter: Joanna Tibout wed. Gerogius van de Ven), tamboer, later opperman, ovl. Renswoude 6-8-1800, zv. Franciscus van Valkenburg (Valckenborgh) en Joanna Evermans, eerder ev. Meinsje Roelophs van Oick. <28>
  • In het huwelijksregister van Scherpenzeel staat bij het eerste huwelijk van Jores Falckenborg op 28- 09-1749 met Meijnsje Roelophs Oick aangetekend dat hij Tamboer is in 't Reg. van de Hr. Luijtenant-Generaal Ronph, dienende in de Comp. van de Hr. Cap. Valat. 'Den bruijdegom, die Roomsch Catolijk is, heeft voor ons verklaart dat alle kinders die zij samen pcreeren, moghe in de gereformeerd religie opgevoedt en onderweesen worden'.
  • Joris Valkenberg was in in 1747 gelegerd in de Grebbelinie, die toen voor het eerst in gebruik genomen werd. Na zijn huwelijk zwaaide hij daar af en vestigde zich Scherpenzeel
  • Bij het tweede huwelijk van Joris Valkenburg met Cornelia Jansz werd aangetekend zij aan 't Placaat tegen de ongelijke huwelijken hebben voldaan.
  • Omstreeks 1790 is Joris van Valkenburg onderwerp van roddel waarin hij een incestueuze verhouding zou hebben met zijn stiefkleindochter Hendrikje van Ginkel, dochter van Cornelis Melchiorsz van Ginkel en Willemijntje Breunisse van Essen. De schout van Scherpenzeel rapporteerde hierover op 15-9-1790 aan het Hof van Gelderland, maar werd niet gevolgd door een rechtsprocedure. De verhalen van Hendrikje van Ginkel waren ook niet echt geloofwaardig. <29>
  Uit het huwelijk van Breunis Jansz (van Beckbergen) en Cornelia Jansz (van Nieuwburg):
  1. Jan Breunisz, ged. Scherpenzeel 13-4-1732, ovl. Scherpenzeel voor 1736.
  2. Marija Breunis, ged. Scherpenzeel 21-11-1734.
  3. Jan Breunisz (van 'tWillaer/van Essen), ged. Scherpenzeel 19-8-1736 [kwnr. 16].
  4. Willemtje Breunis, ged. Scherpenzeel 16-9-1738, ovl. voor 1776.
   Willemtje Breunis tr. Barneveld 15-4-1757 met Cornelis Melchiors van Ginkel, ged. Scherpenzeel 4-1-1728, spinner, begr. Renswoude 23-8-1788, zv. Melchert Teunissen Langelaar en Hendrikje Claes.
   • Het echtpaar van Ginkel-Breunis kreeg 8 kinderen, waaronder Hendrikje van Ginkel, die volgens de dorpsroddel een incestueuze verhouding zou hebben gehad met haar stiefgrootvader Joris van Valkenburg.
  5. Aaltjen Breunis, ged. Scherpenzeel 11-9-1740, ovl. Woudenberg 6-2-1827.
   Aaltjen Breunis otr./tr. Rhenen 8/28-5-1778 met Willem Gerritse van Schenkhorst, ged. Rhenen 20-3-1740, begr. Scherpenzeel 15-12-1808, zv. Gerrit Sijmensen en Huijbertje Cornelissen.
   • Het echtpaar van Schenkhorst-Breunis kreeg 3 kinderen.
  6. Hendrikje Breunis, ged. Scherpenzeel 2-9-1742, ovl. voor 1745.
  7. Hendrik Breunisz, ged. Scherpenzeel 24-10-1745, begr. Leersum 4-12-1781.
   Hendrik Breunisz otr./tr. Scherpenzeel 17-12-1773/9-1-1774 met Adriaantje Wouters van Sniddelaar, ged. Scherpenzeel 12-10-1749, ^op Groot Rooiwinkel te Scherpenzeel, later ^Leersum, ovl. Renswoude 16-4-1837, dv. Wouter Jordens van Sniddelaar, landbouwer op de Rooiwinkel, en Weijntje Hendricksz.
   • Getuigen bij het huwelijk van Hendrik Breunisz van Essen en Ariaantje Wouters van Sniddelaar waren zijn stiefvader Joris van Valkenburg en haar vader Wouter Jordens van Sniddelaar. Het echtpaar kreeg 4 kinderen.
  8. Jacob Breunisz, ged. Scherpenzeel 4-8-1748, bouwman en karrevrachter ^de Ginkel te Leersum, Scherpenzeel en Renes, ovl./begr. Woudenberg/Scherpenzeel 14/20-1-1824.
   Jacob Breunisz otr./tr. Leersum 11-11/1-12-1780 met Maria Sanderse Verbeek, ged. Leersum 18-8-1754, begr. Scherpenzeel 1-8-1795, dv. Sander Japickse Verbeek en Steijntje Fransse van de Vlierd.
   • Het echtpaar Breunis-Verbeek kreeg 5 kinderen.
 32. DIRCK JANSZ (VAN GEIJTENBEEK), geb. Rees-D, ^Scherpenzeel, ovl. na 1757
  Dirck Jansz (van Geijtenbeek) otr./tr. Scherpenzeel 2/18-6-1724 (get. haar vader Harmen Willemsen) met
 33. GRIETJE HARMS, ged. Scherpenzeel 29-10-1699, ovl. na 1739
  • In 1730 verhuisden Derck Jansen en Grietje Harms in Scherpenzeel van het huis genaamd De Knoot naar de Knaapstraat, naar een huis dat op grond van de familie Geijtenbeek staat. Zijn nakomelingen noemen zich Van Geijtenbeek. <30>
  Uit het huwelijk van Dirck Jansz (van Geijtenbeek) en Grietje Harms:
  1. Jan Dirkz van Geijtenbeek, ged. Scherpenzeel 7-1-1725 (^Scherpenzeel naast de Knoot), ovl. Woudenberg (verm.) 3-2-1795.
   Jan Dirkz van Geijtenbeek tr. 1x Scherpenzeel 2-2-1755 met Willemtje Ernsten, ged. Voorthuizen 4-6-1730, ovl. Woudenberg voor 1760, dv. Ernst Hendricksen en Geertje Teunissen.
   Jan Dirkz van Geijtenbeek tr. 2x Woudenberg 27-4-1760 met Teunisje Aartsd van Ginkel, ged. Amersfoort 20-10-1737, dv. Aert Jansen en Jannigje Teunissen.
  2. Evertje Dirksen van Geitenbeek, ged. Woudenberg 1-1-1728, ovl. Scherpenzeel (verm.) voor 11-1728.
  3. Evertje Dircks van Geijtenbeek, ged. Scherpenzeel 21-11-1728 [kwnr. 17].
  4. Marij van Geijtenbeek, ged. Scherpenzeel 2-9-1731 (^in de Knaapstraat).
  5. Hanna van Geijtenbeek, ged. Scherpenzeel 13-3-1735 (^in de Knaapstraat), ovl. voor 9-1736.
  6. Hanna van Geijtenbeek, ged. Scherpenzeel 16-9-1736 (^in de Knaapstraat).
  7. Willem van Geijtenbeek, ged. Scherpenzeel 6-12-1739 (^in de Knaapstraat).
 34. GERRIT JACOBSEN VAN BIJLAART, geb. Barneveld (verm.) voor 1713, gerechtsman, ovl. Barneveld 1-11-1769
  Gerrit Jacobsen van Bijlaart tr. Barneveld ca. 6-1733 met
 35. EVERTJE HENDRIKS
  • Op 18-4-1770 verkochten Jacob, Evert, Maria en Evertje van Bieler voor een bedrag van 425 gulden het huis, kamer en hof met daarnaast een gang, gelegen in Barneveld aan de straat tussen de woningen van wed. Wandert Gerritsen en de wed. Frederik van Den Ham. Dit huis had hun oom Evert Jacobsen van Byler eerder in 1751 voor 300 guldens verkocht aan zijn broer Gerrit Jacobsen van Byler en diens vrouw Evertjen Hendriks, hun ouders. <31>
  Uit het huwelijk van Gerrit Jacobsen van Bijlaart en Evertje Hendriks:
  1. Willemtje van Bijlaart, ged. Barneveld 9-5-1734, ovl. voor 1770.
  2. Jacob Gerrits van Bijlaart, ged. Barneveld 8-1-1736 [kwnr. 18].
  3. Hendrik van Bijlaart, ged. Barneveld 2-2-1738, ovl. voor 1770.
  4. Evert van Bijlaart, ged. Barneveld 27-2-1740, ovl. Barneveld voor 1747.
  5. Maria van Bijlaart, ged. Barneveld 1-9-1743, ovl. na 1770.
  6. Evertje van Bijlaart, ged. Barneveld 14-11-1745, ovl. Barneveld na 1770.
  7. Evert van Bijlaart, ged. Barneveld 7-11-1747, ovl. na 1770.
   Evert van Bijlaart tr. met Arriaantje van der Hart.
 36. JAN WULFERTS, geb. de Kraats (verm.), ^Eschoten, <32> ovl. voor 1760
  Jan Wulferts tr. met
 37. GEERTJE JANS SANDERS(?), ^Eschoten, ovl./begr. Otterloo 15/21-12-1762.
  Uit het huwelijk van Jan Wulferts en Geertje Jans Sanders(?):
  1. Aeltijen van de Kraats, ged. Otterloo 14-4-1715.
  2. Melisijen van de Kraats, ged. Otterloo 10-2-1718, begr. Otterloo 31-10-1793.
   Melisijen van de Kraats tr. met Jan Stevense.
  3. Wulfert van de Kraats, ged. Otterloo 6-10-1720.
  4. Dirck van de Kraats, ged. Otterloo 1-1-1723.
   Dirck van de Kraats otr. Otterloo 4-2-1753 met NN.
  5. Wilmijen van de Kraats, ged. Otterloo 4-6-1725.
   Wilmijen van de Kraats otr. Otterloo 11-7-1754 met NN.
  6. Geurtijen van de Kraats, ged. Otterloo 23-5-1728.
  7. Hendrickijen van de Kraats, ged. Otterloo 23-5-1728.
  8. Geurt Jans Wulfers van de Kraats, ged. Otterloo 18-5-1732 [kwnr. 20].
  9. Jan van de Kraats, ged. Otterloo 9-1-1735.
 38. HENDRIK HO(O)PMAN, ged. Aalten 28-3-1712, ^Eschoten, ovl. Otterloo voor 1749
  Hendrik Ho(o)pman otr./tr. Otterloo 15-6/6-7-1738 met
 39. AALTJE CORNELISSEN, ged. Otterloo 10-9-1713, ovl./begr. Otterloo 17/21-7-1798.
  Aaltje Cornelissen tr. 2x 4-10-1749 met Harmen Berendsen, ^Eschoten, ovl./begr. Otterloo 19/23-11-1804.
  Uit het huwelijk van Hendrik Ho(o)pman en Aaltje Cornelissen:
  1. Gezina Hendriks Hoopman, ged. Otterloo 9-8-1739, ovl. Otterloo 21-10-1808.
   Gezina Hendriks Hoopman otr./tr. Otterloo 30-5/7-6-1761 met Ot Willems van Dijk, ged. Renswoude 22-9-1737, ovl. Otterloo 14-10-1812, zv. Willem Otte (van Dijk) en Lijsbeth Geurtse. <33>
  2. Hermina Hendriks Hopman, ged. Otterloo 8-10-1741 [kwnr. 21].
  3. Claesin Hopman, ged. Otterloo 31-8-1743, ovl. Broek in Waterland (verm.) na 1799.
   Claesin Hopman otr. Otterloo 5-11-1769 met Johann Bernard Fregres, geb. Bramsche-D ca. 1743, ^Muiderberg, ovl. Broek in Waterland (verm.) na 1799.
   • Beide echtelieden woonden te Muiderberg. Hun zoon Jan Roelof werd als onechte zoon van hen op 23 april 1769 -met absentie van de ouders- te Otterloo gedoopt en bij het trouwen der ouders te Muiderberg geëcht. Op 9-5-1777 werd hun zoon Hendrik Fregres te Broek in Waterland geboren.
   • Jan Barend Fregeres en Clasina Hopmans waren op 28-8-1799 getuigen bij de doop in de Evangelisch- Lutherse kerk te Amsterdam van hun kleinzoon Jan Barend, zoon van Jan Roelof Fregeres en Maria Catharina Charlotta Gerhard.
  4. Jan Willem Hopman, ged. Otterloo 7-2-1745.
 40. JAN BRONSWIJK
  Jan Bronswijk tr. met
 41. JANNETJE JANSZEN.
  Uit het huwelijk van Jan Bronswijk en Jannetje Janszen:
  1. Gerrit Jansen Bronswijk, geb. Putten ca. 1740 [kwnr. 22].
 42. WILLEM JOHAN VAN DER HORST, ged. Dinxperlo 10-5-1716 (get.: Lijsb ..., Garrit Jegerink en Elsken ...), verkoper Coffy en Thee, ovl. Utrecht voor 1790
  Willem Johan van der Horst tr. Utrecht 11-3-1742 met
 43. EVA RUTTINGH, ovl. Utrecht voor 1790
  • Op 6-4-1742 werd Willem van der Horst "geb. van Dinxperlo en verkoper van Coffy en Thee" ingeschreven te Utrecht. <34>
  • Jacob en Willem Hendrik van der Horst ^Amsterdam en Jan Hendrik Vlierman ^Rijssen gehuwd met Hendrica van der Horst verkochten op 10-7-1790 en op 13-7-1790 -als erfgenamen van hun ouderlijk echtpaar Willem van der Horst en Eva Ruttinck- het huis ca. aan het Catharina- of Zakkendragerssteegje en het huis ca. aan de noordzijde van de Haverstraat of Gortsteeg te Utrecht. <35>
  Uit het huwelijk van Willem Johan van der Horst en Eva Ruttingh: <36>
  1. Hendrica van der Horst, geb. ca. 1742, ovl. Rijssen 9-8-1818 (oud 76 jaar).
   Hendrica van der Horst tr. met Jan Hendrik Fliermans, geb. ca. 1746, bakker te Rijssen, ovl. Rijssen 19-2-1823 (oud 77 jaar), zv. Gerrit Vlierman en Arendina Ruttink.
  2. Jacob van der Horst, stadsschoolmeester te Weesp, <37> ovl. na 1792.
   Jacob van der Horst tr. met Eva Geertruyd van der Velde, ^Weesp, ovl. na 1771, dv. Albert Stevensz van de Velde en Geertruyd Ravens, ^'s-Gravenland. <38>
   • Op 27-12-1771 nam Eva Geertruyd van der Velde deel aan een levensvoorziening (prebende), samen met haar schoonzuster zuster Hendrica van der Horst en haar schoonvader Willem van der Horst. <39>
   • Op 7-7-1792 kocht Jacob van der Horst ^Weesp van zijn broer Willem Hendrik van der Horst ^Amsterdam het huis ca. aan de oostzuidzijde van de Springweg omtrent de Lange Smeesteeg zuidwestzijde te Utrecht, afkomstig uit de nalatenschap van hun overleden ouders. Op 1-9-1792 verkocht hij dit huis echter weer door. <40>
  3. Willem Hendrik van der Horst [kwnr. 24].
 44. JOHAN SIMON (WILLEMS) VERMEULEN, ged. Oosterhout 28-9-1710
  Johan Simon (Willems) Vermeulen otr./tr. Breda 5/21-6-1733 met
 45. MARGARETHA WITTENS (OOK: WITTE EN DE WITH), geb. Breda.
  Uit het huwelijk van Johan Simon (Willems) Vermeulen en Margaretha Wittens:
  1. Wilhelmus Vermeulen, ged. Breda 12-4-1734 (peter Gerardus Zeijlmans, meter Catharina Kuipers), begr. Breda 21-4-1734.
  2. Wilhelmus Vermeulen, ged. Breda 15-2-1737 (get. Catharina Kuijpers, peter Gerhardus Zijlmans, meter Johanna Vermeulen).
   Wilhelmus Vermeulen otr. Utrecht 24-8-1769 (huwelijkse voorwaarden) met Johanna Susanna van Groeningen, dv. Jan van Groeningen en Susanna Stieven.
   • Op 24-8-1768 sloten Willem Vermeulen en Johanna Susanna van Groeningen huwelijkse voorwaarden af: indien eerststervende geen kinderen nalaat is de langslevendede erfgenaam, behoudens een legitieme portie van de ouders bestaande uit een bedrag van 1000 gld. en roerende goederen. Indien kinderen worden nagelaten wordt de langstlevende tot voogd benoemd. De ouders gaan accoord met de bepaling inzake de legitieme portie. <41>
  3. Maria Vermeulen, ged. Utrecht 16-8-1741 [kwnr. 25].
  4. Catharijna Vermeulen, ged. Utrecht 1-1-1744, ovl. Utrecht voor 1749.
  5. Pieternella Vermeulen, ged. Utrecht 16-8-1746.
  6. Chatrina Vermeulen, ged. Utrecht 1-4-1749.
 46. (JOHAN) GODHART CHRISTOFFEL LINCK, geb. Oldenburg-D, begr. Arnhem 18-5-1763.
  (Johan) Godhart Christoffel Linck tr. 1x Arnhem 14-10-1736 met Anna Christina Diets, geb. Nijmegen, ovl. Arnhem tussen 2-12-1737 en 19-2-1738 (respectievelijk de data van de opstelling van een testament en de voorlezing daarvan na haar overlijden)
  • Als huwelijksgetuige voor Anna Christina Diets -die geen ouders meer had- trad op Joris Innes, een neef van Gerharda Snellenburg, de tweede vrouw van Godhart Linck.
  (Johan) Godhart Christoffel Linck tr. 3x Arnhem 20-5-1743 met Anna Geertruijd Starck/Sterk, begr. Arnhem 9-4-1753.
  (Johan) Godhart Christoffel Linck tr. 4x Arnhem 2-1754 met Jacomina Margarita Blo(e)mrode, geb. Arnhem, eerder ev. Joris Innis, zv. Robertus Innis [kwnr. 222/223-j] en Maria Beekers.
  (Johan) Godhart Christoffel Linck tr. 2x Arnhem 19-6-1738 met
 47. GERHARDA SNELLENBORG, ged. Arnhem 3-10-1703, begr. Arnhem 31-1-1743.
  Uit het 2e huwelijk van (Johan) Godhart Christoffel Linck met Gerharda Snellenborg:
  1. Wilhelmina Linck, ged. Arnhem 5-5-1740 [kwnr. 27].
  2. Engelbert Christoph Linck, ged. (ev.luthers) Arnhem 6-1-1743, begr. Arnhem 23-9-1743.
 48. LAMBERTUS CUBUS, ged. Utrecht 16-2-1714 (^Schalkesteeg), begr. Utrecht 31-1-1778 (Nicolaikerk - gratis, ^onder de Linde bij de Groenesteeg, nalatende zijn vrouw en onmondige kinderen)
  Lambertus Cubus tr. Utrecht 6-11-1738 met
 49. CATHARINA DE MAREE (OOK: DEMERE, MAAREE EN KAATJE MARE), ovl. Utrecht (verm.) na 1778.
  Uit het huwelijk van Lambertus Cubus en Catharina de Maree:
  1. Rutger Cubus, ged. Utrecht 23-11-1738 (^Varkenmarkt), ovl. Utrecht (verm.) voor 1803.
   Rutger Cubus tr. Utrecht 6-10-1761 met Elizabeth Appelveld, begr. Utrecht 14-12-1803 (Nicolaikerk - aalmoeseniers, wed. Rutgerus Cubus ^Agterweg, nalatende haar meerderj. kinderen).
  2. Klaasje Cubus, ged. Utrecht 30-12-1739 (^buiten de Catharijnepoort), ovl. Utrecht 21-1-1817.
   Klaasje Cubus tr. 1x Utrecht 1-1-1765 met Nicolaas de Munnik.
   Klaasje Cubus tr. 2x Utrecht met Christoffel Vreeswijk, ovl. Utrecht (verm.) voor 1791.
   Klaasje Cubus tr. 3x Utrecht 5-4-1791 met Arie van Hoorn.
  3. Abraham Cubus, ged. Utrecht 2-8-1742 [kwnr. 30].
  4. Sara Cubus, ged. Utrecht 22-4-1744 (^Magdalenasteeg), begr. Utrecht 27-5-1745 (Claaskerkhof aalmoeseniers, kind van Bart Cubus ^Keukenstraat).
  5. Pieter Cubus, ged. Utrecht 24-2-1747 (^Keukenstraat), begr. Utrecht 25-3-1747 (Claaskerkhof - aalmoeseniers, kind van Bart Cubus ^Keukenstraat).
  6. Neeltje Cubus, ged. Utrecht 19-3-1748 (^Keukenstraat), ovl. Utrecht 23-3-1832.
   Neeltje Cubus tr. Utrecht 8-5-1771 met Abraham Penning, ovl. Utrecht 9-6-1830.
  7. Johanna Cubus, ged. Utrecht 28-8-1754 (^Magdalenasteeg), begr. Utrecht 14-8-1787 (Jacobikerk - gratis, ^buijten de Woerdpoort op 't buurtje, nalatende haar man en onmondige kinderen).
   Johanna Cubus tr. Utrecht 14-11-1786 met Pieter van Boven, ovl. Utrecht (verm.) na 1787.
  8. Lambertus Cubus, ged. Utrecht 17-3-1756 (^Magdalenasteeg), begr. Utrecht 29-9-1757 (Nicolaikerkhof - aalmoeseniers, Bart kv. Bart Kubus ^Keukenstraat).
  9. Lambertus Cubus, ged. Utrecht 16-12-1757 (^onder de Linde), soldaat (ten tijde van de doop van zijn zoon Frans op 1 april 1781 in 't garnizoen te Ize? ), ovl. Utrecht 3-12-1830.
   Lambertus Cubus tr. 1x Utrecht 8-9-1778 met Francina Schilbergen, geb. ca. 1758, ovl. Utrecht 1-3-1824, dv. Frans Schilbergen en Johanna Monjaar.
   • Bij zijn huwelijk met Francina Schipbergen werd Lambertus Cubus aangeduid als Albert Kubus, soldaat in 't Battaljon van de Luytenant Generaal van Leusden. Bij de doop van zijn dochter Alberta Johanna (op 19 oktober 1794) werd hij eveneens vermeld als Albertus Cubus, soldaat (thans krijgsgevangen uit het leger van de Staat in Frankrijk).
   • Het overlijden in 1830 van Lambertus Cubus, gepensioneerd Militair, werd aangegeven door Pieter Cubus, metselaar oud 34 jaar, zoon uit zijn huwelijk met Françina Schilbergen.
   Lambertus Cubus tr. 2x Utrecht 22-9-1824 met Catarina Elisabeth Rouwenhorst, geb. Utrecht ca. 1774, ovl. Utrecht 19-3-1858 (oud 84 jaar), dv. Leendert Rouwenhorst en Willemina van der Linden, eerder ev. Cornelis Mets.

  Generatie VII
  INDEX van familienamen

 50. JAN JACOBSEN
  Jan Jacobsen tr. Barneveld 4-5-1679 met
 51. WILLEMTJEN AELBERTS
  Uit het huwelijk van Jan Jacobsen en Willemtjen Aelberts: <42>
  1. Gijsbertje Jans, ged. Barneveld 6-9-1680, ovl. voor 1687.
  2. Grietje Jans, ged. Barneveld 26-12-1681.
  3. Aelbert Jansz, ged. Barneveld 15-11-1685.
  4. Gijsbert Jansz, ged. Barneveld 27-9-1687.
  5. Willemtjen Jans, ged. Barneveld 13-9-1693.
  6. Breunis Jansz (van Beckbergen), ged. Barneveld 5-1-1696 [kwnr. 32].
 52. JAN HENDRICKSEN VAN NIEUWBURG, ged. Renswoude 9-11-1679, molenaar ^Dashorst, <43> begr. Leersum 25-2-1756
  Jan Hendricksen van Nieuwburg otr./tr. Scherpenzeel/Woudenberg 4/18-3-1708 met
 53. WILLEMTJE JORDENS VAN 'T OUDE WILLAER, ged. Woudenberg 6-11-1681
  Uit het huwelijk van Jan Hendricksen van Nieuwburg en Willemtje Jordens van 't Oude Willaer: <44>
  1. Cornelia Jansz (van Nieuwburg), ged. Renswoude 2-7-1713 [kwnr. 33].
  2. Jorden Jansen van Nieuwburg, geb. Renswoude, begr. Leersum 13-6-1764.
   Jorden Jansen van Nieuwburg tr. Renswoude 8-12-1737 met Hendrickje Gerrits, ged. Renswoude 21-6-1711, begr. Leersum 28-8-1783.
  3. Wijmtje van Nieuwburg, ged. Scherpenzeel 21-10-1708, ^op Dashorst, begr. Scherpenzeel 30-9-1790.
   Wijmtje van Nieuwburg otr./tr. Scherpenzeel 4-10/1-11-1739 met Roelif Aertsen van 't Oude Willaer, ged. Scherpenzeel 21-4-1695, zv. Aert Roelifsen van 't Oude Willaer [268/269-h] en Geertje Teunissen van Voskuile.
  4. Maria Jansd van Nieuwburg, ^aan de Blauwkapel.
   Maria Jansd van Nieuwburg otr./tr. Blauwkapel/Scherpenzeel 24-3/9-4-1747 met Derck Cornelissen de Jongh, ged. Scherpenzeel 19-3-1699, ovl. Scherpenzeel 9-1748, eerder ev. Jacobje Jans Knoodt.
   • Blauwkapel wordt door van der Aa in zijn standaardwerk vermeld als Blaauwcapel, eertijds geheten Oostveen. In de thema-uitgave Landschap in Archieven van het Historisch Geografisch Tijdschrift, 20e jrg. (2002), nr. 3. is van de hand van Marijke Donkersloot-de Vrij opgenomen "Het verdwenen kasteel in Fort Blauwkapel [Huis te Veen, in de 17e eeuw reeds een ruïne]". Gelegen in de Oostveense Landen, lag de kapel aan het kruispunt van de oost-west lopende Voordorpseweg en de noord-zuid lopende Kapelweg. Hoewel (nog?) geen bevestiging is gevonden dat de omdertrouw van Deck de Jong en Maria Jansdr van Nieuwbrug in deze kapel heeft plaatsgevonden, woonde laatsgenoemde aan de Blauwkapel, mogelijk de genoemde Kapelweg.
  5. Aleth Jansdr van Nieuwburg, ^Scherpenzeel, begr. Scherpenzeel 5-4-1797.
   Aleth Jansdr van Nieuwburg otr./tr. 1x Scherpenzeel 24-3/9-4-1747 met Jakob Slot, ged. Scherpenzeel 31-5-1716, soldaat, ovl. voor 1757, zv. Adam Jacobsen Slot en Hendrikje Petersen Mom.
   Aleth Jansdr van Nieuwburg tr. 2x Scherpenzeel 9-10-1757 met Dirk Ouwens, ged. Scherpenzeel 6-12-1722, soldaat, zv. Hendrik Hendriksen Ouwens en Neeltje Budding.
 54. HARMEN WILLEMSEN, van 't Schaar, ovl. na 1724
  Harmen Willemsen tr. met
 55. MARIJTJE EVERTS, van Huijstede.
  Uit het huwelijk van Harmen Willemsen en Marijtje Everts:
  1. Grietje Harms, ged. Scherpenzeel 29-10-1699 [kwnr. 35].
 56. JACOB EVERTSEN VAN BIJLAART, geb. Barneveld.
  Jacob Evertsen van Bijlaart tr. 2x Barneveld 23-4-1713 met Lammetje Aarts, geb. Barneveld.
  Jacob Evertsen van Bijlaart tr. 1x Barneveld 16-4-1699 met
 57. WILLEMTJE GERRITS, geb. Voorthuizen (verm.), ovl. Barneveld voor 1713
  • Het ouderschap van Jacob van Bijlaart en Willemtje Gerrits over Evert Jacobsen en Gerrit Jacobsen is verondersteld op grond van naamgeving van hen en mogelijke kleinkinderen.
  Uit het 1e huwelijk van Jacob Evertsen van Bijlaart met Willemtje Gerrits:
  1. Evert Jacobsen van Bijlaart, geb. Barneveld (verm.) ca. 1700, verm. ongehuwd, ovl. na 1751.
   • Op 21-4-1747 kocht Evert Jacobsen van den Bieler van Marritjen Hendricks Veerloos voor 344 gulden een huis, kamer en hof met daarnaast een gang, gelegen in Barneveld aan de straat tussen de woningen van Wandert Gerritsen en Frederick van den Ham. Op 5-3-1751 verkocht hij dit huis voor 300 guldens aan zijn broer Gerrit Jacobsen van Byler en diens vrouw Evertjen Hendriks. (Vraag: Is Marritjen Hendricks Veerloos een zuster van deze Evertjen Hendriks?) <45>
  2. Gerrit Jacobsen van Bijlaart, geb. Barneveld (verm.) voor 1713 [kwnr. 36].
 58. BALTHASAR HO(O)PMAN, geb. Varsseveld (verm.) ca. 1675, ovl. Aalten na 1737.
  Balthasar Ho(o)pman tr. 2x Aalten 15-6-1737 met Beerndeke Wichers Balthasar Ho(o)pman otr./tr. 1x Aalten 11-3/1-4-1703 met
 59. GEESKEN BOU(W)MEYSTER, ged. Aalten 5-1-1673, ovl. Aalten (verm.) voor 1737.
  Uit het 1e huwelijk van Balthasar Ho(o)pman met Geesken Bou(w)meyster:
  1. Catharina Ho(o)pman, ged. Aalten 30-12-1703, ovl. Aalten voor 1707.
  2. Jan Ho(o)pman, ged. Aalten 5-8-1705, ovl. Aalten voor 1709.
  3. Catharina Ho(o)pman, ged. Aalten 24-7-1707.
  4. Jantjen Ho(o)pman, ged. Aalten 10-11-1709.
  5. Hendrik Ho(o)pman, ged. Aalten 28-3-1712 [kwnr. 42].
 60. CORNELIS EGBERTSEN, geb. Beekbergen
  Cornelis Egbertsen tr. Otterloo 24-4-1692 met
 61. HERMTJEN LUBBERTS, geb. Eschoten.
  Uit het huwelijk van Cornelis Egbertsen en Hermtjen Lubberts:
  1. Aaltje Cornelissen, ged. Otterloo 10-9-1713 [kwnr. 43].
 62. WILHELMUS RICARDUS VAN DER HORST, schoolmeester en koster te Dinxperlo
  Wilhelmus Ricardus van der Horst tr. met
 63. JENNEKEN MARCUSSEN.
  Uit het huwelijk van Wilhelmus Ricardus van der Horst en Jenneken Marcussen:
  1. Willem Johan van der Horst, ged. Dinxperlo 10-5-1716 [kwnr. 48].
  2. Anthonius Johannes van der Horst, ged. Dinxperlo 20-3-1718 (get.: Derk Weelink, Wessel ten Holte van Hengel en Maria Benninks).
  3. Richarda Hendrina van der Horst, ged. Dinxperlo 3-12-1719 (get. de vader zelve), ovl. na 1757.
   Richarda Hendrina van der Horst tr. 1x Dinxperlo 26-7-1750 met Anthoni Smeenk, geb. Rees-D, ovl. voor 1757, zv. Gerhardus Smeenk, rentmeester stad Rees, en NN.
   Richarda Hendrina van der Horst tr. 2x Dinxperlo 30-1-1757 met Josef Gerhardus Hantke, uit Emmerik, eerder ev. Geertruid Eijlenbosch.
 64. WILLEM JANSZ VERMEULEN, ged. Oosterhout 12-4-1682
  Willem Jansz Vermeulen tr. met
 65. CATHARINA JANS CUYPERS.
  Uit het huwelijk van Willem Jansz Vermeulen en Catharina Jans Cuypers:
  1. Johanna Vermeulen, ged. Oosterhout 7-11-1706.
  2. Johan Simon (Willems) Vermeulen, ged. Oosterhout 28-9-1710 [kwnr. 50].
  3. Coenraad Vermeulen, ged. Oosterhout 5-11-1713.
  4. Jenneken Vermeulen, ged. Oosterhout 1-11-1716, begr. Breda 6-10-1784 (in de Grote Kerk).
   Jenneken Vermeulen tr. Oosterhout 22-4-1742 met Adriaan de Bosson, ged. Hilvarenbeek 11-6-1713, wijnkoper, burger van Breda, ovl. Breda 9-2-1787, zv. Jacobus de Bosson, schoolmeester en schepen te Hilvarenbeek, en Geertruy Helena de Bitter.
  5. Willem Vermeulen, ged. Oosterhout 18-12-1718.
  6. Cornelia Vermeulen, ged. Oosterhout 18-12-1718.
 66. ... LINCK, ovl. Oldenburg-D (verm.) voor 1736
  ... Linck tr. met
 67. NN, ovl. na 1736
  • De weduwe Linck geeft in 1736 vanuit Oldenburg schriftelijk toestemming voor het huwelijk tussen haar zoon Godhart Christoffel Linck en Christina Diets.
  Uit het huwelijk van ... Linck en NN:
  1. (Johan) Godhart Christoffel Linck, geb. Oldenburg-D [kwnr. 54].
 68. ENGELBERTUS SNELLENBORG, ged. Zutphen 30-6-1665
  Engelbertus Snellenborg tr. Arnhem 20-12-1702 met
 69. WILHELMINA INNIS (IN ARNHEM OOK JINNENS EN JUNIS), ged. Zutphen 26-2-1660
  • Wilhelmina Innes vetrekt 3 juni 1682 met attestatie van Zutfen naar Velp.
  Wilhelmina Innis tr. 1x Arnhem 5-1685 met Anthonij van Kampen, ovl. Arnhem (verm.) voor 1702.
  Uit het huwelijk van Engelbertus Snellenborg en Wilhelmina Innis:
  1. Gerharda Snellenborg, ged. Arnhem 3-10-1703 [kwnr. 55].
 70. RUTGER CUBUS, ged. Utrecht 3-3-1686, ovl. voor 1756
  Rutger Cubus tr. met
 71. HANNA PERSOON, begr. Utrecht 1-10-1756 (Buurtkerkhof - aalmoeseniers, weduwe Ruth Kubis ^agter de Wall bij de Maliepoort, nalatende 1 meerderjarige zoon).
  Uit het huwelijk van Rutger Cubus en Hanna Persoon:
  1. Hermijntje Cubes, ged. Utrecht 3-7-1712 (^Schalkesteeg, vader genoemd als Evert Kubes), ovl. voor 1756.
  2. Lambertus Cubus, ged. Utrecht 16-2-1714 [kwnr. 60].
  3. Thomas Cubus, ged. Utrecht 4-4-1717 (^Schalkesteeg), ovl. voor 1756.

  Generatie VIII
  INDEX van familienamen

 72. HENDRICK JANSZ (VAN NIEUWBURG), ovl. na 1722
  Hendrick Jansz (van Nieuwburg) tr. met
 73. CORNELIA TEUNISSEN, ovl. na 1722
  • Hendrik Jansz en Cornelia Teunis zijn in 1680 en in 1722 genoemd in de lidmaten registers van Renswoude. Zij woonden en/of werkten op de boerderij Nijburg nabij Renswoude. De boerderij bestaat niet meer en is er nu op die plaats een industrieterrein. <46>
  Uit het huwelijk van Hendrick Jansz (van Nieuwburg) en Cornelia Teunissen:
  1. Jan Hendricksen van Nieuwburg, ged. Renswoude 9-11-1679 [kwnr. 66].
 74. JORDEN ROELIFSEN [VAN 'T OUDE WILLAER], ged. Scherpenzeel 4-2-1644 (^op 't Oude Willer), ovl. Woudenberg ca. 1681
  Jorden Roelifsen [van 't Oude Willaer] otr./tr. Scherpenzeel 29-12-1677/13-1-1678 met
 75. MARRIJTJE/MARIJKE EVERTS, ^Voskuil, ovl. voor 1716.
  Marrijtje/Marijke Everts otr./tr. 1x Scherpenzeel 8-2/1-3-1674 met Jan Hendricksen Coopal, ^Voskuijlen, ovl. voor 1676.
  Marrijtje/Marijke Everts tr. 2x Scherpenzeel 2-4-1676 met Gijsbert Jacobsz, ovl. voor 1678
  Marrijtje/Marijke Everts tr. 4x Scherpenzeel 20-1-1684 met Teunis Willemsz, jm van Veenschoten ^Goodswilligen. <47>
  Uit het huwelijk van Jorden Roelifsen [van 't Oude Willaer] en Marrijtje/Marijke Everts: <48>
  1. Roelof Jordens, ged. Woudenberg 2-2-1679.
  2. Evert Jordens, ged. Woudenberg 7-3-1680.
  3. Willemtje Jordens van 't Oude Willaer, ged. Woudenberg 6-11-1681 [kwnr. 67].
 76. JAN HO(O)PMAN, geb. Varsseveld (verm.), ^Aalten
  • De vermoedelijke afkomst uit Varsseveld is gebaseerd op de vermelding bij de doop op 29 december 1672 te Aalten van ene "Hermken, dochter van Geesken Brussen, verkraght door Hendrik Hopman in Versevelt" en het veelvuldig voorkomen van de voornaam Hendrik binnen de familie Ho(o)pman.
  Jan Ho(o)pman tr. met
 77. GEERTRUIJT NN.
  Uit het huwelijk van Jan Ho(o)pman en Geertruijt NN:
  1. Balthasar Ho(o)pman, geb. Varsseveld (verm.) ca. 1675 [kwnr. 84].
  2. Janna Ho(o)pman, ged. Aalten 14-4-1694.
  3. Teube Ho(o)pman, ged. Aalten 2-6-1700.
  4. Jan Ho(o)pman, ged. Aalten 16-7-1702.
  5. Jan Casper Ho(o)pman, ged. Aalten 26-2-1707.
 78. BERENT HENDRIKS BOU(W)MEYSTER (OOK BOUWMEESTERS), ovl. Lintelo (verm.) voor 1703.
  Berent Hendriks Bou(w)meyster tr. 1x met NN.
  Berent Hendriks Bou(w)meyster tr. 2x Aalten 10-5-1668 met
 79. JENNEKEN NN.
  Uit het 1e huwelijk van Berent Hendriks Bou(w)meyster met NN:
  1. Berent Bou(w)meyster, ged. Aalten 10-12-1665.
  Uit het 2e huwelijk van Berent Hendriks Bou(w)meyster met Jenneken NN:
  1. Hendersken Bou(w)meyster, ged. Aalten 23-5-1669.
  2. Geesken Bou(w)meyster, ged. Aalten 5-1-1673 [kwnr. 85].
 80. EGBERT LUTJES, geb. Beekbergen
  Egbert Lutjes tr. met
 81. NN.
  Uit het huwelijk van Egbert Lutjes en NN:
  1. Cornelis Egbertsen, geb. Beekbergen [kwnr. 86].
 82. LUBBERT WILLEMS, geb. Eschoten
  Lubbert Willems tr. met
 83. NN.
  Uit het huwelijk van Lubbert Willems en NN:
  1. Hermtjen Lubberts, geb. Eschoten [kwnr. 87].
 84. JAN WILLEMSEN VERMEULEN
  Jan Willemsen Vermeulen tr. met
 85. ADRIAENTJE CUYPER.
  Uit het huwelijk van Jan Willemsen Vermeulen en Adriaentje Cuyper:
  1. Johanna Vermeulen, ged. Oosterhout 15-8-1667, ovl. Oosterhout (verm.) voor 1742 (11-1-1742 hertrouw echtgenoot).
   Johanna Vermeulen tr. met Johannes van der Noot, diaken, schepen van Oosterhout, ovl./begr. Oosterhout 28-3/4-4-1750 (begr. in de kerk).
  2. Willemyna Vermeulen, ged. Oosterhout 15-9-1675.
  3. Matthys Vermeulen, ged. Oosterhout 10-3-1680.
  4. Willem Jansz Vermeulen, ged. Oosterhout 12-4-1682 [kwnr. 100].
  5. Anneken Vermeulen, ged. Oosterhout 28-11-1683.
 86. BERENT SNELLENBORG, ovl. Zutphen (verm.) voor 1680
  • Met Pasen 1643 doet Berent Snellenborg zijn belijdenis en wordt hij 31 mei 1644 opgenomen in het burgerboek van Zutfen ("halve iura"). Zijn vrouw Gerrit ten Buchs doet pas in december 1647 haar belijdenis.
  Berent Snellenborg tr. Zutphen 30-3-1642 met
 87. GERRITJE BOSCH (OOK: BUSS).
  Uit het huwelijk van Berent Snellenborg en Gerritje Bosch:
  1. Henrick Snellenborg, geb. Zutphen tussen 1642 en 1647, ovl. na 1684.
  2. Gerrit Snellenborg, ged. Zutphen 22-8-1647, ovl. Zutphen voor 1654.
  3. Aeltje Snellenborg, ged. Zutphen 24-9-1648, ovl. Zutphen voor 1651.
  4. Aeltje Snellenborg, ged. Zutphen 21-12-1651, ovl. Zutphen ca. 1706.
   Aeltje Snellenborg tr. met Garrit Breuckelinck.
  5. Gerrit Snellenborg, ged. Zutphen 9-6-1654.
  6. Theodora Snellenborg, ged. Zutphen 3-9-1656.
  7. Maria Snellenborg, ged. Zutphen 4-3-1660.
  8. Engelbertus Snellenborg, ged. Zutphen 30-6-1665 [kwnr. 110].
 88. JORIS INNIS, ged. Doesburg 3-12-1630, ovl. Zutphen 1673
  • Joris Innes werd 20 december 1656 opgenomen in het burgerboek van Zutfen.
  Joris Innis tr. Zutphen 3-8-1656 met
 89. STEVENTJE WORM, geb. Zutphen (verm.) ca. 1636, ovl. Zutphen na 1719
  • Ouders en grootouders van Steventje Worm zijn ontleend aan contacten met Dr. Ruud Worm en aan diens publicatie "Tien Generaties Worm(s) in Doesburg en de Liemers". Eigen uitgave 2009, Hoofdstuk 1 - Worm in Doesburg in de 17e en 18e eeuw, pag. 4 t/m 7
  • Steventje Worm deed in juni 1656 belijdenis te Zutfen. Zij zal niet omstreeks haar (thans gebruikelijke) 18e verjaardag belijdenis gedaan hebben, omdat zij dan omstreeks 6 maanden na de geboorte van haar broer Hendrik geboren zou moeten zijn. Belijdenis op oudere leeftijd was toen niet ongebruikelijk en het lijkt erop dat zij diegene is die op 30-11-1634 te Zutphen was gedoopt, mede op grond van als mogelijk te transcriberen naam van de dopeling.
  Steventje Worm tr. 2x Zutphen 13-7-1673 met Johan Haeffken, ovl. Zutphen tussen 5-1695 en 8-1696, zv. Johan Haeffken (de Ouden) en Geertruid Decherinck
  • Per akte dd. 17-11-1702 verkocht Steventien Worms, wed. Johan Haefkes, eerder wed. Joris Innes, haar ouderlijk huis aan de Markt (Groenmarkt) met achter een schuur aan de Caelenstraat. Sinds 11-8-1696 trad zij als wed. Johan Haefkens op als hypotheekneemster van dit huis. <49>
  • Per akte van donatie dd. 13-3-1719 schenkt Steventien Worms "in grote genegenheid" aan haar dochter Elisabeth Innis "... alle gerede bestaende uit den inboedel des huisch van linnen, wollen, koper en tin, silver en goud gemunt of ongemunt, niet uitgezondert wat maar onder gerede kan of magh gerekent worden, met verklaeringe van geen de minste reght daar meerder aen te hebben ...", hetgeen door haar dochter "liefdevol wordt aanvaard".
  • Stephentje Worms wed. Jan Haefkes bewoonde op 14-8-1719 het huis met achterhuis aan de Turfstraat (Turf en Beukerstraat) die haar vader al in 1650 had gekocht en waarvan zij nu hypotheeknemer was. <50>
  Uit het huwelijk van Joris Innis en Steventje Worm:
  1. Gerhardus Innis, ged. Zutphen 1-6-1657, ovl. Zutphen voor 1666.
  2. Elisabeth Innis, ged. Zutphen 3-9-1658, ovl. Zutphen na 1719.
   Elisabeth Innis tr. met Vincent van Goolen, ovl. Zutphen (verm.) ca. 1695.
  3. Wilhelmina Innis (in Arnhem ook Jinnens en Junis), ged. Zutphen 26-2-1660 [kwnr. 111].
  4. Peter Innis, ged. Zutphen 26-5-1661, ovl. Zutphen voor 1673.
  5. Helena Innis, ged. Zutphen 1-6-1662, ovl. na 1683 (zij doet in 1683 belijdenis te Zutfen).
  6. Geertruid Innis, ged. Zutphen 29-6-1664.
   Geertruid Innis otr. Zutphen 10-10-1697 met Hieronijmus Coens, adjudant onder 't regiment van Goeden.
  7. Gerrit Innis, ged. Zutphen 27-7-1666.
  8. Lutgerd Innis, ged. Zutphen 8-11-1668, ovl. Zutphen voor 1673.
  9. Pauwlina Innis, ged. Zutphen 8-11-1668, ovl. Zutphen voor 1673.
  10. Robertus Innis, ged. Zutphen 13-1-1670, ovl. Zutphen voor 1709.
   Robertus Innis otr. Zutphen 31-1-1697 met Maria Beekers, jd. ^alhier (Zutphen).
  Uit het 2e huwelijk van Steventje Worm met Johan Haeffken:
  1. Joris Haeffken, ged. Zutphen 9-10-1674.
  2. Fenneken Haeffken, ged. Zutphen 10-9-1676.
  3. Gerhard Haeffken, ged. Zutphen 17-2-1678, ovl. Zutphen voor 1680.
  4. Gerhard/Gerrit Haeffken, ged. Zutphen 2-5-1680.
 90. HERMANUS CUBUS, ovl. Utrecht (verm.) voor 1729
  Hermanus Cubus tr. met
 91. CHRISTINA LODEWIJKS, ovl. Utrecht (verm.) na 1729
  • Christina Lodewijks wed. Hermanus Cubus kreeg op 27-9-1729 volmacht tot het innen en te gelde maken van haar erfdeel in de nalatenschap van haar nicht Gijsbertje Vonk. <51>
  Uit het huwelijk van Hermanus Cubus en Christina Lodewijks:
  1. Martijntje Cubus, ged. Utrecht 15-4-1677 (^Magdalenasteegh).
  2. Anna Christijn Cubus, ged. Utrecht 20-12-1678 (^ABC-straat), ovl. Utrecht (verm.) voor 1682.
  3. Hermanus Cubus, ged. Utrecht 18-1-1681.
  4. Anna Christina Cubus, ged. Utrecht 22-3-1682.
  5. Rutger Cubus, ged. Utrecht 3-3-1686 [kwnr. 120].
  6. Thomas Cubus, ged. Utrecht 9-3-1692.

  Generatie IX
  INDEX van familienamen

 92. ROELOF SANDERS [VAN 'T OUDE WILLAER], geb. ca. 1609 (in 1634 mondige leeftijd [=25 jaar?] bereikt), ovl. na 1668.
  Roelof Sanders [van 't Oude Willaer] tr. 1x met Willemgen Aerts Tijmansdr, ovl. ca. 1640
  • 8-1-1634 werd de mondig geworden Roelof Sandersen beleend met de helft van de hoeve Groot Twiller, met de boerderij die bekend stond als 't Oude Willaar. <52>
  • 4-11-1640 werden Aelbert Willems op Huijstede en Thijmen Gerritsz als bloedmombers over de nagelaten kinderen van Willemtgen Aert Tijmansdr op 't Ouwe Willer aangesteld. <53>
  • Grafsteen nr. 47 in de Grote Kerk van Scherpenzeel: ROELOF SANDEREN OP T WILLER ANNO 1640.
  • Grafsteen nr. 49 in de Grote Kerk van Scherpenzeel: ROELOF SANDERSEN. UP.TWILLER . ANNO. 1640.
  Roelof Sanders [van 't Oude Willaer] tr. 2x ca. 1640 met
 93. BEATRIX JORDEN
  • 10-4-1654 lijftochten Roelof Sandersz en Beatrix Jordens elkaar met de helft van Groot Twiller. Hun kinderen zullen gelijkelijk erven, maar de oudste zal 200 gldn. extra ontvangen. De voorkinderen uit het eerste huwelijk van Roelof Sandersz krijgen niets. <54>
  • In 1662 draagt Roel op 't Willaer 6-6-0 gldn. bij tot de reparatie van het leidak van de kerk van Scherpenzeel (HGS 273).
  • Roelof Sandersen van 't Wijllaer wordt als leenman in de leenboeken van Scherpenzeel genoemd in 1666, 1668. <55>
  Uit het 1e huwelijk van Roelof Sanders [van 't Oude Willaer] met Willemgen Aerts Tijmansdr:
  1. Geertgen Roelofs op 't Oude Willaer, ged. Scherpenzeel 1-3-1640. <56>
  Uit het 2e huwelijk van Roelof Sanders [van 't Oude Willaer] met Beatrix Jorden:
  1. Geertgen Roelofs, ged. Scherpenzeel 1-3-1640 (^op 't Willer).
  2. Willemtgen Roelifsen, ged. Scherpenzeel 30-3-1642 (^op 't Oude Willer), ovl. na 1675.
   Willemtgen Roelifsen otr./tr. Scherpenzeel 6/28-3-1675 met Tijmen Dercksen op Groot-Donckeler, ovl. na 1708, zv. Derck Tijmensen en Claesje Meijntsen.
  3. Jorden Roelifsen [van 't Oude Willaer], ged. Scherpenzeel 4-2-1644 [kwnr. 134].
  4. Gijsbertje Roelofs van 't Oude Willer, ovl. na 1675.
   Gijsbertje Roelofs van 't Oude Willer otr./tr. 1x Scherpenzeel 22-2/8-3-1668 met Jorden Claessen van Borghstede, geb. Barneveld, ovl. voor 1675.
   Gijsbertje Roelofs van 't Oude Willer otr./tr. 2x Scherpenzeel/Woudenberg 21-3/5-4-1675 met Hendrik Fransen van Voskuilen, boer, ovl. Scherpenzeel 15-12-1683, eerder ev. Grietje Peters.
   Gijsbertje Roelofs van 't Oude Willer tr. 3x Doorn 24-4-1692 met Jan Jansen, eerder ev. Neeltje Herms van Doorn, van Doorn.
  5. Sander Roelifsen.
   Sander Roelifsen otr./tr. Scherpenzeel 6/28-3-1675 met Hendrickje Dercks.
  6. Marijke Roelofs van 't Oude Willer, ged. Scherpenzeel 22-7-1712, ovl. Scherpenzeel.
   Marijke Roelofs van 't Oude Willer otr./tr. 1x Scherpenzeel 16-10/7-11-1675 met Willem Aelbertsen van 't Willaer, ged. Scherpenzeel 19-9-1652, ovl. Scherpenzeel 28-9-1694, zv. Arris Jansz en Jannetje Cornelis.
   • Op 26-4-1669 moest Willem Aelberts van 't Willer voor het gerecht verschijnen wegens vechten. <57>
   • Willem Aelbertsen van 't Willer en Marijtje Roelofsen stonden op 24-9-1676 ingeschreven als lidmaten te Scherpenzeel.
   • 11-12-1682 eiste Mr. Willem Aelbertsen, kuiper. betaling van 82 gldn. van zijn oom(? =broer) Sander Arissen, op t Nieuw Willaer wegens weigeld voor een koe. <58>
   • 12-10-1683 verkocht Willem Aelbertsen van 't Willaer 1/9 deel van Nieuw Willaar aan de Heer van Scherpenzeel. <59>
   Marijke Roelofs van 't Oude Willer otr./tr. 2x Scherpenzeel 4/19-1-1696 met Aelt Aertsen, van Putten.
  7. Jan Roelifsen, ged. Scherpenzeel 1-2-1657 (^op 't Oude Willer).
   Jan Roelifsen tr. 1x Scherpenzeel 17-1-1686 (attestatie van Utrecht) met Anna Jansen Bosch, ovl. voor 1696.
   Jan Roelifsen otr./tr. 2x Scherpenzeel 28-11/13-12-1696 met Gijsberte Hendricksen Ouwens, dv. Hendrick Jansz Ouwens en Wobbetje Jans.
  8. Aert Roelifsen van 't Oude Willaer.
   Aert Roelifsen van 't Oude Willaer otr./tr. Scherpenzeel 14/29-7-1688 met Geertje Teunissen van Voskuilen.
 94. EVERT EVERTSEN
  Evert Evertsen tr. met
 95. NN.
  Uit het huwelijk van Evert Evertsen en NN:
  1. Marrijtje/Marijke Everts [kwnr. 135].
  2. Willem Everts.
  3. Gijsbert Everts.
 96. ROBERT INNIS (OOK: IJNES EN ENNES), borger te Doesborgh, ovl. Doesburg (verm.) ca. 1663
  Robert Innis tr. Doesburg ca. 1624 met
 97. POULIJNA LADER.
  Poulijna Lader tr. 1x met Joris Bodin
  , ovl. Doesburg (verm.) ca. 1623.
  Uit het huwelijk van Robert Innis en Poulijna Lader:
  1. Peter Innis, ged. Doesburg 12-1625.
  2. Geertruijt Innis, ged. Doesburg 25-7-1628.
  3. Joris Innis, ged. Doesburg 3-12-1630 [kwnr. 222].
  4. Lysbeth Innis, ged. Doesburg 1-11-1633.
   Lysbeth Innis tr. met Michel Goutsmit.
 98. GERRIT WORM, geb. Doesburg (verm.), borger te Zutphen, begr. Zutphen 23-10-1658 (St.Walburgis Kerk, grafzerk 1-170 <60> )
  Gerrit Worm tr. met
 99. LUTGERT DAAMEN, ovl. na 1652
  • Afkomstig uit Doesburg werd Gerrit Worm op 10-9-1634 als burger van Zuphen ingeschreven. <61>
  • Per akte dd. 26-4-1637 kocht Gerrit Worm gehuwd met Lutgert Daemen een huis in de Waterstraat te Zutphen, die hij op 25-11-1639 weer verkocht. <62>
  • Kort daarna kocht het echtpaar per akte dd. 18-7-1640 een huis aan de Markt (Groenmarkt), dat later door hun dochter Steventien als haar ouderlijk huis zou worden verkocht. <63>
  • Op 11-1-1642 werd Gerrit Worm mede namens zijn vrouw Lutgert Damen beleend met een goed. Op 1-12-1645 werd dit goed weer beleend aan Christoffer Mollenschot mede namens diens vrouw Guertjen Rauwers. <64> Samen met dit echtpaar kocht Gerrit Worm op 21-1-1650 een rij van 3 huizen in de Turfstraat. (Historisch Kadaster Zutphen, verpondingsnr. 305, kadastraalnrs. 1032, 1033 en 1034). Het huis kadastraalnr. 1034 werd op 30-11-1652 door het echtpaar Worm weer doorverkocht. <65>
  • Eerder had Gerrit Worm op 22-1-1650 al een huis in de Turfstraat gekocht, die later door dochter Steventjen bewoond zou worden. <66>
  Uit het huwelijk van Gerrit Worm en Lutgert Daamen:
  1. Willem Worm, ged. Zutphen 23-7-1633.
  2. Steven Worm, ged. Zutphen 30-11-1634.
  3. Steventje Worm, geb. Zutphen (verm.) ca. 1636 [kwnr. 223].
  4. Henderick Worm, ged. Zutphen 10-11-1637, ovl. voor 1641.
  5. Henric Worm, ged. Zutphen 6-1-1641, rentmeester der Geestelijke Goederen van het graafschap Zutphen, ovl. 1706.
   Henric Worm otr. Zutphen 20-3-1670 met Henrica van Bronckhorst.
  6. Jantjen Worm, ged. Zutphen 1-7-1643.

  Generatie X
  INDEX van familienamen

 100. SANDER JANSZ, ovl. ca. 1618
  Sander Jansz tr. met
 101. MARIA ROELOFS, ovl. na 1618
  • Na het overlijden van zijn ouders werden Sander Jansz en Marrijtgen Roeloffsdr op 20-1-1612 beleend met twee keer een vierde deel van de hoeve Groot Willaar met de boerderij die nu genaamd werd met 't Oude Willaer. <67>
  • 2-8-1618 kochten Sander Jansz en Marrijtgen Roeloffsdr deze helft van Groot Willaar en lijftochten zij elkaar. Hun kinderen zullen gelijkelijk erven, maar de oudste zal 200 gldn. extra ontvangen. <68>
  • Na het overlijden van Sander Jansz werd Arris Jansz op 25-1-1619 namens zijn schoonzuster Marigen Roeloffsdr beleend met de helft van Groot Twiller, totdat haar oudste zoon mondig is geworden. Zij behoudt haar lijftocht omschreven in de leenbrief van 2-8-1618. <69>
  Uit het huwelijk van Sander Jansz en Maria Roelofs:
  1. Roelof Sanders [van 't Oude Willaer], geb. ca. 1609 [kwnr. 268].
  2. Cornelia Sanders.
 102. EVERT WORM.
  Evert Worm tr. 2x Doesburg met Jacoba Keppelmans.
  Evert Worm tr. 3x Doesburg met Eva Convents/Conens Evert Worm tr. 1x Doesburg met
 103. WILLEMKEN JANSEN.
  Uit het 1e huwelijk van Evert Worm met Willemken Jansen:
  1. Gerrit Worm, geb. Doesburg (verm.) [kwnr. 446].
  Uit het 2e huwelijk van Evert Worm met Jacoba Keppelmans:
  1. Willemina Worm, ged. Doesburg 30-9-1627.
  2. Anna Worm, ged. Doesburg 14-3-1630, ovl. voor 1632.
  3. Anna Worm, ged. Doesburg 14-10-1632.
  Uit het 3e huwelijk van Evert Worm met Eva Convents/Conens:
  1. Jacob Worm, ged. Doesburg 14-1-1638.
  2. Engel Worm.
   Engel Worm tr. 1x Doesburg met Anna Jansen.
   Engel Worm tr. 2x Doesburg met Helena Varenborgh.

  Generatie XI
  INDEX van familienamen

 104. JAN SANDERSZ, ovl. ca. 1612
  Jan Sandersz tr. met
 105. MARIJ NN
  • Op 1-5-1597 lijftochten Johan Sandersz en Marij elkaar met een vierde deel van de hoeve Groot Willaar. Na hun dood krijgt hun oudste zoon Sander Jansz dit deel mits hij zijn broer Arris en zusters Geertruijt en Johanna 1200 gldn. uitbetaald. <70>
  • Op 1-8-1599 werden Johan Sandersz en Marij beleend door jhr. Willem van Scherpenzeel met een vierde deel van Groot Willaar. Na hun dood krijgt hun oudste zoon Sander Jansz dit deel mits hij zijn broer en zusters 1500 gldn. uitbetaald. <71>
  • Op 23-7-1608 werd Jan Sandersz op Twiller beleend door Peter Ruijsch -gehuwd met jvr. Anna van Ermelen- met een vierde deel van Groot Twiller. Hij koopt het voor 1875 gldn. <72>
  • 8-6-1611 verhuurde Jan Sarren op Twiller -eigenaar van drie vierde deel- dit aan zijn jongste zoon Arris, voor negen jaar voor 150 gldn. <73>
  • Na het overlijden van Johan Sanders en zijn vrouw Marij vond er een verdeling plaats van de hoeve Groot Willaar, waarbij aan Sander Jans de oude boerderij ('t Oude Willaar) toekwam en Arris een nieuwe hoeve ('t Nieuwe Willaar) stichtte. <74>
  Uit het huwelijk van Jan Sandersz en Marij NN:
  1. Sander Jansz [kwnr. 536].
  2. Arris Jansz.
   Arris Jansz tr. met Jannetje Cornelis. <75>
   • Op 18-8-1611 werden Arris Jansz en Jannitgen Cornelisdr beleend door Henrick van Renseler Woltersz -gehuwd met jvr. Johanna van Droffelaer- met een vierde deel van Groot Twiller. Vervolgens leenden zij 900 gldn. van hem om dit goed te kunnen kopen, welke lening op 16-7-1631 werd geroyeerd. <76>
   • Op 18-9-1611 werden Arris Jansz en Jannitgen Cornelisdr op voordracht van zijn vader Jan Sandersz beleend met een vierde deel van Groot Twiller. Voorwaarde was dat Arris de restschuld op dit deel over moest nemen en aan zijn broer Sander en zijn zusters Geertgen en Jannitgen ieder 468 gldn. moest betalen. <77>
   • Arris Janssen op Twiller wordt in 1618-1636 als leenman genoemd in de leenboeken van Scherpenzeel.
   • 25-1-1619 lijftochten Arris Jansz en Jannitgen Cornelisdr elkaar met de helft van Groot Twiller. Zij verklaarden dat zij hun goederen hebben moeten verkopen om dit te kunnen kopen . <78>
   • In 1635 hoeven Arrijs Jansz e.a. geen extra dorpsbelasting te betalen wegens een obligatie aan de gemeente. <79>
   • 17-3-1639 lijftochten Arris Jansz en Jannitgen Cornelisdr elkaar met de helft van Groot Twiller genaamd 't Nie Twillar. Na hun dood zullen de kinderen gelijkelijk erven, maar de oudste zoon krijgt 200 gldn. extra. Hij mag de anderen uitkopen voor 6500 gldn. <80>
   • (rsz had.??!)
  3. Geertruijt Jans.
  4. Johanna Jans.

  Generatie XII
  INDEX van familienamen

 106. SANDER JANSZ, kerkmeester ca. 1570
  Sander Jansz tr. met
 107. NN
  • Sander Jansz was mogelijk de zoon van Jan Jans op Twiller, die genoemd wordt in de graantelling van 1566. <81> Verondersteld wordt dat deze Jan Jans op Twiller leenman was van de hoeve Groot Willaar, die eerder afgesplitst was van de hoeve 't Willaar, gelegen pal ten noorden van het dorp Scherpenzeel.
  • Eveneens wordt verondersteld dat de hier genoemde Sander Jans een zoon Jan Sandersz had. <82>
  Uit het huwelijk van Sander Jansz en NN:
  1. Jan Sandersz [kwnr. 1072].

  TOP


  NOTEN:
  Terug door aanklikken op nootnummer

  1. Contact Ronald van Essen
  2. HUA, Spoorwegen- personeel, microfiche 229, volgnummer 37137.
  3. Contact Ronald van Essen
  4. HUA, Spoorwegen-personeel, microfiche 229, volgnummer 37137.
  5. Contact Ronald van Essen
  6. HUA/collectie/beeldmateriaal.
  7. Contact Ronald van Essen
  8. D. de Kwaadsteniet: "De nazaten van Jan Vink de Quadsteniet", blz 154.
  9. Contact Ronald van Essen
  10. Contact Ronald van Essen
  11. Contact Ronald van Essen
  12. Contact Ronald van Essen
  13. Kwartierstaat Klumper, http://home.planet.nl/~klump138/home_nl/html.
  14. HUA,Trouwboek van de stad Utrecht van den 22 sept. 1795, zie akte Sijnode van 28 Sept. 1795.
  15. Recht. Arch. Scherpenzeel 5: 21-06-1763. Westerholt 250; rekening 1764; 10-11-1763.
  16. Recht. Arch. Scherpenzeel 8, fol. 112; 13-04-1775.
  17. Recht. Arch. Scherpenzeel 6, nr. 1,2,5-9; 03/08-05-1788.
  18. Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 28vo; 15-01-1793.
  19. Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 226vo; 09-05-1809. Recht. Arch. Scherpenzeel 13; 29-03-1809. Afschrift in HS 150, fol. 14vo; 29-03-1809.
  20. Recht. Arch. Scherpenzeel 7; 02-05-1787.
  21. Recht. Arch. Scherpenzeel 6; 05-03/05-11-1789.
  22. Herv. Arch. Scherpenzeel 156, fol. 151.
  23. Vereniging Oud Scherpenzeel - www.oudscherpenzeel.nl, Genealogische reeksen, van Essen-1.
  24. Contact Ronald van Essen
  25. Vereniging Oud Scherpenzeel - www.oudscherpenzeel.nl, Genealogische reeksen, van Bruggen.
  26. NL-jrg. 1967, kol. 23. Mr. O. Schutte, Het riddermatige geslacht Van Essen.
  27. A.J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden 1839-1851.
  28. De familiegegevens van Joris Valkenburg en zijn huwelijken zijn ontleend aan de website van Luc. A. Valkenburgh (april 2002). www.valkenburgh.nl/ped-bosch.html
  29. Vereniging Oud Scherpenzeel - www.oudscherpenzeel.nl - Genealogische reeksen: Valkenburg.
  30. Vereniging Oudscherpenzeel - www.oudscherpenzeel.nl - Genealogien: van Geijtenbeek(3).
  31. ORA 0203, dorp Barneveld - boek 836, fol. 113E, dd. 5-3-1751 en boek 837, fol. 95E dd. 18-4-1770.
  32. Contact Ronald van Essen
  33. Veluwse Geslachten-jrg 1989, blz. 40ev: G. Brouwer-Verheijen: Kwartierstaat Brouwer-Verheijen, kwnrs. 238+239.
  34. HUA, overzicht "Utrecht nieuwe burgers 1701-1828".
  35. HUA, toegangsnr. 34-4 Notarisen, inv.nr. u224a010, akten nrs. 65-4 en 80.
  36. Kinderen ontleend aan HUA, toegangsnr. 34-4 Notarisen, inv.nr. u239a001, akte nr. 48.
  37. HUA, toegangsnr. 34-4 Notarissen, inv.nr. u268a001.
  38. HUA,toegangnr. 34-4 Notarissen, inv.nr. u205a014, aktenr. 112 en inv.nr. u235a002, aktenr. 101.
  39. HUA, toegangnr. 34-4 Notarissen, inv.nr, u239a001, aktenr. 66.
  40. HUA, toegangnr. 34-4 Notarissen, inv.nr, u224a011, aktenrs. 16 en 24.
  41. HUA, toegangsnr. 34-4 Notarissen, inventarisnr. u242a006, akte nr. 19.
  42. Ouderlijk paar en kinderen ontleend aan de website van Evelien van Ruitenbeek www.ruitenbeekgenealogie.nl, deelkwartierstaat Lambertus Antonie Elzenaar (juli 2010). NOOT: Is er over dit echtpaar en hun kinderen nog nadere informatie?
  43. Contact Ronald van Essen
  44. De kinderen uit het huwelijk van Jan Hendriks van Nieuwburg en Willemtje Jordens van 't Oude Willaer zijn ontleend aan de Kwartierstaat Familie Reichaert - http://members.home.nl/crkids/genealogie/genealogie%20reichart%203.htm. Voor de leeftijdsvolgorde zijn hun huwelijksdata aangehouden.
  45. ORA 0203, dorp Barneveld, boek 836 fol. 81E dd. 21-4-1746 en fol. 113E dd. 5-3-1751.
  46. Kwartierstaat Familie Reichart http://members.home.nl/crkids/genealogie/genealogie%20reichart%203.htm.
  47. http://www.maartjese.nl/cornelia/a10.htm#i14956.
  48. Jorden Roelofsen en Marijtje Everts als ouderlijk paar en hun kinderen ontleend aan de website van Evelien van Ruitenbeek www.ruitenbeekgenealogie.nl, deelkwartierstaat Lambertus Antonie Elzenaar (juli 2010).
  49. Historisch kadaster Zutphen, verpondingsnr. 678, kadastraalnr. 2723.
  50. Historisch kadaster Zutphen, verpondingsnr. 322, kadastraalnr. 1104.
  51. HUA, toegangsnr. 34-4 Notarissen, inv.nr. u183a001, akte nr. 49.
  52. Leenboek Huis Scherpenzeel 141 fol. 134vo.
  53. Recht. Arch. Scherpenzeel 1, na fol. 87vo, 88.
  54. Leenboek Huis Scherpenzeel 142, fol. 2.
  55. Vereniging Oud Scherpenzeel http://oudscherpenzeel.nl - genealogie Willaar.
  56. Voorouders van Cornelia van de Pol http://www.maartjese.nl/cornelia/a11.htm#i15118.
  57. Recht. Arch. Scherpenzeel 3.
  58. Recht. Arch. Scherpenzeel 3.
  59. Huis Scherpenzeel 110; Bron: Vereniging Oud Scherpenzeel http://oudscherpenzeel.nl - genealogie Willaar.
  60. NL-jrg. 1942 kol. 80, bron Muschart.
  61. Regionaal Archief Zutphen, Burgerboek Zutphen 1630-1690, pag. 38.
  62. Historisch Kadaster Zutphen, verpondingsnr. 956, kadastraalnr. 2501.
  63. Historisch Kadaster Zutphen, verpondingsnr. 678, kadastraalnr. 2723.
  64. Leenrepertorium Richterambt Almen en Gorssel -buurschap Almen- inv.nr. 1728 OE fol. 75v en 163v.
  65. Historisch Kadaster Zutphen, verpondingsnr. 307, kadastraalnr. 1034.
  66. Historisch Kadaster Zutphen, verpondingsnr. 322, kadastraalnr. 1104.
  67. Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 113, 113vo.
  68. Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 113, 129.
  69. Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 134.
  70. Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 60vo.
  71. Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 67vo.
  72. Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 99vo.
  73. Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 107; 08-06-1611.
  74. Vereniging Oud Scherpenzeel http://oudscherpenzeel.nl - genealogie Willaar
  75. Vereniging Oud Scherpenzeel http://oudscherpenzeel.nl - genealogie Willaar.
  76. Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 108 en fol. 108vo.
  77. Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 111vo.
  78. Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 133.
  79. Recht. Arch. Scherpenzeel 1 fol. 134; 23-11-1635.
  80. Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 207.
  81. Hof van Gelderland 2563.
  82. Vereniging "Oud Scherpenzeel", http://oudscherpenzeel.nl - genealogie Willaar.

TOP


FAMILIENAMEN in de kwartierstaat Janna Geertruida Justina van Essen
Koppeling naar de eerst voorkomende kwartierouder, mogelijk meerdere takken.


AELBERTS
BIJLAART
BOUWMEYSTER
BRONSWIJK
BUSS
Bodin
CORNELISSEN
CUBUS
CUYPER
CUYPERS
DAAMEN
DEMERE
DIJKHORST
ESSEN
EVERTS
EVERTS
GEIJTENBEEK
GERRITS
GROENEWALT
HARMS
HENDRIKS
HOEN
HOPMAN
HORST
JANSEN
JANSZEN
JORDEN
JUNIS
KRAATS
LINCK
LODEWIJKS
LUBBERTS
MAAREN
MARCUSSEN
NIEUWBURG
PERSOON
RESING
ROELOFS
RUTTINGH
SANDERS
SNELLENBORG
TEUNISSEN
VERMEULEN
WILLAER
WITH
WORM
.
.

TOP


©Vic. Poolen
mail@vicpoolen.nl

.

.

.

.

.

.

.

.

.